Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1 SÚHRN

Spoločnosť ASEA sa zaväzuje dodržiavať a chrániť vaše osobné údaje. Konáme v súlade s požiadavkami rôznych zákonov na ochranu osobných údajov platných v krajinách alebo na trhoch, na ktorých pôsobíme.

Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné údaje týkajúce sa našich zákazníkov a partnerov, uchádzačov o prácu a návštevníkov kancelárií a webovej stránky (spoločne ako „vy“ a „vaše“) a vysvetľuje práva, ktoré máte v súvislosti s naším použitím vašich osobných údajov.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov pre vás platí, ak zverejníte informácie na internete (napr. verejne dostupné webové stránky alebo blogy, Twitter, Instagram, Facebook atď.), z ktorých môžeme zhromažďovať údaje, buď priamo alebo prostredníctvom tretích strán.

Zoberte do úvahy, že nie všetky časti môžu byť pre vás rovnako relevantné alebo platné v závislosti od okolností. Pri použití výrazu „osobné údaje“ máme na mysli informácie, ktoré sa týkajú vás a umožnia nám identifikovať vás, buď priamo alebo v kombinácii s inými informáciami, ktoré môžeme mať k dispozícii. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov si pred použitím našej webovej stránky alebo aplikácií a/alebo pred poskytnutím svojich osobných údajov dôkladne prečítajte.

2 KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Spoločnosť ASEA, LLC. a jej pridružené a dcérske spoločnosti („ASEA, LLC“, „my“, „nás“ a „naše“) sú medzinárodnou skupinou spoločností, ktoré ponúka produkty osobnej starostlivosti, kozmetiku, výživové doplnky a ostatné tovary alebo služby prostredníctvom (i) webových stránok spoločnosti ASEA (či už miestne alebo globálne) (každá z nich ako „webová stránke“), (ii) aplikácie a nástrojov ASEA Connect („aplikácia“) a (iii) siete zákazníkov a partnerov.

V závislosti od toho, kto ste, spracujú vaše osobné údaje rôzne subjekty spoločnosti ASEA, LLC a/alebo na rôzne účely.

Nižšie nájdete zoznam subjektov spoločnosti ASEA, ktoré vystupujú ako prevádzkovatelia zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov.

Ak máte nejaké otázky alebo obavy, chcete aktualizovať svoje osobné údaje alebo si uplatniť uvedené práva, kontaktujte tím pre ochranu údajov alebo zodpovednú osobu pre ochranu údajov [dataprotection@aseaglobal.org] alebo nám napíšte na adresu:

ASEA, LLC
Attn: Legal Department
1488 W. Pleasant View Dr.
Pleasant Grove, Utah 84082

Organizácia v EÚ:
ASEA SERVICES EUROPE GmbH [GmbH – súkromná akciová spoločnosť podľa nemeckého zákona]
Lyonel-Feiniger-Straße 28
80807 München [Munich] Deutschland [Germany]
Kontakt:
E-mail: dataprotection@aseaglobal.org

Krajina/trh

Partner/zákazník

Potenciálny zamestnanec

Zamestnanec

Návštevník webovej stránky

AUSTRÁLIA

ASEA, LLC a ASEA Pty LTD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA Pty LTD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

KANADA

ASEA, LLC a ASEA ENTERPRISES ULC ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA ENTERPRISES ULC ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

NEMECKO

ASEA, LLC a ASEA SERVICES EUROPE GmbH ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA SERVICES EUROPE GmbH ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA SERVICES EUROPE GmbH ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

HONGKONG

ASEA, LLC a ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

INDONÉZIA

ASEA, LLC a PT ASEA REDOX INDONESIA ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

TALIANSKO

ASEA, LLC a ASEA ITALY Srl ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

LUXEMBURSKO

ASEA, LLC a ASEA LUXEMBOURG S.a.r.l. ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA LUXEMBOURG S.a.r.l. ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

MALAJZIA

ASEA, LLC a ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

MEXIKO

ASEA, LLC a ADVANCING LIFE MEXICO, S. de R.L. de CV ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ADVANCING LIFE MEXICO, S. de R.L. de CV ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

MEXIKO

ASEA, LLC a ASEA-REDOX de MEXICO, S. de R.L. de CV ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

HOLANDSKO

ASEA, LLC a ASEA NETHERLAS B.V. ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

NOVÝ ZÉLAND

ASEA, LLC a ASEA NEW ZEALA ULC ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

FILIPÍNY

ASEA, LLC a ASEA INTERNATIONAL INC. ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

SINGAPUR

ASEA, LLC a ASEA REDOX INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

ŠVAJČIARSKO

ASEA, LLC a ASEA Redox Schweiz GmbH ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

TAIWAN

ASEA, LLC a ASEA TAIWAN, LLC ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA TAIWAN, LLC ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA TAIWAN, LLC ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

THAJSKO

ASEA, LLC a ASEA REDOX (THAILA) COMPANY LTD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA REDOX (THAILA) COMPANY LTD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC a ASEA REDOX (THAILA) COMPANY LTD ako spoloční prevádzkovatelia

ASEA, LLC

USA

ASEA, LLC

ASEA, LLC

ASEA, LLC

ASEA, LLC

3 SPRACOVANIE ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

Ak používate našu webovú stránku len na informačné účely, čo znamená, že sa nezaregistrujete ani nám inak neposkytnete informácie, budeme zhromažďovať len údaje prenesené vaším serverom do nášho prehliadača. Ak si chcete prezerať našu webovú stránku, budeme zhromažďovať tieto údaje, ktoré sú techniky nevyhnutné na to, aby sme mohli zobraziť webovú stránku a zaistiť stabilitu a bezpečnosť:

 • IP adresa odosielateľa,
 • vyžiadaný zdroj (URL, stiahnutie súboru),
 • protokol HTTP,
 • hlavička zástupcu používateľa HTTP.

