Integritetsmeddelande

1 SAMMANFATTNING

ASEA har åtagit sig att respektera och skydda din integritet. Vi agerar i enlighet med kraven i olika integritets- och dataskyddslagar som är tillämpliga i de länder eller marknader där vi är verksamma.

Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi samlar in, använder och delar personliga uppgifter som hänför sig till våra kunder och partners, arbetssökande och kontors- och webbplatsbesökare (tillsammans ”du” och ”din”) och förklarar de rättigheter du har angående vår användning av dina personuppgifter.

Detta integritetsmeddelande gäller även dig om du publicerar information på Internet (t.ex. offentligt tillgängliga webbplatser eller bloggar, Twitter, Instagram, Facebook, etc.) som vi kan samla in data från, antingen direkt eller genom tredje part.

Observera att inte alla avsnitt kanske är lika relevanta eller tillämpliga på dig beroende på omständigheterna. När vi använder begreppet ”personuppgifter” menar vi information som hänför sig till dig och gör att vi kan identifiera dig, antingen direkt eller i kombination med annan information som vi kan ha. Se till att du noga läser detta integritetsmeddelande innan du använder vår webbplats eller appar och/eller förser oss med dina personuppgifter.

2 VILKA ÄR VI OCH HUR MAN KONTAKTAR OSS

ASEA, LLC. och dess partners och dotterbolag (”ASEA, LLC”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) är en internationell grupp av företag som erbjuder produkter för personlig vård, kosmetika, kosttillskott och andra varor eller tjänster via (i) ASEA:s webbplatser (oavsett om det är lokala eller globala) (var och en ”Webbplats”), (ii) ASEA Connect-app och verktyg (”Appen”) och (iii) ett nätverk av kunder och partners.

Beroende på vem du är, behandlas dina personuppgifter av olika enheter av ASEA, LLC och/eller för olika ändamål.

Nedan du hittar listan över ASEA-enheter som agerar som personuppgiftsansvarig som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Kontakta integritetsteamet eller vårt dataskyddsombud [dataprotection@aseaglobal.org] om du har frågor eller funderingar, om du vill uppdatera dina personuppgifter eller utöva dina rättigheter enligt beskrivningen eller så kan du skriva till oss på:

ASEA, LLC
Attn: Legal Department
1488 W. Pleasant View Dr.
Pleasant Grove, Utah 84062

Företag i EU:
ASEA SERVICES EUROPE Ltd [GmbH – Privat aktiebolag enligt tysk lag]
Lyonel-Feiniger-Strasse 28
80807 München [Munich] Deutschland [Germany]
Kontakt:
E-post: dataprotection@aseaglobal.org

Land/marknad

Partner/Kund

Blivande anställd

Anställd

Webbplatsbesökare

AUSTRALIEN

ASEA, LLC och ASEA Pty LTD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA Pty LTD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

HONG KONG

ASEA, LLC och ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

TYSKLAND

ASEA, LLC och ASEA SERVICES EUROPE GmbH som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA SERVICES EUROPE GmbH som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA SERVICES EUROPE GmbH som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

KANADA

ASEA, LLC och ASEA ENTERPRISES ULC som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA ENTERPRISES ULC som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

INDONESIEN

ASEA, LLC och PT ASEA REDOX INDONESIA som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

ITALIEN

ASEA, LLC och ASEA ITALY Srl som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

LUXEMBURG

ASEA, LLC och ASEA LUXEMBOURG S.a.r.l. som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA LUXEMBOURG S.a.r.l. som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

MALAYSIA

ASEA, LLC och ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

MEXIKO

ASEA, LLC och ASEA-REDOX de MEXICO, S. de R.L. de CV som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

MEXIKO

ASEA, LLC och ADVANCING LIFE MEXICO, S. de R.L. de CV som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ADVANCING LIFE MEXICO, S. de R.L. de CV som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

NEDERLÄNDERNA

ASEA, LLC och ASEA NETHERLOCHS B.V. som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

NYA ZEELAND

ASEA, LLC och ASEA NEW ZEALOCH ULC som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

FILIPPINERNA

ASEA, LLC och ASEA INTERNATIONAL INC. som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

SINGAPORE

ASEA, LLC och ASEA REDOX INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

SCHWEIZ

ASEA, LLC och ASEA Redox Schweiz GmbH som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

TAIWAN

ASEA, LLC och ASEA TAIWAN, LLC som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA TAIWAN, LLC som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC. och ASEA TAIWAN, LLC som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

USA

ASEA, LLC

ASEA, LLC

ASEA, LLC

ASEA, LLC

THAILAND

ASEA, LLC och ASEA REDOX (THAILOCH) COMPANY LTD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA REDOX (THAILOCH) COMPANY LTD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC och ASEA REDOX (THAILOCH) COMPANY LTD som gemensamma personuppgiftsansvariga

ASEA, LLC

3 DATABEHANDLING GENOM VÅR WEBBPLATS

Om du använder vår webbplats endast i informationssyfte, vilket innebär att om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, kommer vi endast att samla in data som överförs från din server till vår webbläsare. Om du vill se vår webbplats kommer vi att samla in följande data som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabiliteten och säkerheten:

