Oświadczenie o ochronie danych

1 PODSUMOWANIE

ASEA zobowiązuje się do poszanowania i ochrony Pana/Pani danych osobowych. Postępujemy zgodnie z wymogami poszczególnych przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujących w krajach lub na rynkach, na których działamy.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe naszych Klientów i Współpracowników, osób aplikujących o pracę oraz odwiedzających biuro i Stronę internetową (dalej określanych łącznie jako „Pan/Pani” i „Pana/Pani”) oraz informuje o prawach, jakie przysługują Panu/Pani w związku z wykorzystywaniem przez nas Pana/Pani Danych osobowych.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy również osób publikujących informacje w Internecie (np. na publicznie dostępnych stronach internetowych lub blogach, w serwisach Twitter, Instagram, Facebook itp.), od których możemy zbierać dane bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich.

Należy pamiętać, że w zależności od okoliczności nie wszystkie części dokumentu mogą być jednakowo istotne lub mieć zastosowanie w Pana/Pani przypadku. Pod terminem „dane osobowe” należy rozumieć informacje, które odnoszą się do danej osoby i umożliwiają nam jej zidentyfikowanie, bezpośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami, które możemy przechowywać. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej lub Aplikacji lub przekazaniem nam swoich Danych osobowych należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o polityce prywatności.

2 KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

ASEA, LLC. oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne (dalej: „ASEA, LLC”, „my”, „nas” i „nasze”) to międzynarodowa grupa spółek oferujących produkty higieny osobistej, kosmetyki, suplementy diety i inne towary lub usługi za pośrednictwem (i) stron internetowych ASEA (lokalnych lub globalnych) (dalej określane jako „Strona internetowa”), (ii) aplikacji i narzędziASEA Connect (dalej: „Aplikacja”) oraz (iii) sieci klientów i współpracowników.

W zależności od roli, w jakiej Pan/Pani występuje, Pana/Pani Dane osobowe są przetwarzane przez różne podmioty ASEA, LLC i/lub w różnych celach.

Poniżej znajduje się lista podmiotów ASEA pełniących rolę administratorów danych, odpowiedzialnych za przetwarzanie Pani/Pana Danych osobowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości, potrzeby zaktualizowania Danych osobowych lub skorzystania z praw opisanych w niniejszym dokumencie, należy skontaktować się z zespołem ds. ochrony danych lub z Inspektorem ochrony danych [dataprotection@aseaglobal.org]. Można też napisać do nas na adres:

ASEA, LLC
Attn: Legal Department
1488 W. Pleasant View Dr.
Pleasant Grove, Utah 84062

Siedziba w UE:
ASEA SERVICES EUROPE GmbH [GmbH – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie z prawem niemieckim]
Lyonel-Feiniger-Straße 28
80807 München [München] Deutschland [Germany]
Kontakt:
E-mail: dataprotection@aseaglobal.org

Kraj/rynek

Współpracownik/Klient

Potencjalni pracownicy

Pracownicy

Odwiedzający Stronę internetową

AUSTRALIA

ASEA, LLC i ASEA Pty LTD jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA Pty LTD jako współadministratorzy

ASEA, LLC

KANADA

ASEA, LLC i ASEA ENTERPRISES ULC jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA ENTERPRISES ULC jako współadministratorzy

ASEA, LLC

NIEMCY

ASEA, LLC i ASEA SERVICES EUROPE GmbH jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA SERVICES EUROPE GmbH jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA SERVICES EUROPE GmbH jako współadministratorzy

ASEA, LLC

HONGKONG

ASEA, LLC i ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD jako współadministratorzy

ASEA, LLC

INDONEZJA

ASEA, LLC i PT ASEA REDOX INDONESIA jako współadministratorzy

ASEA, LLC

WŁOCHY

ASEA, LLC i ASEA ITALY Srl jako współadministratorzy

ASEA, LLC

LUKSEMBURG

ASEA, LLC i ASEA LUXEMBOURG S.a.r.l. jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA LUXEMBOURG S.a.r.l. jako współadministratorzy

ASEA, LLC

MALEZJA

ASEA, LLC i ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD jako współadministratorzy

ASEA, LLC

MEKSYK

ASEA, LLC i ASEA-REDOX de MEXICO, S. de R.L. de CV jako współadministratorzy

ASEA, LLC

MEKSYK

ASEA, LLC i ADVANCING LIFE MEXICO, S. de R.L. de CV jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ADVANCING LIFE MEXICO, S. de R.L. de CV jako współadministratorzy