Aj keď sa tieto údaje uložia oddelene od ostatných informácií, nedokážeme priradiť tieto údaje ku konkrétnej osobe. Po anonymnom vyhodnotení na štatistické účely sa tieto údaje vymažú po 7 dňoch.

Vaše osobné údaje si necháme tak dlho, kým to bude potrebné na dosiahnutie účelov spracovania uvedených vyššie v časti 5 „Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme“. Vaše osobné údaje nebudeme viac ukladať, keď sa ukončí náš (zmluvný) vzťah s vami, pokiaľ nie ďalšie skladovanie nepovoľuje alebo neprikazuje platný zákon.

Ak navštívite našu webovú stránku s cieľom získať informácie o sortimente našich výrobkov a služieb alebo na ich použitie, je základom dočasného uloženia a spracovania údajov o prístupe čl. 6 ods. 1 str. 1 písm.. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právny základ), ktorý povoľuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo na implementovanie predzmluvných opatrení.

Okrem toho, slúži ako právny základ pre dočasné uloženie technických údajov o prístupe čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Náš oprávnený záujem je schopnosť poskytovať vám technicky fungujúce a používateľsky príjemnú webovú stránku a zaistiť bezpečnosť našich systémov.

PRI KONTAKTE PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU ALEBO NÁŠHO KONTAKTNÉHO FORMULÁRA:

V tomto prípade uložíme vaše poskytnuté údaje (vašu e-mailovú adresu, možno vaše meno a telefónne číslo), aby sme mohli odpovedať na otázky. Tieto informácie si ponecháme v rámci dodržiavania zákona a sledovania, či sme prijali a venovali sa vašim otázkam.

Ak nás kontaktujete v rámci existujúceho zmluvného vzťahu alebo vopred a žiadate informácie o sortimente našich služieb, údaje a informácie, ktoré poskytnete, sa spracujú na účel odpovede na vašu požiadavku v súlade s čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právny základ). Aby sme okrem toho chránili naše oprávnené záujmy podľa čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov v rámci riadnej odpovede na otázky zákazníka/otázky v rámci kontaktovania.

Nezabudnite, že táto webová stránka nie je navrhnutá ani určená na použitie maloletými osobami mladšími ako 16 rokov. Vedome nespracúvame údaje od maloletých osôb mladších ako 16 rokov a neumožňujeme im, aby túto možnosť využili.

4 AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE AKO PARTNERA/ZÁKAZNÍKA/ZAMESTNANCA

Ak sa zaregistrujete a ste aktívny ako partner, spracujeme tieto osobné údaje:

 • Kategórie:
 • Identifikátory, obmedzené informácie chránených tried (ako napríklad rod, rodinný stav a štátna príslušnosť), komerčné informácie, online aktivita, údaje o geolokalizácii, zmyslové informácie a informácie o zamestnaní.
 • Vo všeobecnosti zbierame údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, mobilné alebo domáce telefónne číslo , číslo faxu (voliteľné) a údaje o adrese (ulica, ulica 2 (voliteľné), PSČ, mesto), vaše vládne ID, podrobnosti o kreditnej karte alebo podrobnosti o bankovom účte. Dodacia adresa, ak sa líši od fakturačnej adresy. Voliteľné: Podrobnosti o manželke/manželovi alebo spoločnosti relevantné pre obchodnú činnosť so spoločnosťou ASEA.
 • Pre Švajčiarsko – okrem vyššie uvedeného: rod, číslo sociálneho poistenia, občiansky stav
 • Pre Francúzsko – okrem vyššie uvedeného: rod, číslo sociálneho poistenia, občiansky stav, SIRET, miesto narodenia
 • Pre Taliansko – okrem vyššie uvedeného: daňový kód

Tieto informácie sú potrebné na vytvorenie a plnenie zmluvy ako partnera, najmä na spracovanie provízií, vytvorenie a správu vášho účtu, spracovanie vašej objednávky výrobku, dodanie a spracovanie vráteného výrobku, spracovanie platieb. Právnym základom spracovania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • Registrácia na odber nášho spravodajcu: zhromažďujeme údaje o vašej e-mailovej adrese. Údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby vám vznikli nejaké náklady, okrem nákladov za prenos podľa základných sadzieb, prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu, ktorý je uvedený v každom e-maili, ktorí dostanete, ak nás budete kontaktovať na adrese communications@aseaglobal.org.
 • Nezabudnite, že máte právo namietať proti určitým druhom používania svojich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je uvedený v päte strany v nových e-mailoch od spoločnosti ASEA alebo po prihlásení sa do svojho účtu ASEA v časti® Virtuálna kancelária > MÔJ ÚČET > Upraviť informácie a zrušením označenia políčok s povoleniami na posielanie e-mailov. Podrobnosti nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov. Ak si chcete uplatniť svoje práva, napíšte nám na adresu dataprotection@aseaglobal.org.
 • Registrácia na naše udalosti: zhromaždíme údaje o vašom telefónnom čísle, fakturačnej adrese a podrobnostiach o platbe, ak je udalosť spoplatnená. Toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie vašej zmluvy o účasti na udalosti. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Komunikácia inými prostriedkami: t. j. ak pošlete e-mail alebo zavoláte na zákaznícky servis. V tomto prípade spracujeme údaje, ktoré nám poskytnete zo svojej vlastnej iniciatívy. Údaje a informácie, ktoré poskytnete, sa spracujú na účel odpovede na vašu požiadavku v súlade s čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právny základ).