 • sändarens IP-adress
 • begärd resurs (URL, filnedladdning)
 • HTTP-metod
 • HTTP användaragentens rubrik

Dessa uppgifter lagras dock separat från annan information, så vi kan inte koppla dessa uppgifter till en viss person. Efter en anonym bedömning för statistiska ändamål kommer dessa uppgifter att raderas efter 7 dagar.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de behandlingsändamål som anges ovan under avsnitt 5, ”Personuppgifter som vi samlar in om dig”. Vi lagrar inte längre dina personuppgifter när vår (avtalsmässiga) relation med dig upphör, såvida inte ytterligare lagring är tillåten eller krävs enligt tillämplig lag.

Om du besöker vår webbplats för att få information om vårt utbud av produkter och tjänster eller för att använda dem, är grunden för den tillfälliga lagringen och behandlingen av uppgifter om åtkomst Art. 6 (1) avsn. 1 lit. b) GDPR (rättslig grund), som tillåter behandling av uppgifter för fullgörande av ett kontrakt eller för genomförande av åtgärder före avtal.

Dessutom, Art. 6 (1) avsn. 1 lit. f) GDPR fungerar som den rättsliga grunden för tillfällig lagring av tekniska uppgifter om åtkomst. Vårt berättigade intresse här är att kunna förse dig med en tekniskt fungerande och användarvänlig webbplats och att säkerställa säkerheten i våra system.

NÄR DU KONTAKTAR OSS VIA E-POST ELLER VÅRT KONTAKTFORMULÄR:

I detta fall kommer vi att lagra dina kommunicerade uppgifter (din e-postadress, eventuellt ditt namn och ditt telefonnummer) för att svara på dina frågor. Vi behåller denna information för efterlevnad av lagar och för att spåra att vi har tagit emot och svarat på dina frågor.

Om du kontaktar oss inom ramen för ett befintligt avtalsförhållande eller kontaktar oss i förväg för information om vårt utbud av tjänster kommer de uppgifter och information du lämnar att behandlas med syftet att svara på din kontaktförfrågan i enlighet med Art. 6 (1) avsn. 1 lit. b) GDPR (rättslig grund). Dessutom, för att skydda våra legitima intressen enligt Art. 6 (1) avsn. 1 lit. f) GDPR för att kunna svara korrekt på kund-/kontaktförfrågningar.

Observera att denna webbplats inte är designad eller avsedd för användning av minderåriga under 16 år. Vi behandlar inte medvetet uppgifter om minderåriga under 16 år och tillåter inte sådana minderåriga att delta i möjligheten.

4 HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER SOM PARTNER/KUND/ANSTÄLLD

Om du registrerar dig och är aktiv som en Partner, behandlar vi följande personuppgifter:

 • Kategorier:
 • Identifierare, begränsad skyddad klassificeringsuppgifter (såsom kön, civilstånd och nationell status), kommersiell information, onlineaktivitet, geolokaliseringsdata, sensorisk information och uppgifter om anställning.
 • I allmänhet samlar vi in förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, mobil- eller hemtelefonnummer, faxnummer (valfritt) och adressuppgifter (gatuadress, gatuadress 2 (valfritt), postnummer, ort), ditt personnummer, kreditkortsuppgifter eller bankkontouppgifter. Leveransadress, om den skiljer sig från din faktureringsadress. Valfritt: Make/Maka eller företagsuppgifter som är relevanta för din ASEA-verksamhet.
 • För Schweiz – utöver ovanstående: Kön, personnummer, civilstånd
 • För Frankrike – utöver ovanstående: Kön, personnummer, civilstånd, SIRET, födelseort
 • För Italien – utöver ovanstående: Skattekod

Denna information krävs för upprättandet och genomförandet av kontraktet som Partner, i synnerhet för bearbetning av provisionsbetalningar, skapande och hantering av ditt konto, bearbetning av din produktorder, leverans och bearbetning av produktreturer, bearbetning av betalningar. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är Art. 6 (1) avsn. 1 lit. b) GDPR.

 • Anmälan till vårt nyhetsbrev: vi registrerar din e-postadress. Databehandlingen baseras på ditt samtycke (Art. 6 (1) avsn. 1 lit. a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundpriserna genom att använda avregistreringslänken som finns i varje kommunikation eller genom att kontakta oss på communications@aseaglobal.org.
 • Observera att du kan ha rätt att motsätta dig viss användning av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns i sidfoten i nyhetsmeddelanden från ASEA eller genom att logga in på ditt ASEA® Virtuella kontor > MITT KONTO > Mina kontaktuppgifter och avmarkera kryssrutorna för e-postbehörigheter. Se vårt integritetsmeddelande för mer information. För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på dataprotection@aseaglobal.org.
 • Anmäl dig till våra evenemang: vi registrerar ditt telefonnummer, din faktureringsadress och betalningsinformation om det finns en avgift för evenemanget. Denna behandling är nödvändig för att uppfylla ditt avtal för deltagande i vårt evenemang. Den rättsliga grunden är Art. 6 (1) avsn. 1 lit. b) GDPR.
 • Interaktioner på annat sätt: dvs. om du skickar ett e-postmeddelande eller ringer vår kundtjänst. I detta fall kommer vi att behandla de uppgifter som lämnas till oss på ditt eget initiativ. De uppgifter och information du lämnar kommer att behandlas med syftet att svara på din begäran i enlighet med Art. 6 (1) avsn. 1 lit. b) GDPR (rättslig grund).