ASEA, LLC

HOLANDIA

ASEA, LLC i ASEA NETHERLIS B.V. jako współadministratorzy

ASEA, LLC

NOWA ZELANDIA

ASEA, LLC i ASEA NEW ZEALI ULC jako współadministratorzy

ASEA, LLC

FILIPINY

ASEA, LLC i ASEA INTERNATIONAL INC. jako współadministratorzy

ASEA, LLC

SINGAPUR

ASEA, LLC i ASEA REDOX INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD jako współadministratorzy

ASEA, LLC

SZWAJCARIA

ASEA, LLC i ASEA Redox Schweiz GmbH jako współadministratorzy

ASEA, LLC

TAJWAN

ASEA, LLC i ASEA TAIWAN, LLC jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA TAIWAN, LLC jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA TAIWAN, LLC jako współadministratorzy

ASEA, LLC

TAJLANDIA

ASEA, LLC i ASEA REDOX (THAILI) COMPANY LTD jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA REDOX (THAILI) COMPANY LTD jako współadministratorzy

ASEA, LLC i ASEA REDOX (THAILI) COMPANY LTD jako współadministratorzy

ASEA, LLC

USA

ASEA, LLC

ASEA, LLC

ASEA, LLC

ASEA, LLC

3 PRZETWARZANIE DANYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli użytkownik nie zarejestruje się ani nie przekaże nam żadnych danych, będziemy gromadzić wyłącznie dane przekazywane przez serwer użytkownika do naszej przeglądarki. Jeśli chce Pan/Pani przeglądać naszą stronę internetową, będziemy gromadzić następujące dane, które są nam niezbędne z powodów technicznych do wyświetlania Panu/Pani naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

 • adres IP nadawcy
 • żądany zasób (adres URL, pobranie pliku)
 • metoda HTTP
 • Nagłówek HTTP User-Agent

Dane te są jednak przechowywane oddzielnie od innych informacji, dlatego nie jesteśmy w stanie przyporządkować ich do konkretnej osoby. Po dokonaniu anonimowej analizy dla celów statystycznych dane zostaną usunięte po 7 dniach.

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania wymienionych powyżej w punkcie 5 „Dane osobowe, które zbieramy od Pana/Pani”. Nie przechowujemy Pana/Pani danych osobowych po zakończeniu relacji (umownej) z Panem/Panią, chyba że dalsze przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.

Jeśli odwiedza Pan/Pani naszą stronę internetową w celu uzyskania informacji o naszej ofercie produktów i usług lub w celu skorzystania z nich, podstawą tymczasowego przechowywania i przetwarzania danych dostępowych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO (podstawa prawna), który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub w ramach przygotowania do zawarcia umowy.

Ponadto art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO stanowi podstawę prawną do tymczasowego przechowywania technicznych danych dostępowych. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie Panu/Pani funkcjonującej technicznie i przyjaznej dla użytkownika witryny internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów.

PODCZAS KONTAKTOWANIA SIĘ Z NAMI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

W tym wypadku przechowujemy przekazane przez Pana/Panią dane (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu), aby móc odpowiedzieć na zadane pytania. Przechowujemy te dane w celu zachowania zgodności z prawem oraz w celu sprawdzenia, czy otrzymaliśmy i odpowiedzieliśmy na Pana/Pani pytania.

Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z nami w ramach istniejącego stosunku umownego lub przed zawarciem umowy w celu uzyskania informacji o naszej ofercie usług, podane przez Pana/Panią dane i informacje będą przetwarzane w celu zareagowania na Pana/Pani prośbę o kontakt zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO (podstawa prawna). Oraz, w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO, aby móc właściwie reagować na zapytania klientów/kontaktów.

Należy pamiętać, że niniejsza strona internetowa nie została zaprojektowana ani nie jest przeznaczona do korzystania przez osoby poniżej 16 roku życia. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia i nie zezwalamy takim osobom na korzystanie z serwisu.