Ak sa zaregistrujete a/alebo vytvoríte objednávku ako zákazník, spracujeme tieto osobné údaje:

 • Kategórie:
 • Identifikátory, obmedzené informácie chránených tried (ako napríklad rod, rodinný stav a štátna príslušnosť), komerčné informácie, online aktivita, údaje o geolokalizácii, zmyslové informácie a informácie o zamestnaní.
 • Vo všeobecnosti zbierame údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, mobilné alebo domáce telefónne číslo , číslo faxu (voliteľné) a údaje o adrese (ulica, ulica 2 (voliteľné), PSČ, mesto), podrobnosti o kreditnej karte alebo podrobnosti o bankovom účte.
 • Dodacia adresa, ak sa líši od fakturačnej adresy.

Toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie vašej zmluvy týkajúcej sa registrácie prostredníctvom našej webovej stránky alebo kúpy tovaru. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • Registrácia na odber nášho spravodajcu: zhromažďujeme údaje o vašej e-mailovej adrese. Údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby vám vznikli nejaké náklady, okrem nákladov za prenos podľa základných sadzieb, prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu, ktorý je uvedený v každom e-maili, ktorí dostanete, ak nás budete kontaktovať na adrese communications@aseaglobal.org. Nezabudnite, že máte právo namietať proti určitým druhom používania svojich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je uvedený v päte strany v nových e-mailoch od spoločnosti ASEA alebo po prihlásení sa do svojho účtu ASEA® v časti Virtuálna kancelária > MÔJ ÚČET > Upraviť informácie a zrušením označenia políčok s povoleniami na posielanie e-mailov. Podrobnosti nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov. Ak si chcete uplatniť svoje práva, napíšte nám na adresu dataprotection@aseaglobal.org.
 • Registrácia na naše udalosti: zhromaždíme údaje o vašom telefónnom čísle, fakturačnej adrese a podrobnostiach o platbe, ak je udalosť spoplatnená. Toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie vašej zmluvy o účasti na udalosti. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Komunikácia inými prostriedkami: t. j. ak pošlete e-mail alebo zavoláte na zákaznícky servis. V tomto prípade spracujeme údaje, ktoré nám poskytnete zo svojej vlastnej iniciatívy. Údaje a informácie, ktoré poskytnete, sa spracujú na účel odpovede na vašu požiadavku v súlade s čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právny základ).

Ak ste zamestnanec, spracujeme tieto osobné údaje:

 • Kategórie:
 • Identifikátory, obmedzené informácie chránených tried (ako napríklad rod a štátna príslušnosť), online aktivita, údaje o geolokalizácii, zmyslové informácie a informácie o zamestnaní.
 • o všeobecnosti zhromažďuje údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, mobilné alebo domáce telefónne číslo, údaje o adrese (ulica, ulica 2 (voliteľná), PSČ, mesto), vaše vládne ID, podrobnosti o bankovom účte, občiansky status, pracovná história, vzdelanie a doterajšie skúsenosti (netýka sa európskych zamestnancov, pokiaľ to zákon nevyžaduje)

Tieto informácie sú potrebné na vytvorenie a plnenie zmluvy ako zamestnanec. Právnym základom spracovania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • Komunikácia inými prostriedkami: t. j. ak pošlete e-mail alebo zavoláte na zákaznícky servis. V tomto prípade spracujeme údaje, ktoré nám poskytnete zo svojej vlastnej iniciatívy. Údaje a informácie, ktoré poskytnete, sa spracujú na účel odpovede na vašu požiadavku v súlade s čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právny základ).

5 KATEGÓRIE POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB, KTORÝM POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje nepredávame tretím stranám, ako napríklad sprostredkovateľom údajov. Aby sme mohli poskytovať služby nevyhnutné pre náš vzťah s vami, využívame na obchodné účely rôznych poskytovateľov služieb

V niektorých prípadoch dostanú príjemcovia vaše osobné údaje ako sprostredkovateľov a potom sú prísne viazané našimi pokynmi týkajúcimi sa narábania s vašimi osobnými údajmi. V niektorých prípadoch konajú príjemcovia na svoju vlastnú zodpovednosť za ochranu údajov a sú tiež povinní splniť požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ostatných nariadení týkajúcich sa ochrany údajov.

V prípade našich potenciálnych a súčasných partnerov, ako aj používateľov webu spolupracujeme s týmito kategóriami poskytovateľov služieb:

 • logistické spoločnosti na spracovanie zásielok,
 • poskytovatelia hostingových služieb,
 • poskytovatelia cloudových služieb,
 • správcovia a vývojári webových stránok,
 • vývojári aplikácií pre elektronický obchod,
 • komunikačné aplikácie a aplikácie na správu,
 • služby digitálneho marketingu,
 • e-mailová komunikácia,
 • vývojári aplikácií,
 • rodina ASEA s korporátnymi subjektmi,
 • partneri vo vašej vzostupovej organizácii, z ktorých každý bol osobne podporený, ale len v rozsahu, v ktorom je vzostupový partner oprávnený dostávať provízie z vášho predaja výrobkov. Prijmeme primerané kroky, aby sme zaistili, že títo jednotlivci implementovali primerané bezpečnostné mechanizmy na ochranu vašich osobných údajov.