Om du registrerar dig och/eller gör en beställning som en Kund, behandlar vi följande personuppgifter:

 • Kategorier:
 • Identifierare, begränsad skyddad klassificeringsuppgifter (såsom kön, civilstånd och nationell status), kommersiell information, onlineaktivitet, geolokaliseringsdata, sensorisk information och uppgifter om anställning.
 • I allmänhet samlar vi in förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, mobil- eller hemtelefonnummer, faxnummer (valfritt) och adressuppgifter (gatuadress, gatuadress 2 (valfritt), postnummer, ort, kreditkortsuppgifter eller bankkontouppgifter.
 • Leveransadress, om den skiljer sig från din faktureringsadress.

Denna bearbetning är nödvändig för att fullgöra ditt avtal om registrering via vår hemsida eller köp av varor. Den rättsliga grunden är Art. 6 (1) avsn. 1 lit. b) GDPR.

·        Anmälan till vårt nyhetsbrev: vi registrerar din e-postadress. Databehandlingen baseras på ditt samtycke (Art. 6 (1) avsn. 1 lit. a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundpriserna genom att använda avregistreringslänken som finns i varje kommunikation eller genom att kontakta oss på communications@aseaglobal.org. Observera att du kan ha rätt att motsätta dig viss användning av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns i sidfoten i nyhetsmeddelanden från ASEA eller genom att logga in på ditt ASEA® Virtuella kontor > MITT KONTO > Mina kontaktuppgifter och avmarkera kryssrutorna för e-postbehörigheter. Se vårt integritetsmeddelande för mer information. För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på dataprotection@aseaglobal.org.

·        Anmäl dig till våra evenemang: vi registrerar ditt telefonnummer, din faktureringsadress och betalningsinformation om det finns en avgift för evenemanget. Denna behandling är nödvändig för att uppfylla ditt avtal för deltagande i vårt evenemang. Den rättsliga grunden är Art. 6 (1) avsn. 1 lit. b) GDPR.

·        Interaktioner på annat sätt: dvs. om du skickar ett e-postmeddelande eller ringer vår kundtjänst. I detta fall kommer vi att behandla de uppgifter som lämnas till oss på ditt eget initiativ. De uppgifter och information du lämnar kommer att behandlas med syftet att svara på din begäran i enlighet med Art. 6 (1) avsn. 1 lit. b) GDPR (rättslig grund).

Om du är en Anställd, behandlar vi följande personuppgifter:

 • Kategorier:
 • Identifierare, begränsad skyddad klassificeringsuppgifter (såsom kön och nationell status), sensorisk information och uppgifter om anställning.
 • I allmänhet registrerar vi förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, mobil- eller hemtelefonnummer, adressdata (gatuadress, gatuadress 2 (valfritt), postnummer, stad), ditt personnummer, bankkontouppgifter, civil status, arbetshistorik, utbildningshistorik och bakgrundskontroll (utförs inte för europeiska anställda om det inte krävs enligt lag)

Denna information krävs för upprättandet och genomförandet av kontraktet som anställd. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är Art. 6 (1) avsn. 1 lit. b) GDPR.

·        Interaktioner på annat sätt: dvs. om du skickar ett e-postmeddelande eller ringer vår kundtjänst. I detta fall kommer vi att behandla de uppgifter som lämnas till oss på ditt eget initiativ. De uppgifter och information du lämnar kommer att behandlas med syftet att svara på din begäran i enlighet med Art. 6 (1) avsn. 1 lit. b) GDPR (rättslig grund).

5 KATEGORIER AV TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TAR EMOT PERSONUPPGIFTER AV OSS

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part som exempelvis datamäklare. Men för att tillhandahålla tjänster som är väsentliga för vår relation med dig använder vi en mängd olika tjänsteleverantörer för våra affärsändamål

I vissa fall får mottagarna dina personuppgifter som personuppgiftsbiträden och är då strikt bundna av våra instruktioner vid hantering av dina personuppgifter. I vissa fall agerar mottagarna självständigt i sitt eget dataskyddsansvar och är även skyldiga att följa kraven i GDPR och andra dataskyddsbestämmelser.

För våra blivande och nuvarande Partners, såväl som för våra Webbanvändare samarbetar vi med följande kategorier av tjänsteleverantörer:

 • Logistikföretag för leveranshantering
 • Webbhotell
 • Molntjänsteleverantörer
 • Webbplatsansvariga och utvecklare
 • Utvecklare av E-handelsapplikationer
 • Kommunikations- och managementapplikationer
 • Digitala marknadsföringstjänster
 • E-postmeddelanden
 • Applikationsutvecklare
 • ASEA-koncernen av företagsenheter
 • Partners i din upline-organisation som var och en har sponsrats personligen men endast i den utsträckning som upline-partnern har rätt att tjäna provision på din produktförsäljning. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dessa individer har implementerat rimliga säkerhetsmekanismer för att skydda dina personuppgifter.