4 W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE WSPÓŁPRACOWNIKÓW / KLIENTÓW / PRACOWNIKÓW

W przypadku rejestracji i aktywnego działania jako Współpracownik, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Kategorie:
 • Identyfikatory, ograniczone informacje dotyczące klasy ochronności (takie jak płeć, stan cywilny i narodowość), informacje handlowe, aktywność w sieci, dane geolokalizacyjne, informacje sensoryczne i informacje o dotyczące zatrudnienia.
 • Zazwyczaj gromadzimy takie dane jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub domowego, numer faksu (opcjonalnie) oraz dane adresowe (ulica, numer domu (opcjonalnie mieszkania), kod pocztowy, miasto), nr dokumentu tożsamości, dane karty kredytowej lub konta bankowego. Adres wysyłki, jeśli jest inny niż adres rozliczeniowy. Opcjonalnie: dane współmałżonka lub firmy związane z działaniami w ASEA.
 • W przypadku osób mieszkających w Szwajcarii – oprócz powyższych danych: płeć, numer ubezpieczenia społecznego, stan cywilny
 • W przypadku osób mieszkających we Francji – oprócz powyższych danych: płeć, numer ubezpieczenia społecznego, stan cywilny, SIRET, miejsce urodzenia
 • W przypadku osób mieszkających we Włoszech – oprócz powyższych danych: nr podatkowy

Informacje te są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w charakterze Współpracownika, w szczególności do realizacji płatności prowizyjnych, utworzenia konta i zarządzania nim, realizacji zamówień na produkty, dostarczania i przetwarzania zwrotów produktów, realizacji płatności. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.

 • Zapisanie się do naszego newslettera: przechowujemy Pana/Pani adres e-mail. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych, korzystając z linku rezygnacji znajdującego się w każdej wiadomości lub kontaktując się z nami pod adresem: communications@aseaglobal.org.
 • Należy pamiętać, że przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwu wobec niektórych sposobów wykorzystania Pana/Pani danych osobowych. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji umieszczony w stopce wiadomości od ASEA lub logując się do Wirtualnego Biura ASEA® > MOJE KONTO > Edytuj informacje i usuwając zaznaczenie pól wyboru dotyczących zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej Informacji o polityce prywatności. Aby skorzystać z tych praw, można się z nami skontaktować pod adresem dataprotection@aseaglobal.org.
 • Rejestracja na nasze wydarzenia: przechowujemy Pana/Pani numer telefonu, adres do faktury oraz dane dotyczące płatności, jeśli za wydarzenie pobierana jest opłata. Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa w naszym wydarzeniu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.
 • Interakcje za pośrednictwem innych środków komunikacji: np. w przypadku wysłania wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego z działem obsługi klienta. W takim przypadku przetwarzamy dane, które zostały nam przekazane z własnej inicjatywy osoby, której dane dotyczą. Podane przez Pana/Panią dane i informacje będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO (podstawa prawna).

W przypadku rejestracji lub złożenia zamówienia jako, Klient, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Kategorie:
 • Identyfikatory, ograniczone informacje dotyczące klasy ochronności (takie jak płeć, stan cywilny i narodowość), informacje handlowe, aktywność w sieci, dane geolokalizacyjne, informacje sensoryczne i informacje o dotyczące zatrudnienia.
 • Zazwyczajgromadzimy takie dane jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub domowego, numer faksu (opcjonalnie) oraz dane adresowe (ulica, numer domu (opcjonalnie mieszkania), kod pocztowy, miasto), dane karty kredytowej lub konta bankowego.
 • Adres wysyłki, jeśli jest inny niż adres rozliczeniowy.

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Pana/Pani umowy dotyczącej rejestracji na naszej stronie internetowej lub zakupu towarów. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.

 • Zapisanie się do naszego newslettera: przechowujemy Pana/Pani adres e-mail.Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych, korzystając z linku rezygnacji znajdującego się w każdej wiadomości lub kontaktując się z nami pod adresem: communications@aseaglobal.org. Należy pamiętać, że przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwu wobec niektórych sposobów wykorzystania Pana/Pani danych osobowych. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji umieszczony w stopce wiadomości od ASEA lub logując się do Wirtualnego Biura ASEA® > MOJE KONTO > Edytuj informacje i usuwając zaznaczenie pól wyboru dotyczących zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej Informacji o polityce prywatności. Aby skorzystać z tych praw, można się z nami skontaktować pod adresem dataprotection@aseaglobal.org.
 • Rejestracja na nasze wydarzenia: przechowujemy Pana/Pani numer telefonu, adres do faktury oraz dane dotyczące płatności, jeśli za wydarzenie pobierana jest opłata.Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa w naszym wydarzeniu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.
 • Interakcje za pośrednictwem innych środków komunikacji: np. w przypadku wysłania wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego z działem obsługi klienta. W takim przypadku przetwarzamy dane, które zostały nam przekazane z własnej inicjatywy osoby, której dane dotyczą. Podane przez Pana/Panią dane i informacje będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO (podstawa prawna).