V prípade zamestnancov využívame týchto poskytovateľov služieb:

 • spracovatelia výplatných listín,
 • nástroje na podávanie správ o nákladoch,
 • podporné nástroje pre cestovanie,
 • kontroly skúseností [nevykonávajú sa u zamestnancov v Európe , pokiaľ to nevyžaduje zákon /napríklad v Taliansku)],
 • poskytovatelia cloudových služieb,
 • správcovia a vývojári webových stránok,
 • vývojári aplikácií
 • rodina ASEA s korporátnymi subjektmi.

6 SÚBORY COOKIE A RELEVANTNÉ POUŽITÉ TECHNOLÓGIE

Na naše webovej stránke používame takzvané súbory cookie. Súbory cookie nijakým spôsobom váš počítač nepoškodia a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie slúžia na vytvorenie používateľsky príjemnejšej ponuky, jej zefektívnenie a zabezpečenie a umožnenie niektorých funkcií.

Súbory cookie sa uložia na vašom počítači počas používania našej webovej stránky. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené na vašom počítači, ktoré sú pridelené prehliadaču, ktorý používate, prostredníctvom ktorého získa zdroj súborov cookie niektoré informácie. Súbory cookie sa nedajú použiť na spustenie programov alebo prenesenie vírusov do vášho počítača.

Spoločnosť ASEA používa takzvané „dočasné súbory cookie“, aby mohla prideliť žiadosti a požiadavky dotknutej strany. Na základe týchto dočasných súborov cookie dokáže spoločnosť ASEA sledovať frekvenciu zobrazení stránky a jej všeobecné použitie.

Pre naše dočasné súbory cookie je charakteristické, že sa automaticky vymažú po 60 minútach od ich uloženia na pevný disk. Názov a ID relácie súboru cookie, ktoré vygeneruje navštívená stránka, sa uloží do dočasného súboru cookie.

Dočasný súbor cookie nemá žiadny vplyv na vaše osobné údaje. Nečíta ani neuloží žiadne vaše údaje, ale len technické údaje vygenerované systémom.

Súbory cookie môžete, samozrejme, kedykoľvek odmietnuť za predpokladu, že to váš prehliadač umožňuje. Zoberte na vedomie, že niektoré funkcie webovej stránky, ako napríklad objednávací proces, sa nebude dať použiť alebo sa bude dať použiť len v obmedzenom rozsahu, ak nie je váš prehliadač nastavený na prijatie dočasných súborov cookie (našej webovej stránky).

Keď navštívite našu webovú stránku alebo použijete naše aplikácie, automaticky zhromažďujeme, uložíme a použijeme technické informácie o vašom zariadení a interakcii s našou webovou stránku a aplikáciami („všeobecné informácie“).

Tieto všeobecné informácie sa odošlú z vášho počítača alebo osobného zariadenia prostredníctvom rôznych súborov cookie a iných technických prostriedkov. Niektoré webové prehliadača môžu na webové stránky, s ktorými prehliadač komunikuje, prenášať signály „nesledovať“. Naše webové stránky momentálne na tieto signály „nesledovať“ nereagujú.

Niektoré súbory cookie, ktoré používame na našej webovej stránke, poskytujú tretie strany a pomáhajú nám analyzovať dosah obsahu na našej webovej stránke a záujmy našich návštevníkov, aby sme mohli zmerať výkon webovej stránky alebo prispôsobiť reklamu a iný obsah na webovej stránke alebo webových stránkach.

Ako súčasť našej webovej stránky používame súbory cookie prvej strany (viditeľné len z domény, ktorú navštívite) a súbory cookie tretej strany (viditeľné na doménach a pravidelne nastavené tretími stranami).

Spracovanie údajov na základe súborov cookie sa vykonáva na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Naše oprávnené záujmy tu spočívajú najmä v schopnosti poskytnúť vám technicky optimalizovanú webovú stránku, ktorá sa jednoducho používa a je ušitá na mieru vašim potrebám, ako aj zaistiť bezpečnosť našich systémov.

Vami poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, napr. deaktivovaním nástrojov/prídavných modulov založených na súboroch cookie, ktoré sú podrobne uvedené v nasledujúcom prehľade. Vhodnými nastaveniami dokážete namietať proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov.

Konkrétne sa na tejto webovej stránke používajú tieto nástroje/prídavné moduly založené na súboroch cookie:

A.      GOOGLE ANALYTICS

Táto webová stránka používa funkcie služby Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, na základe vášho súhlasu, ktorý ste poskytli (čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Svoj súhlas nám môžete dať dobrovoľne, keď navštívite našu webovú stránku stlačením príslušného tlačidla na „pásiku súborov cookie“. Údaje sa pravidelne prenášajú spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) ako súčasť spracovania, ktoré je popísané nižšie. Spoločnosť Google Ireland Limited a Google LLC sa tu spoločne nazývajú výrazom „Google“. Služba Google Analytics používa súbory cookie (súbory cookie prvej strany), ktoré umožňujú analýzu toho, ako webovú stránku používate.

To ale neznamená, že výsledkom je získanie priamych vedomostí o vašej totožnosti. Spoločnosť Google používa informácie vygenerované súbormi cookie v našom mene na účel vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavenie správ o aktivite webovej stránky a poskytovanie iných služieb týkajúcich sa aktivity webovej stránky a používania internetu.

Vďaka tomu dokážeme zlepšovať kvalitu našej webovej stránky a jej obsahu. Používame štatistické analýzy na zistenie, ako sa naša webová stránka používa, vďaka čomu dokážeme neustále optimalizovať naše služby.

IP adresa prenesená vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nezlúči s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Údaje získané pomocou nástroja Google Analytics uložíme na 14 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa údaje vymažú.

Anonymizácia IP

Na našej webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že vašu IP adresu skráti spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou v Dohode o Európskom hospodárskom priestore a až potom sa prenesie do USA, čím sa anonymizuje.