För Anställda använder vi följande tjänsteleverantörer:

 • Lönehanterare
 • Rapporteringsverktyg för omkostnader
 • Resesupportverktyg
 • Bakgrundskontroller [utförs inte för anställda i Europa om det inte krävs enligt lag (till exempel i Italien)]
 • Molntjänsteleverantörer
 • Webbplatsansvariga och utvecklare
 • Applikationsutvecklare
 • ASEA-koncernen av företagsenheter

6 COOKIES OCH RELEVANT TEKNIK SOM ANVÄNDS

Vi använder så kallade cookies på vår hemsida. Cookies orsakar ingen skada på din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert och för att möjliggöra tillgången till vissa funktioner.

Cookies kommer att lagras på din dator under din användning av vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som allokeras till den webbläsare som du använder och organisationen som placerar cookien kommer att få viss information med hjälp av den. Cookies kan inte användas för att köra program eller för att överföra virus till din dator.

ASEA använder så kallade ”sessionscookies” för att kunna tilldela förfrågningar och krav från den intresserade parten. Utifrån dessa sessionscookies kommer ASEA att kunna mäta frekvensen av sidvisningar och den allmänna navigeringen.

Våra sessionscookies kännetecknas av att de automatiskt raderas från hårddisken efter 60 minuter från att de placerats. Cookiens namn och sessions-ID som genereras av den besökta webbplatsen kommer att lagras i sessionscookien.

Sessionscookien har ingen inverkan på din integritet. Den läser eller lagrar inte någon av dina filer, utan endast tekniska filer som genereras av systemet på egen hand.

Naturligtvis kan du alltid avvisa cookies, förutsatt att din webbläsare tillåter det. Observera att vissa funktioner på denna webbplats, såsom beställningsprocessen, inte får användas eller endast användas i begränsad omfattning om din webbläsare är inställd på att inte acceptera sessionscookies (från vår webbplats).

När du besöker vår webbplats eller använder våra appar samlar vi automatiskt in, lagrar och använder teknisk information om din utrustning och interaktion med vår webbplats och appar (”Allmän information”).

Denna allmänna information skickas från din dator eller personliga enhet till oss med hjälp av en mängd olika cookies och andra tekniska metoder. Vissa webbläsare kan överföra ”spåra inte”-signaler till webbplatser som webbläsaren kommunicerar med. Våra webbplatser svarar för närvarande inte på dessa ”spåra inte”-signaler.

Vissa av de cookies vi använder på vår webbplats tillhandahålls av tredje part för att hjälpa oss att analysera effekten av vår webbplatsinnehåll och våra besökares intressen, för att mäta vår webbplats prestanda eller för att visa anpassad reklam och annat innehåll på vår webbplats eller andra webbplatser.

Som en del av vår webbplats använder vi både förstapartscookies (endast synliga från den domän du besöker) och tredjepartscookies (synliga över domäner och regelbundet inställda av tredje part).

Den cookie-baserade databehandlingen utförs utifrån ditt givna samtycke enligt art. 6 (1) avsn. 1 lit. a) GDPR eller utifrån art. 6 (1) avsn. 1 lit. f) GDPR för att skydda våra legitima intressen. Våra berättigade intressen ligger här särskilt i att kunna förse dig med en tekniskt optimerad webbplats som är användarvänlig och anpassad efter dina behov, samt att säkerställa säkerheten i våra system.

Du kan när som helst återkalla det samtycke som du har gett oss, t.ex. genom att avaktivera de cookie-baserade verktygen/tillägg som listas i detalj i följande översikt. Genom att göra lämpliga inställningar kan du också invända mot behandling baserade på legitima intressen.

I detalj används följande cookie-baserade verktyg/tillägg på denna webbplats:

A.      GOOGLE ANALYTICS

Denna webbplats använder funktionerna i Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, på grundval av ditt samtycke till oss (Art. 6 (1)avsn. 1 lit. a) GDPR).

Du kan ge oss ditt samtycke frivilligt när du går in på vår webbplats genom att trycka på motsvarande knapp i ”cookie-bannern”. På regelbunden basis överförs även data till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) som en del av behandlingen som beskrivs nedan. Google Ireland Limited och Google LLC kallas nedan gemensamt för ”Google”. Google Analytics använder cookies (förstapartscookies), som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen.

Detta betyder dock inte att vi får direkt kunskap om din identitet som en följd därav. Google använder informationen som genereras av cookies för vår räkning, i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Detta gör det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på vår webbplats, och dess innehåll. Vi använder statistiska analyser för att ta reda på hur webbplatsen används och kan därmed kontinuerligt optimera våra tjänster.

IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kopplas inte ihop med annan Google-data. Vi kommer att lagra data som erhållits genom verktyget Google Analytics under en period av 14 månader. Efter utgången av denna period kommer dessa data att raderas.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på vår webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU-medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, innan den överförs till USA och därmed anonymiseras.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och där förkortas. Enligt Googles egen information, kopplas IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics inte ihop med annan Google-data som rör din person.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsarprogramvara; vi vill dock påpeka att genom att göra det kanske du inte kan njuta av den fulla funktionaliteten på denna webbplats.

Du kan också förhindra att data som genereras av cookies med avseende på din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till Google, och behandlingen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan också aktivera/inaktivera insamlingen av dina data av Google Analytics, särskilt på mobila enheter. Vid avaktivering kommer en cookie att ställas in som förhindrar insamling av dina uppgifter vid framtida besök på denna webbplats. Specifikt används följande spårningscookies av Google Analytics: __utmz, __utma, __utmb, __utmc, __utmt.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata och säkerhets- och integritetsprinciperna samt inställnings- och invändningsalternativ finns i Googles integritetspolicy, som finns tillgänglig via följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Användarvillkor: http://google.com/analytics/terms/de.html, översikt över dataskydd: http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, och dataskyddspolicyn: http://google.de/intl/de/policies/privacy.

Denna webbplats använder också Google Analytics för en analys av besöksflöden över alla enheter utförd via ett användar-ID. Du kan inaktivera enhetens korsanalys av din användning i ditt kundkonto under ”Mina data”, ”Personliga data”.

B. SOCIALA MEDIER

Vår webbplats använder tillägg från videoplattformen YouTube för att bädda in videor och spela upp dem direkt på vår webbplats. Operatören av videoplattformen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). YouTube är ett dotterbolag till Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”).

Integreringen av YouTube-videor sker i det så kallade ”extended data protection mode”, (utökat dataskyddsläge) vilket enligt leverantören endast initierar lagring av användarinformation när videon/videorna spelas upp. Överföring av data till YouTube-partners är dock inte nödvändigtvis utesluten av det utökade dataskyddsläget. YouTube upprättar därmed en anslutning till Google DoubleClick-nätverket – oavsett om du tittar på en video eller ej.

Om du aktiverar inbäddade videor på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar och en dataöverföring startas. Vi har inget inflytande på omfattningen och innehållet i de data som överförs till YouTube och eventuellt andra YouTubes partners genom att aktivera tillägget.

YouTube-servern informeras bland annat om vilka av våra sidor du har besökt. Enligt YouTube används denna information bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra kränkande beteende. YouTube använder cookies för att samla in information om användarbeteende. Cookies finns kvar på din enhet tills du raderar dem. Du kan förhindra YouTube från att lagra cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare (se ovan).

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du aktiverar uppspelningsknappen.

YouTube används för att ge en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 (1) avsn. 1 lit. f) GDPR.

För mer information om hantering av användardata, se YouTubes sekretesspolicy på: https://google.de/intl/de/policies/privacy.

C. ZOOM I KOMBINATION MED FACEBOOK OCH YOUTUBE

aa) Zoom

Vi använder verktyget ”Zoom” för att genomföra webbseminarier online. ”Zoom” är en tjänst från Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA.

Om du går in på ”Zoom”-webbplatsen är leverantören av ”Zoom” ansvarig för databehandlingen. Webbplatsen behöver endast nås i syfte att ladda ner programvaran för användning av ”Zoom”.

Olika typer av uppgifter bearbetas när ”Zoom” används. Omfattningen av uppgifterna är också relaterade till de detaljer du lämnar om uppgifterna före eller under deltagande i ett webbseminarium.

Följande personuppgifter behandlas:

Användarinformation: Förnamn, efternamn, telefon (valfritt), e-postadress, lösenord ((om inte ”single sign-on” (enkel inloggning) används)), profilbild (valfritt), avdelning (valfritt),

Metadata för möten: Ämne, beskrivning (valfritt), deltagarens IP-adresser, enhet/maskinvaruinformation samt skriftlig kommunikation som genomförs via Zoom-chatt.

Ett webbinarium ger dig möjlighet att använda funktionerna för skriftliga chattar, frågor eller enkäter. Om du använder dessa funktioner bearbetas textinläggen du gör för att visa dem i webbinariet och, i förekommande fall, för att logga dem. Du kan endast delta i vårt Zoom-webbinarium skriftligen, via chatt. Som ett minimum måste du lämna uppgifter om ditt namn om du vill delta i ett webbinarium.

Vi kommer också att bearbeta de frågor som deltagare i webbinariet ställer i syfte att spela in och efterbehandla dem för publicering på YouTube.
Chattdata kan lagras i upp till en månad på ”Zoom”.
Automatiserat beslutsfattande enligt lydelsen i GDPR 22 används inte.

Den rättsliga grunden för databehandling i detta fall är GDPR 6 (1) a – ditt samtycke att delta.

Personuppgifter som behandlas i samband med deltagande i webbinarier kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Ytterligare mottagare: Leverantören av ”Zoom” erhåller ovan nämnda data enligt nödvändighetsprincipen, i den mån detta föreskrivs i vårt orderhanteringsavtal med ”Zoom”.