W przypadku Pracownika, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Kategorie:
 • Identyfikatory, ograniczone informacje dotyczące klasy ochronności (takie jak płeć i narodowość), informacje sensoryczne i informacje o dotyczące zatrudnienia.
 • Zazwyczajgromadzimy takie dane jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub domowego, dane adresowe (ulica, numer domu (opcjonalnie mieszkania), kod pocztowy, miasto), nr dokumentu tożsamości, dane dotyczące konta bankowego, stan cywilny, historia pracy, wykształcenie oraz analiza wpisów w rejestrze karanych (nie przeprowadza się w przypadku pracowników z Europy, chyba że jest to wymagane prawem).

Informacje te są niezbędne do nawiązania i wykonania umowy o pracę jako Pracownik. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.

 • Interakcje za pośrednictwem innych środków komunikacji: np. w przypadku wysłania wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego z działem obsługi klienta. W takim przypadku przetwarzamy dane, które zostały nam przekazane z własnej inicjatywy osoby, której dane dotyczą. Podane przez Pana/Panią dane i informacje będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO (podstawa prawna).

5 KATEGORIE DOSTAWCÓW USŁUG, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY ZGROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim, takim jak brokerzy danych. Jednak w celu świadczenia usług niezbędnych dla naszych relacji z Panem/Panią korzystamy z usług różnych usługodawców na potrzeby naszej działalności.

W niektórych przypadkach odbiorcy uzyskują Pana/Pani dane osobowe jako podmioty przetwarzające i są wówczas ściśle zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji dotyczących postępowania z danymi osobowymi. W niektórych przypadkach odbiorcy działają niezależnie i ponoszą odpowiedzialność za ochronę danych, a jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania wymogów RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych.

Na potrzeby naszych przyszłych i obecnych Współpracowników, a także Użytkowników strony internetowej, współpracujemy z następującymi kategoriami usługodawców:

 • Firmy logistyczne zajmujące się obsługą przesyłek
 • Dostawcy serwerów www
 • Dostawcy usług w chmurze
 • Administratorzy i programiści witryn internetowych
 • Twórcy aplikacji dla e-commerce
 • Aplikacje komunikacyjne i zarządzające
 • Usługi marketingu cyfrowego
 • Komunikacja e-mailowa
 • Twórcy aplikacji
 • Rodzina podmiotów ASEA
 • Współpracownicy w Pana/Pani organizacji upline, z których każdy został sponsorowany, ale tylko w takim zakresie, w jakim dany Współpracownik upline jest uprawniony do otrzymywania prowizji od sprzedaży produktów. Zobowiązujemy się do podjęcia uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że osoby te wdrożyły odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych.

Na potrzeby Pracowników korzystamy z następujących usługodawców:

 • Podmioty zajmujące się płacami
 • Narzędzia do zestawiania wydatków
 • Narzędzia wspomagające podróżowanie
 • Analiza wpisów w rejestrze skazanych [nie przeprowadza się w przypadku pracowników zatrudnianych w Europie, chyba że wymaga tego prawo (np. we Włoszech)].
 • Dostawcy usług w chmurze
 • Administratorzy i programiści witryn internetowych
 • Twórcy aplikacji
 • Rodzina podmiotów ASEA

6 PLIKI COOKIE I INNE STOSOWANE TECHNOLOGIE

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie sprawiają, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna, a także umożliwiają udostępnianie określonych funkcji.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika podczas korzystania przez niego z naszej witryny. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i przypisane do używanej przez niego przeglądarki, dzięki którym podmiot umieszczający plik cookie otrzymuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani do przesyłania wirusów do komputera użytkownika.

Firma ASEA wykorzystuje tzw. pliki „session-cookies” (sesyjne pliki cookie), aby móc przyporządkować żądania i wymagania zainteresowanych stron. Na podstawie tych plików cookie firma ASEA może mierzyć częstotliwość wyświetlania stron i ogólną nawigację.