Celá IP adresa sa prenesie na server spoločnosti Google v USA a skráti sa tam len vo výnimočných prípadoch. Podľa vlastných informácií spoločnosti Google sa IP adresa prenesená vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google, ktoré sa týkajú vašej osoby.

Uloženie súborov cookie môžete zakázať zvolením vhodných nastavení vo svojom prehliadači, ale chceli by sme podotknúť, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Tiež môžete zakázať, aby sa údaje generované súbormi cookie, ktoré sa týkajú používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), poskytovali spoločnosti Google, a môžete zakázať spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete prídavný modul prehliadača dostupný na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prípadne môžete povoliť/zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, najmä na mobilných zariadeniach. Po deaktivácii sa nastaví súbor cookie, ktorý zabráni zberu vašich údajov počas budúcich návštev tejto webovej stránky. Konkrétne používa služba Google Analytics tieto sledovacie súbory cookie: __utmz, __utma, __utmb, __utmc, __utmt.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics narába s údajmi používateľov a bezpečnosťou a zásadami ochrany osobných údajov, ako aj nastavenie a možnosti namietania, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ktoré sú dostupné na tomto odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Informácie o tretej strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: 353 (1) 436 1001.

Používateľské podmienky: http://google.com/analytics/terms/de.html, prehľad ochrany údajov: http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobných údajov: http://google.de/intl/de/policies/privacy.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics aj na analýzu tokov návštevníkov vo všetkých zariadeniach vykonaných pomocou používateľského ID. Vo svojom účte v časti „Moje údaje“, „Osobné údaje“ môžete zakázať analýzu vami používaného zariadenia.

B. SOCIÁLNE SIETE

Naša webová stránka používa prídavné moduly video platformy YouTube na vloženie videí a ich prehrávanie priamo na webovej stránke. Prevádzkovateľom tejto video platformy je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je pridruženou spoločnosťou firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Integrovanie videí z YouTube prebieha v takzvanom „režime rozšírenej ochrany údajov“, ktorý podľa poskytovateľa iniciuje uloženie informácií o používateľovi len vtedy, keď sa video prehrá. Takýto režim rozšírenej ochrany údajov nevyhnutne nevylučuje prenos údajov na partnerov platformy YouTube. YouTube vytvorí spojenie so sieťou Google DoubleClick bez ohľadu na to, či si video pozriete.

Ak aktivujete videá vložené na našej webovej stránke, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube a spustí sa prenos údajov. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a obsah údajov prenesených spoločnosti YouTube a prípadne iným partnerom spoločnosti YouTube po aktivovaní prídavného modulu.

Okrem iného získa server YouTube informácie o stránkach, ktoré ste navštívili. Podľa YouTube sa tieto informácie použijú, okrem iného, na zhromažďovanie štatistiky o videách, vylepšenie používateľského prostredia a zabránenia zneužitiu. YouTube používa súbory cookie na zber informácií o používateľskom správaní. Súbory cookie zostanú na vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Vhodnými nastaveniami vo svojom prehliadači (pozri vyššie), môžete zabrániť tomu, aby YouTube ukladal súbory cookie.

Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, povolíte platforme YouTube, aby priradila vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube pred stlačením tlačidla prehrávania.

YouTube sa používa v rámci príťažlivej prezentácie našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 str. 1 psím. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Viac informácií o narábaní s údajmi používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby YouTube: https://google.de/intl/de/policies/privacy.

C. ZOOM V KOMBINÁCII SO SIEŤOU FACEBOOK A YOUTUBE

aa) Zoom

Nástroj „Zoom“ používame na uskutočňovanie online webinárov. „Zoom“ je služba spoločnosti Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, Spojené štáty americké.

Ak si otvoríte webovú stránku „Zoom“, poskytovateľ služby „Zoom“ je zodpovedný za spracovane údajov. Webová stránka sa smie používať len na účely sťahovania softvéru na používanie služby „Zoom“.

Pri použití služby „Zoom“ sa spracúvajú rôzne typy údajov. Rozsah údajov je tiež závislý od podrobností, ktoré o údajoch poskytnete pred alebo počas účasti na webinári.

Spracúvajú sa tieto osobné údaje:

Podrobnosti o používateľovi: meno, priezvisko, telefón (voliteľné), e-mailová adresa, heslo „ak sa nepoužíva „jediné prihlásenie“), profilový obrázok (voliteľné) oddelenie (voliteľné),

Metaúdaje o schôdzi: téma, popis (voliteľné), IP adresa účastníka, informácie o zariadení/hardvéri, ako aj písomná komunikácia v rámci chatu Zoom.

Webinár vám poskytuje príležitosť používať písomný chat, pýtať sa alebo používať funkcie prieskumu. Ak tieto funkcie použijete, text, ktorý napíšete sa spracuje a zobrazí vo webinári a v prípade relevantnosti sa zaznamená. Na webinári prostredníctvom služby Zoom sa môžete zúčastniť len písomne cez chat. Ak sa chcete webinára zúčastniť, musíte poskytnúť aspoň svoje meno.

Otázky opýtané účastníkmi počas webinára tiež spracujeme na účely zaznamenania a dodatočného spracovania na zverejnenie na YouTube.
Údaje z chatu sa môžu v službe „Zoom“ uložiť až na jeden mesiac.
Automatické rozhodovanie v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov 22 sa neuplatňuje.

Právnym základom spracovania údajov je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov – váš súhlas s účasťou.

Osobné údaje, ktoré sa spracujú v súvislosti s účasťou na webinároch, sa neposkytnú tretím stranám.