”Zoom” är en tjänst som utförs av en leverantör från USA. Det innebär att personuppgifter också behandlas i tredje land. Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med leverantören av ”Zoom” som uppfyller kraven i GDPR 28.

Leverantören har också undertecknat EU:s standardavtalsklausuler. (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors)

bb) Livestreaming av Zoom-webbinariet på Facebook

Vi vill påpeka att Zoom-webbinarier strömmas live på vår Facebook-fansida. För att tillhandahålla denna informationstjänst förlitar vi oss på den tekniska plattformen från Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nedan: Facebook). All information från webbinariet, inklusive skriftliga chattar som du kan delta i, publiceras därmed på vår Facebook-fansida.

Enligt EG-domstolens uppfattning finns det ett delat ansvar i den mening som avses i GDPR 26 mellan Facebook och operatören av en Facebook-fansida med avseende på de personuppgifter som behandlas via Facebook-fansidan. Med anledning av detta arrangemang har vi slutit ett avtal med Facebook om gemensamt ansvar. Vi förser dig med följande information om databehandling på vår Facebook-fansida:

Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang behandlas av Facebook och kan i vissa fall överföras till länder utanför EU.

I sin datapolicy erbjuder Facebook en allmän beskrivning av informationen som de får och hur dessa uppgifter används. Där hittar du även information om hur man kontaktar Facebook och justerar inställningarna vad gäller annonser. Datapolicyn finns på följande länk: http://de-de.facebook.com/about/privacy. Du hittar Facebooks fullständiga datapolicy här: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy. Facebooks integritetspolicy innehåller ytterligare information om hur de behandlar uppgifter: https://facebook.com/about/privacy/ Användare kan ställa in sin avregistreringsstatus här: https://facebook.com/settings?tab=ads och här http://youronlinechoices.com

Vi kan inte säkerställa att personuppgifter från användare och besökare på Facebook-fansidan inte kommer att överföras eller behandlas vidare i tredje land, som exempelvis USA, och vi kan inte heller förhindra de eventuella associerade riskerna för användare och besökare.

cc) Publicering av inspelade webbinarier på YouTube

Vi vill påpeka att vi publicerar videor av livestreamade webbinarier, samt sådana vi har spelat in, på Facebook, med leverantören YouTube, Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland. Webbinarierna, tillsammans med alla chattar och information du har lagt till i samband med och under webbinarierna, kommer därmed att publiceras på YouTube.

Se YouTubes sekretesspolicy för ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och bearbetningen av YouTube. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy

För att upprätta en adekvat säkerhetsnivå kan ditt samtycke fungera som den rättsliga grunden för överföring till tredje land i enlighet med GDPR 49 (1) a.

Google erbjuder också ett antal alternativ för att välja bort insamling av personuppgifter av Google: https://policies.google.com/privacy#infochoices

Rättslig grund: GDPR 6 (1) a

7 PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN TREDJE PART

De flesta av de personuppgifter som vi samlar in om dig kommer att utgöras av information som du tillhandahåller oss direkt. Under vissa omständigheter kan vi också ta emot personuppgifter om dig från:

Partners, individer som förser oss med dina personuppgifter (t.ex. dina familjemedlemmar), tillsynsmyndigheter och andra företag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. socialt lyssnande företag).

Vissa av dessa tredjepartskällor kan innehålla allmänt tillgängliga informationskällor. Vi kan ta emot personuppgifter från sociala nätverk när du engagerar dig i vårt innehåll, refererar till vår webbplats eller tjänst eller ger oss tillåtelse att komma åt information från de sociala nätverken.

Dessutom skulle vi kunna samla in, antingen direkt eller genom tredje parts tjänsteleverantörer, information som är allmänt tillgänglig på Internet (t.ex. från webbplatser, bloggar, sociala medier).

8 ÖVRIGA SYFTEN MED DATABEHANDLING

Överensstämmelse med lagstadgade krav: Vi behandlar även dina personuppgifter för att uppfylla andra juridiska skyldigheter som kan gälla oss i samband med vår affärsverksamhet. Dessa inkluderar i synnerhet lagringsperioder enligt kommersiell, handels- eller skattelagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det i enlighet med artikel 6 (1) avsn. 1 lit. c) GDPR (rättslig grund) för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi lyder under.

Rättslig verkställighet: Vi behandlar även dina personuppgifter för att hävda våra rättigheter och genomdriva våra rättsliga anspråk. Likaså behandlar vi dina personuppgifter för att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk. Slutligen behandlar vi dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att förebygga eller beivra brott. I detta avseende behandlar vi dina personuppgifter för att skydda våra legitima intressen enligt art. 6 (1) avsn. 1 lit. f) GDPR (rättslig grund), i den mån vi gör gällande rättsliga anspråk eller försvarar oss i rättsliga tvister eller i den mån vi förhindrar eller utreder brottsliga handlingar (berättigat intresse).