Nasze sesyjne pliki cookie charakteryzują się tym, że są automatycznie usuwane po 60 minutach od ich umieszczenia na twardym dysku. Nazwa pliku cookie oraz identyfikator sesji wygenerowany przez odwiedzaną stronę internetową są przechowywane w sesyjnym pliku cookie.

Sesyjny plik cookie nie ma żadnego wpływu na prywatność użytkownika. Nie odczytuje on ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika, a jedynie dane techniczne generowane samodzielnie przez system.

Oczywiście zawsze można odmówić akceptacji plików cookie, pod warunkiem, że przeglądarka internetowa na to pozwala. Należy pamiętać, że niektóre funkcje strony internetowej, takie jak proces zamawiania, mogą nie być dostępne lub być dostępne tylko w ograniczonym zakresie, jeśli przeglądarka użytkownika nie akceptuje sesyjnych plików cookie (z naszej strony internetowej).

W trakcie odwiedzania naszej Strony internetowej lub korzystania z Aplikacji automatycznie gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje techniczne dotyczące sprzętu użytkownika oraz interakcji z naszą Stroną internetową i Aplikacjami („Informacje ogólne”).

Te Informacje ogólne są przesyłane z komputera lub urządzenia osobistego użytkownika do nas za pomocą różnych plików cookie i innych środków technicznych. Niektóre przeglądarki internetowe mogą przekazywać sygnały „do-not-track” (nie śledź) do witryn, z którymi komunikuje się przeglądarka. Obecnie nasze strony internetowe nie reagują na sygnały „do-not-track”.

Niektóre z plików cookie używanych w naszej stronie internetowej są dostarczane przez osoby trzecie, aby pomóc nam analizować wpływ zawartości strony i zainteresowania odwiedzających, mierzyć jej wydajność lub wyświetlać dostosowane do potrzeb reklamy i inne treści na naszej stronie internetowej lub innych stronach internetowych.

Do obsługi naszej strony internetowej wykorzystujemy zarówno pliki cookie pierwszej kategorii (widoczne tylko z odwiedzanej domeny), jak i pliki cookie osób trzecich (widoczne we wszystkich domenach i regularnie ustawiane przez osoby trzecie).

Przetwarzanie danych z użyciem plików cookie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO lub na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w szczególności zapewnienie Panu/Pani zoptymalizowanej technicznie strony internetowej, która jest przyjazna dla użytkownika i dostosowana do jego potrzeb, a także zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów.

Udzieloną nam zgodę można w każdej chwili wycofać, np. poprzez dezaktywację narzędzi/wtyczek opartych na plikach cookie wymienionych szczegółowo w poniższym omówieniu. Dokonując odpowiednich ustawień, można również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są następujące narzędzia/wtyczki oparte na plikach cookie:

A.      GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcjiGoogle Analytics, usługi analizy statystyk serwisów internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, na podstawie udzielonej nam zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO).

Zgodę można wyrazić dobrowolnie po wejściu na naszą stronę internetową, naciskając odpowiedni przycisk w banerze informującym o plikach cookie. Dane są również regularnie przesyłane do Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w ramach przetwarzania opisanego poniżej. Google Ireland Limited i Google LLC są dalej nazywane łącznie „Google”. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (pliki cookie pierwszej kategorii), które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.

Nie oznacza to jednak, że w wyniku tego procesu uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o tożsamości użytkownika. Google wykorzystuje informacje generowane przez pliki cookie w naszym imieniu w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

Umożliwia nam to poprawianie jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Wykorzystujemy analizy statystyczne, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywana jest strona internetowa, co pozwala nam na ciągłą optymalizację naszych usług.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługiGoogle Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Dane uzyskane za pomocą narzędzia Google Analytics przechowujemy przez okres 14 miesięcy. Po upływie tego terminu dane zostają usunięte.

Anonimizacja adresu IP

Na naszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że przed przesłaniem do USA adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i w ten sposób anonimizowany.

Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Zgodnie z informacjami podanymi przez Google adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google dotyczącymi jego osoby.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności strony internetowej.

Można również zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Istnieje również możliwość włączenia/wyłączenia gromadzenia danych przez Google Analytics, szczególnie na urządzeniach mobilnych. Po dezaktywacji nastąpi ustawienie pliku, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkownika podczas kolejnych wizyt na tej stronie. Google Analyticswykorzystuje w szczególności następujące pliki cookie śledzenia: __utmz, __utma, __utmb, __utmc, __utmt.