Ďalší príjemcovia: Poskytovateľ služby „Zoom“ nevyhnutne dostane vyššie uvedené údaje, pokiaľ je toto uvedené v zmluve o spracovaní objednávok so službou „Zoom“.

„Zoom“ je služba poskytovaná poskytovateľom z USA. To znamená, že osobné údaje sa spracúvajú aj v tretej krajine. Uzatvorili sme dohodu o spracovaní objednávok s poskytovateľom služby „Zoom“, ktorá spĺňa požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov 28.

Dodávateľ tiež podpísal štandardné zmluvné doložky EÚ. (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors)

bb) Živý streaming webinára služby Zoom na sieti Facebook

Chceli by sme upozorniť na to, že webináre v službe Zoom sa vysielajú naživo na našej fanúšikovskej stránka na sieti Facebook. Aby sme mohli poskytovať túto informačnú službu, spoliehame sa na technickú platformu spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej ako: Facebook). Všetky informácie z webinára vrátane písomných chatov, ktorých ste účastníkom, sa zverejnia na našej fanúšikovskej stránke na sieti Facebook.

Vzhľadom na Európsky súdny dvor existuje spoločná zodpovednosť v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov 26 medzi sieťou Facebook a prevádzkovateľom fanúšikovskej stránky na sieti Facebook s ohľadom na osobné údaje spracované cez fanúšikovskú stránku na sieti Facebook. S ohľadom na túto dohodu sme uzatvorili zmluvu so sieťou Facebook o spoločnej zodpovednosti. Poskytneme vám tieto informácie týkajúce sa spracovania údajov na našej fanúšikovskej stránke Facebook:

Údaje zhromaždené v tomto kontexte spracuje sieť Facebook a v niektorých prípadoch sa môžu preniesť do krajín mimo Európskej únie.

V týchto zásadách o ochrane údajov ponúka sieť Facebook všeobecný popis informácií, ktoré dostane a ako tieto údaje použije. V nich nájdete aj informácie o spôsoboch kontaktovania siete Facebook a úpravy nastavení týkajúcich sa reklám. Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné na tomto odkaze: http://de-de.facebook.com/about/privacy. Celé zásady o ochrane osobných údajov siete Facebook nájdete tu: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy. Vyhlásenie o osobných údajoch siete Facebook obsahuje ďalšie informácie o spôsobe spracovania údajov: https://facebook.com/about/privacy/. Používatelia si tu môžu nastaviť svoj stav odstúpenia: https://facebook.com/settings?tab=ads a tu http://youronlinechoices.com

Nemôžeme zaručiť, že osobné údaje používateľov a návštevníkov na fanúšikovskej stránke Facebook sa neprenesú alebo ďalej nespracujú v tretích krajinách, ako napríklad Spojené štáty, ani zabrániť možným súvisiacim rizikám pre používateľov a návštevníkov.

cc) Zverejnenie zaznamenaných webinárov na YouTube

Chceli by sme upozorniť, že na sieti Facebook zverejníme videá živo vysielaných webinárov, ako aj videá nahratých webinárov, s poskytovateľom YouTube, spoločnosťou Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko. Webináre spolu s chatmi a informáciami, ktoré ste pridali v súvislosti a počas webinárov sa preto zverejnia v službe YouTube.

Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov YouTube, v ktorých nájdete Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovaní službou YouTube. V nich nájdete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavení v rámci ochrany vašich osobných údajov: https://policies.google.com/privacy

Aby sme mohli zabezpečiť adekvátnu úroveň zabezpečenia, môže váš súhlas slúžiť ako právny základ pre prenos údajov do tretích krajín v súlade s čl. 49 odst. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Spoločnosť Google tiež ponúka možnosť zrušiť zber osobných údajov: https://policies.google.com/privacy#infochoices

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

7 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME OD TRETÍCH STRÁN

Väčšina osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme, predstavuje informácie, ktoré nám priamo poskytnete. Za určitých okolností môžeme získať osobné údaje od vás od:

partnerov, jednotlivcov, ktorí nám poskytnú vaše osobné údaje (napr. členovia vašej rodiny), regulačných orgánov a iných spoločností, ktoré nám poskytujú služby (napr. spoločnosti poskytujúce sociálne počúvanie).

Niektoré z týchto zdrojov od tretích strán môžu obsahovať verejne dostupné zdroja informácií. Osobné údaje môžeme získať zo sociálnych sietí, keď sa zapojíte do nášho obsahu, odkážete na stránku alebo službu alebo nám poskytnete povolenie na prístup k informáciám zo sociálnych sietí.

Okrem toho môžeme zhromažďovať informácie buď priamo alebo prostredníctvom poskytovateľov služieb tretích strán, ktoré sú verejne dostupné na internete (napr. z webových stránok, blogov, sociálnych sietí).

8 OSTATNÁ ÚČELY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Dodržiavanie zákonných požiadaviek: Vaše osobné údaje spracúvame aj na to, aby sme splnili iné zákonné povinnosti, ktoré pre nás môžu platiť v súvislosti s našimi obchodnými činnosťami. Tie zahŕňajú najmä doby archivovania podľa komerčného, obchodného alebo daňového zákona. Pritom spracujeme vaše osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právny základ) na splnenie zákonnej požiadavky, ktorá podliehame.

Presadzovanie práva: Vaše osobné údaje spracujeme aj na to, aby sme si uplatnili práva a presadili naše zákonné nároky. Podobne spracujeme vaše osobné údaje na to, aby sme sa mohli brániť proti zákonným nárokom. Nakoniec spracujeme vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na zabránenie alebo súdne vymáhanie trestných činov. V tomto ohľade spracujeme vaše osobné údaje na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právny základ), pretože si uplatníme právne nároky alebo sa budeme brániť v rámci právnych sporov alebo zabránime alebo vyšetríme trestné činy (oprávnený záujem).