Samtycke: I den mån du har gett oss samtycke till att behandla personuppgifter för vissa ändamål (t.ex. att skicka informationsmaterial och erbjudanden), är lagligheten av denna behandling baserad på ditt samtycke. Samtycke som ges kan när som helst återkallas. Observera att återkallelsen endast gäller för framtiden och behandlingen fram till dess påverkas inte.

9 HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Som Partner eller Kund använder vi dina personuppgifter med följande rättsliga grund och syfte:

1.      För att fullgöra vårt avtal med dig, i fall som exempelvis:

 • Skapa och hantera ditt Partner-konto eller kund-/prenumerationskund-konto
  Detta för att uppfylla vårt avtal med dig och för att uppfylla juridiska skyldigheter, inklusive redovisnings- och skattekrav.
 • Fullfölja vårt partneravtal med dig

Detta för att fullgöra vårt avtal med dig och för att uppfylla juridiska skyldigheter, inklusive redovisnings- och skattekrav

 • Bearbeta din produktbeställning
  När du gör en beställning använder vi dina personuppgifter för att fullgöra din beställning. Vi kontaktar dig via e-post för att skicka en bekräftelse på din beställning och betalningsstatus. Detta för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig.
 • Leverans och hantering av produktreturer
 • Hantering av betalningar
 • Upprätthållande av våra policyer och rättigheter

2. Utifrån våra legitima affärsändamål, i fall som exempelvis:

 • Kommunicera med dig som en del av vår affärsrelation
 • Kommunicera dina försäljningsresultatdata till Partners i din upline eftersom denna information är föremål för deras provisionsbetalningar
 • Statistisk och marknadsanalys samt underhåll och utveckling
 • Skydda integriteten och säkerheten för våra tjänster
 • Förbättra användarupplevelsen av våra webbplatser
 • Erbjuda dig information och reklam för liknande produkter som du redan har köpt. Du kan när som helst invända mot användningen av din e-postadress utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundpriserna genom att använda avregistreringslänken som finns i varje meddelande eller så kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns i sidfoten i ASEA:s nyhetsmeddelanden eller genom att logga in på ditt ASEA® virtuella kontor > MITT KONTO > Mina kontaktuppgifter och avmarkera kryssrutorna för e-postbehörigheter. Se vårt integritetsmeddelande för mer information. Observera att du kan ha rätt att motsätta dig viss användning av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkallar ditt samtycke genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen som finns i sidfoten i nyhetsmeddelanden från ASEA eller genom att logga in på ditt ASEA® Virtuella kontor > MITT KONTO > Mina kontaktuppgifter och avmarkera kryssrutorna för e-postbehörigheter. Se vårt integritetsmeddelande för mer information. För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på dataprotection@aseaglobal.org.

3.      För att uppfylla våra juridiska skyldigheter, i fall som exempelvis:

 • för skatte- och redovisningsändamål;
 • svara på förfrågningar från myndigheter eller andra offentliga institutioner som krävs enligt lag

Om du är blivande eller nuvarande Anställd använder vi dina personuppgifter med följande rättslig grund och syfte:

 1. För att fullgöra vårt anställningsavtal med dig.
 2. Baserat på våra legitima affärssyften och för säkerheten för vår organisation.
 3. För att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Om du är Webbanvändare använder vi dina personuppgifter med följande rättslig grund och syfte:

1.       Utifrån våra legitima affärsändamål som exempelvis:

 • Statistisk och marknadsanalys samt underhåll och utveckling
 • Skydda integriteten och säkerheten för våra tjänster

10 ÖVERFÖRING AV DATA INOM FÖRETAGSKONCERNEN ASEA

Vi överför personuppgifter till andra jurisdiktioner efter behov för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, inklusive till jurisdiktioner som kanske inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som den jurisdiktion där dina personuppgifter ursprungligen samlades in. Till exempel kan vi överföra dina uppgifter till USA eftersom våra moderbolag finns där.

När vi överför dina personuppgifter till andra länder eller jurisdiktioner kommer vi att skydda dessa uppgifter enligt beskrivningen i detta integritetsmeddelande och i enlighet med tillämplig lag.

Där det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att införa bindande avtalsförpliktelser med datamottagaren för att skydda dina rättigheter till dataskydd. Dessutom kommer vi att meddela alla dataöverförings- och/eller dataöverföringsmekanismer till den behöriga tillsynsmyndigheten där så krävs enligt tillämplig lag.

När det gäller överföringar som härrör från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till USA och andra jurisdiktioner utanför EES, implementerar vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och andra lämpliga lösningar för att hantera gränsöverskridande överföringar efter behov eller tillåts enligt artiklarna 46 och 49 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vänligen kontakta integritetsteamet om du har några frågor angående de skyddsåtgärder vi har infört för att skydda dina personuppgifter när vi överför dessa (inklusive hur man skaffar en kopia av dessa skyddsåtgärder eller hur man läser dem).