Więcej informacji o tym, w jaki sposóbGoogle Analytics przetwarza dane użytkownika, o zasadach bezpieczeństwa i ochrony prywatności, a także o opcjach ustawień i zgłaszania sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google, dostępnej pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Informacje dotyczące osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: 353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania: http://google.com/analytics/terms/de.html, przegląd zasad ochrony danych: http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz Polityka ochrony danych: http://google.de/intl/de/policies/privacy.

Strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics także do analizy ruchu odwiedzających na wszystkich urządzeniach, przeprowadzanej za pomocą identyfikatora użytkownika.
Analizę krzyżową korzystania z urządzenia można wyłączyć na swoim koncie klienta w sekcji „Moje dane”, „Dane osobowe”.

B. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki platformy z materiałami wideo YouTube do umieszczania filmów i odtwarzania ich bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Operatorem platformy z materiałami wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dalej „YouTube”). YouTube jest spółką stowarzyszoną firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Integracja filmów z YouTube odbywa się w tak zwanym „trybie rozszerzonej ochrony danych”, w którym, według dostawcy, informacje o użytkowniku są zapisywane dopiero po odtworzeniu filmu (filmów). Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest bezwzględnie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z narzędziem Google DoubleClick – niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film.

W przypadku aktywacji filmów umieszczonych na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i rozpoczyna się transmisja danych. Nie mamy wpływu na zakres i treść danych, które są przekazywane do YouTube i ewentualnie innych partnerów YouTube poprzez aktywację wtyczki.

Serwer YouTube jest między innymi informowany o tym, które z naszych stron były odwiedzane przez użytkownika. Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis YouTube informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk dotyczących filmów, poprawy komfortu korzystania z serwisu oraz zapobiegania niewłaściwym zachowaniom. YouTube wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o zachowaniu użytkowników. Pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Użytkownik może uniemożliwić YouTube przechowywanie plików cookie, wprowadzając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce (zob. wyżej).

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube przypisanie jego zachowań związanych z korzystaniem z Internetu bezpośrednio do profilu osobistego. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube przed uruchomieniem przycisku odtwarzania.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://google.de/intl/de/policies/privacy.

C. ZOOM W POŁĄCZENIU Z SERWISAMI FACEBOOK I YOUTUBE

aa) Zoom

Do prowadzenia webinarów online używamy narzędzia „Zoom”. „Zoom” jest usługą świadczoną przez Zoom Video Communications, Inc, 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, Stany Zjednoczone Ameryki.

Za przetwarzanie danych w przypadku wejścia na stronę internetową „Zoom” odpowiada dostawca „Zoom”. Ze strony internetowej można skorzystać wyłącznie by pobrać oprogramowanie do korzystania z programu „Zoom”.

Podczas korzystania z programu „Zoom” przetwarzane są różne rodzaje danych. Zakres danych jest również funkcją informacji, które użytkownik podaje na temat danych przed lub w trakcie uczestnictwa w webinarze.

Przetwarzane są następujące dane osobowe:

Dane użytkownika: imię, nazwisko, telefon (opcjonalnie), adres e-mail, hasło (chyba że używane jest funkcja jednorazowego logowania), zdjęcie profilowe (opcjonalnie), dział (opcjonalnie),

Metadane spotkania: temat, opis (opcjonalnie), adresy IP uczestników, informacje o urządzeniach/sprzęcie, a także pisemna komunikacja prowadzona za pośrednictwem czatu Zoom.

Webinar daje możliwość korzystania z funkcji czatu, pytań i ankiet w formie pisemnej. W przypadku korzystania z tych funkcji wprowadzane przez Pana/Panią dane tekstowe są przetwarzane w celu wyświetlenia ich na webinarze oraz, w stosownych przypadkach, w celu ich zarejestrowania. W naszym webinarze z wykorzystaniem programu Zoom można uczestniczyć wyłącznie w formie pisania, za pośrednictwem czatu. Aby wziąć udział w webinarze, należy podać przynajmniej swoje imię i nazwisko.

“Przetwarzamy również pytania zadawane przez uczestników webinaru, nagrywając je i edytując w celu opublikowania w serwisie YouTube.
Dane czatu mogą być przechowywane w programie „Zoom” przez okres do jednego miesiąca.
Nie korzystamy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.”

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pana/Pani zgoda na udział.