Obsah: V tej miere, v ktorej ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na určité účely (napr. poslanie informačných materiálov a ponúk) je zákonnosť tohto spracovania založená na vašom súhlase. Poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Nezabudnite, že odvolanie platí len do budúcnosti a spracovanie do tohto momentu nie je týmto ovplyvnené.

9 AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Ako partner alebo zákazník použijeme vaše osobné údaje na základe tohto právneho základe a na tento účel: 

1.      Plnenie zmluvy uzatvorenej s vami v prípadoch, ako napríklad:

 • Vytvorenie a správa vášho účtu partnera alebo účtu zákazníka/preferovaného zákazníka
  Cieľom je plnenie našej zmluvy s vami a splnenie právnych požiadaviek vrátane vedenia účtovníctva a daňových požiadaviek.
 • Plnenie našej zmluvy o partnerovi s vami

Cieľom je plnenie našej zmluvy s vami a splnenie právnych požiadaviek vrátane vedenia účtovníctva a daňových požiadaviek

 • Spracovanie vašej objednávky výrobku
  Keď vytvoríte objednávku, použijeme vaše osobné údaje na jej spracovanie. Budeme vás kontaktovať e-mailom, aby sme vám poslali potvrdenie vaše objednávky a stavu platby. Cieľom je splnenie zmluvných povinností voči vám.
 • Dodanie a spracovanie vrátených výrobkov
 • Spracovanie platieb
 • Uplatnenie našich zásad a práv

2. Na základe našich oprávnených obchodných účelov v prípadoch, ako napríklad:

 • Komunikácia s vami ako súčasť nášho obchodného vzťahu
 • Informovanie partnerov v nadriadených pozíciách o údajoch o vašom výkone predaja, pretože tieto informácie sú predmetom vyplácania provízií
 • Štatistické údaje a marketingová analýza, ako aj údržba a vývoj
 • Ochrana integrity a zabezpečenie našich služieb
 • Zlepšenie používateľských skúseností na našich webových stránkach
 • Poskytovanie informácií a reklamy na podobné výrobky, ako ste si už kúpili. Kedykoľvek môžete namietať proti použitiu vašej e-mailovej adresy bez toho, aby vám vznikli nejaké náklady okrem nákladov za prenos na základe základných sadzieb tak, že použijete odkaz odhlásenia sa z odberu, ktorý sa nachádza v každom e-maili alebo môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na zrušenie odberu uvedený v päte nových e-mailov spoločnosti ASEA alebo prihlásením sa do časti ASEA® Virtuálna kancelária > MÔJ ÚČET > Upraviť informácie a zrušením označenia políčok s povoleniami na posielanie e-mailov. Podrobnosti nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov. Nezabudnite, že máte právo namietať proti určitým druhom používania svojich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je uvedený v päte strany v nových e-mailoch od spoločnosti ASEA alebo po prihlásení sa do svojho účtu ASEA® v časti Virtuálna kancelária > MÔJ ÚČET > Upraviť informácie a zrušením označenia políčok s povoleniami na posielanie e-mailov. Podrobnosti nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov. Ak si chcete uplatniť svoje práva, napíšte nám na adresu dataprotection@aseaglobal.org

3.      Plnenie našich zákonných povinností v prípadoch, ako napríklad:

 • na daňové a účtovnícke účely,
 • odpovedanie na žiadosti od orgánov alebo iných verejných inštitúcií tak, ako to vyžaduje zákon.

V prípade potenciálneho alebo súčasného zamestnanca použijeme vaše osobné údaje na základe tohto právneho základe a na tento účel:

 1. Na plnenie našej pracovnej zmluvy s vami.
 2. Na základe našich oprávnených obchodných účelov na zabezpečenie našej spoločnosti.
 3. Na plnenie našich právnych povinností.

V prípade používateľa webu použijeme vaše osobné údaje na základe tohto právneho základe a na tento účel:

1.       Na základe našich oprávnených obchodných účelov, ako napríklad:

 • Štatistické údaje a marketingová analýza, ako aj údržba a vývoj
 • Ochrana integrity a zabezpečenie našich služieb

10 PRENOSY ÚDAJOV V RÁMCI SKUPINY SPOLOČNOSTÍ ASEA

Osobné údaje prenesieme do inej jurisdikcie podľa potreby na účely popísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov vrátane jurisdikcií, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako jurisdikcia, v ktorej sa osobné údaje pôvodne zhromaždili. Môžeme napríklad preniesť vaše údaje do USA, pretože sa tam nachádzajú naše partnerské spoločnosti.

Keď prenesieme vaše osobné údaje do iných krajín alebo jurisdikcií, budeme tieto údaje chrániť podľa oznámenia o ochrane osobných údajov a v súlade s platným zákonom.

Ak to vyžaduje platný zákon, využijeme záväzné zmluvné povinnosti platné pre príjemcu údajov na zaistenie vašich práv na ochranu údajov. Okrem toho nahlásime každý prenos údajov a/alebo mechanizmy prenosu údajov kompetentnému orgánu dohľadu, ak to zákon vyžaduje.

S ohľadom na prenosy z Európskeho hospodárskeho priestoru („EHS“) do Spojených štátov a iných jurisdikcií mimo EHS využijeme štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou a iné vhodné riešenia pre cezhraničné prenosy podľa požiadaviek alebo povolení vyplývajúcich z článkov 46 a 49 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa spôsobov zabezpečenia, ktoré využívame na ochranu vašich osobných údajov pri ich prenose (vrátane spôsobu získania kópie alebo prediskutovania týchto spôsobov zabezpečenia), kontaktujte náš tím pre ochranu osobných údajov.