11 HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter och implementerar rimlig säkerhet inklusive fysiska (t.ex. säkra arkivskåp), tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är lämpliga för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

Vi driver datanätverk som skyddas av branschstandardiserade brandväggar och lösenordsskyddande system. Vi använder också transportlagersäkerhet (TLS) för att skydda överföringen av dina personuppgifter. Tillgång till denna information kommer endast att ges till auktoriserade personer för legitima affärsändamål.

Dessutom är åtkomsten till dina personuppgifter begränsad till personal och tjänsteleverantörer utifrån en ”behöver-veta”-princip.

Även om vi strävar efter att alltid skydda våra system, webbplatser, verksamhet och information mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande, kan vi, på grund av internets inneboende karaktär som ett öppet globalt kommunikationsverktyg samt på grund av andra riskfaktorer, inte garantera att några uppgifter, när de överförs eller medan de lagras på våra system, kommer att vara helt säkra från intrång från andra.

Kontakta integritetsteamet (dataprotection@aseaglobal.org) om du har några frågor om hur vi skyddar dina personuppgifter.

12 HUR LÄNGE VI BEVARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de behandlingsändamål som anges ovan. Detta innebär till exempel att vi inte längre lagrar dina personuppgifter när vår (avtalsmässiga) relation med dig upphör, såvida inte ytterligare lagring är tillåten eller krävs enligt tillämplig lag.

13 ÄNDRINGAR TILL DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi kan göra ändringar i detta integritetsmeddelande från tid till annan. Vi kommer att publicera alla nya versioner av detta integritetsmeddelande på vår webbplats. Alla ändringar av detta integritetsmeddelande kommer att anses träda i kraft omedelbart efter att ändringarna har publicerats på denna webbplats om inte annat anges. Integritetsmeddelandet reviderades senast i april 2022.

14 AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE/PROFILERING

Vi använder inget automatiserat beslutsfattande som har några rättsliga följder på dig eller påverkar dig.

15 DINA RÄTTIGHETER MED AVSEENDE PÅ DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt till följande rättigheter såsom registrerad person enligt lagstadgade krav:

Rätt till information: Du har rätt när som helst, inom ramen för Art. 15 GDPR, att begära bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig; om så är fallet har du också rätt, inom ramen för art. 15 GDPR, att ta emot information om dessa personuppgifter samt viss annan information (inklusive behandlingsändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, planerad lagringstid, uppgifternas ursprung, användning av automatiserat beslutsfattande och, i fallet med överföringar från tredje land, lämpliga skyddsåtgärder) samt en kopia av dina uppgifter.

Rätt till rättelse: Du har rätt att kräva att vi rättar de personuppgifter som lagras om dig om de är bristfälliga eller felaktiga, i enlighet med Art. 16 GDPR.

Rätt till radering: Du har rätt, enligt villkoren i Art. 17 GDPR, att kräva att vi utan dröjsmål raderar personuppgifter om dig. Rätten till radering föreligger inte bland annat om behandlingen av personuppgifterna är nödvändig, till exempel för att uppfylla en rättslig skyldighet (t.ex. laglig lagringsskyldighet) eller för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandlingen: Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter enligt villkoren i Art. 18 GDPR.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt, enligt villkoren i Art. 20 GDPR, att kräva att vi överlämnar till dig de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Ångerrätt: Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke till behandling av personuppgifter gentemot oss. Detta gäller även för återkallelse av samtyckesförklaringar som lämnats till oss innan GDPR trädde i kraft, det vill säga före den 25 maj 2018. Observera att återkallelsen endast har verkan för framtiden. Behandling som skett före återkallelsen påverkas inte. För att meddela återkallelsen räcker det med ett informellt meddelande, exempelvis via ett e-postmeddelande till oss.

Rätt till invändning: Du har rätt att invända dig mot behandlingen av dina personuppgifter enligt villkoren i Art. 21 GDPR, vilket innebär att vi måste sluta behandla dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar finns endast inom de gränser som anges i Art. 21 GDPR. Dessutom kan våra intressen komma i konflikt med att behandlingen avslutas, så att vi kan ha rätt att behandla dina personuppgifter trots din invändning.

Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet: Under villkoren i Art. 77 GDPR har du rätt att överklaga till en behörig tillsynsmyndighet.

Verifiera din förfrågan:

För att verifiera din identitet när du gör en begäran kan vi behöva ytterligare information för att behandla din begäran. Vi kan inte behandla dina integritetsförfrågningar om vi inte kan verifiera din identitet. Om vi inte kan verifiera din identitet kommer vi att använda informationen du har gett oss för att välja bort marknadsföringsmeddelanden från oss.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på dataprotection@aseaglobal.org. ASEA kommer inte att diskriminera dig för att du gjort en begäran om att utöva dina integritetsrättigheter.

ASEA:s integritetsteam har fått utbildning för att hjälpa dig att utöva dina integritetsrättigheter.

Om du vill lämna in ett klagomål mot oss kan du kontakta din lokala tillsynsmyndighet. Om du har problem med att hitta en tillsynsmyndighet, vänligen kontakta vårt integritetsteam på dataprotection@aseaglobal.org så hjälper vi dig att kontakta en tillsynsmyndighet.

© 2024 ASEA, LLC. All rights reserved.