11 AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje chránime a implementujeme primerané zabezpečenie vrátane toho fyzického (napr. zabezpečené kartotéky), technické a organizačné bezpečnostné opatrenia vhodné na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu.

Prevádzkujeme dátové siete chránené štandardnými priemyselnými systémami firewall a heslami. Tiež používame protokol transport layer security (TLS) na ochranu prenosu vašich osobných údajov. Prístup k týmto informáciám sa poskytne len oprávneným jednotlivcom na oprávnený obchodný účel.

Prístup k vašim osobným údajom je okrem toho obmedzený na personál a poskytovateľov služieb na základe zásady „need-to-know“.

Vždy sa snažíme chrániť naše systémy, stránky, operácie a informácie proti neoprávnenému prístupu, použitiu, zmene a zverejneniu, ale z dôvodu povahy internetu ako otvoreného globálneho komunikačného prostriedku a iných rizikových faktorov, nemôžeme zaručiť, že budú všetky informácie počas prenosu alebo uloženia v našich systémoch, chránené pred prístupom iných osôb.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov kontaktujte náš tím pre ochranu osobných údajov (dataprotection@aseaglobal.org).

12 AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje si necháme tak dlho, kým to bude potrebné na dosiahnutie účelov spracovania uvedených vyššie. To napríklad znamená, že vaše osobné údaje nebudeme viac ukladať, keď sa ukončí náš (zmluvný) vzťah s vami, pokiaľ nie ďalšie skladovanie nepovoľuje alebo neprikazuje platný zákon.

13 ZMENY TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z času na čas môžeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov zmeniť. Každú novú verziu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov zverejníme na našej webovej stránke. Všetky zmeny tohto oznámenia sa budú považovať za platné okamžite po ich zverejnení na tejto webovej stránke, pokiaľ nie je uvedené inak. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo poslednýkrát prepracované v apríli 2022.

14 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE/PROFILOVANIE

Nepoužívame žiadne automatizované rozhodovanie, ktoré má na vás právny vplyv alebo vás ovplyvňuje.

15 VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba môžete podľa zákonných požiadaviek využiť tieto práva:

Právo na informácie: Podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo od nás kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje; ak to tak, máte podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov tiež právo dostať informácie o týchto osobných údajoch, ako aj určité iné informácie (vrátane účelov spracovania, kategórií osobných údajov, kategórií príjemcov, plánovanej doby archivácie, pôvodu údajov, použitia automatizovaného rozhodovania v prípade prenosov do tretích krajín, vhodných ochranných mechanizmov) a svoje údaje si skopírovať.

Právo na opravu: Máte právo požadovať opravu vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo nesprávne, v súlade s čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na vymazanie: Podľa podmienok čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo požadovať bezodkladné vymazanie vašich osobných údajov. Právo na vymazanie neexistuje, okrem iného, vtedy, keď je spracovanie osobných údajov potrebné, napríklad na splnenie právnej povinnosti (napr. právne povinnosti týkajúce sa archivovania) alebo na uplatnenie, využitie alebo obranu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov podľa podmienok čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo na prenosnosť údajov: Podľa podmienok čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo požadovať, aby sme vám odovzdali vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom bežnom a digitálnom formáte.

Právo na zrušenie: Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek zrušiť. Toto platí aj pre zrušenie vyhlásení o súhlase poskytnutých pred uvedením všeobecného nariadenia o ochrane údajov do platnosti, t. j. pred 25. 5. 2018. Zoberte na vedomie, že zrušenie nadobúda platnosť len do budúcnosti. Spracovanie, ktoré prebehlo pred ním, nie je týmto dotknuté. Na vyjadrenie zrušenia postačuje neformálna komunikácia, napr. e-mailom.

Právo namietať: Podľa podmienok čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, takže musíme s touto činnosťou prestať. Právo namietať existuje len v rámci obmedzení uvedených v čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naše záujmy môžu byť navyše v rozpore s ukončením spracovania, takže máme právo spracovať vaše osobné údaje napriek vašej námietke.

Právo odvolať sa na orgán dohľadu: Podľa podmienok čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo podať odvolanie na kompetentný orgán dohľadu.

Schválenie vašej žiadosti:

Na overenie vašej totožnosti pri podaní žiadosti môžete požadovať ďalšie informácie, aby sme mohli vašu žiadosť spracovať. Žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov nemôžeme spracovať, ak nedokážeme overiť vašu totožnosť. V prípade, že nedokážeme overiť vašu totožnosť, použijeme informácie, ktoré ste nám poskytli, aby sme vás vyradili z prijímania marketingových e-mailov.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, môžete nás kontaktovať na adrese dataprotection@aseaglobal.org. Spoločnosť ASEA vás nebude diskriminovať za to, že ste požiadali o uplatnenie svojich práv na ochranu osobných údajov.

Tím pre ochranu osobných údajov spoločnosti ASEA prešiel školením, aby vám pomohol využiť vaše práva na ochranu osobných údajov.

Ak chcete podať sťažnosť, môžete kontaktovať svoj miestny orgán dohľadu. V prípade problémov s nájdením orgánu dohľadu kontaktujte náš tím pre ochranu osobných údajov na adrese dataprotection@aseaglobal.org a my vám pomôžeme skontaktovať sa s orgánom dohľadu.

© 2024 ASEA, LLC. All rights reserved.