Dane osobowe przetwarzane w związku z uczestnictwem w webinarach nie będą przekazywane osobom trzecim.

Kolejni odbiorcy: Dostawca programu „Zoom” z konieczności otrzymuje wyżej wymienione dane, o ile jest to przewidziane w naszej umowie z dostawcą „Zoom” dotyczącej przetwarzania zamówień.

„Zoom” to usługa świadczona przez dostawcę z USA. Oznacza to, że dane osobowe są przetwarzane również w państwie trzecim. Z dostawcą usługi „Zoom” zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która spełnia wymogi art. 28 RODO.

Dostawca podpisał również standardowe klauzule umowne obowiązujące w UE. (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors)

bb) Transmisja na żywo webinaru prowadzonego w narzędziu Zoom na Facebooku

Przypominamy, że webinary prowadzone w narzędziu Zoom są transmitowane na żywo na naszym fanpage’u na portalu Facebook. Aby zapewnić tę usługę informacyjną, korzystamy z platformy technicznej Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Facebook). Wszystkie informacje na temat webinarów, w tym rozmowy na czacie, w których można wziąć udział, są publikowane na naszym fanpage’u na portalu Facebook.

Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości istnieje wspólna odpowiedzialność w rozumieniu art. 26 RODO pomiędzy portalem Facebook a operatorem fanpage’u na portalu Facebook w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem fanpage’a na portalu Facebook. W związku z tym porozumieniem zawarliśmy z portalem Facebook umowę o wspólnej odpowiedzialności. Na naszym fanpage’u na portalu Facebook przekazujemy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych:

Dane gromadzone w tym kontekście są przetwarzane przez portal Facebook i w niektórych przypadkach mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

W swojej polityce dotyczącej danych osobowych portal Facebook oferuje ogólny opis informacji, które otrzymuje, oraz sposobów wykorzystania tych danych. Znajdują się tam również informacje o sposobach kontaktowania się z portalem Facebook i dostosowywania ustawień dotyczących reklam. Polityka ochrony danych osobowych jest dostępna pod następującym adresem: http://de-de.facebook.com/about/privacy. Szczegółowe zasady portalu Facebook dotyczące danych osobowych można znaleźć tutaj : https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy. Informacja o ochronie danych osobowych portalu Facebook zawiera dalsze informacje o sposobie przetwarzania danych : https://facebook.com/about/privacy/. Użytkownicy mogą określić swoje preferencje tutaj: https://facebook.com/settings?tab=ads i tutaj http://youronlinechoices.com.

Nie możemy zagwarantować, że dane osobowe użytkowników i osób odwiedzających stronę fanpage’u na portalu Facebook nie będą przekazywane lub dalej przetwarzane w krajach trzecich, takich jak Stany Zjednoczone, ani nie możemy zapobiec ewentualnym zagrożeniom dla użytkowników i osób odwiedzających stronę.

cc) Publikacja nagranych webinarów w serwisie YouTube

Podkreślamy, że filmy z webinarów transmitowanych na żywo oraz nagranych przez nas publikujemy na portalu Facebook, u dostawcy usługi YouTube, Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia. Webinary, wraz ze wszystkimi czatami i informacjami dodanymi przez Pana/Panią w odniesieniu do webinarów i w ich trakcie, zostaną opublikowane w serwisie YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności YouTube. Można tam również znaleźć szczegółowe informacje na temat swoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zgoda osoby, której dane dotyczą, może stanowić podstawę prawną do przekazania danych do państw trzecich zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Google oferuje również szereg opcji rezygnacji z gromadzenia danych osobowych przez Google: https://policies.google.com/privacy#infochoices

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7 DANE OSOBOWE GROMADZONE PRZEZ NAS OD OSÓB TRZECICH

Większość danych osobowych, które gromadzimy, to informacje przekazywane nam bezpośrednio przez Pana/Panią. W niektórych przypadkach możemy również otrzymywać dane osobowe od:

Współpracowników, osób fizycznych, które przekazują nam dane osobowe (np. członków rodziny), organów regulacyjnych oraz innych firm świadczących dla nas usługi (np. firm oferujących social listening).

Niektóre z tych źródeł zewnętrznych mogą obejmować publicznie dostępne źródła informacji. Możemy otrzymywać Dane osobowe z sieci społecznościowych, gdy korzysta Pan/Pani z zawartości naszej strony, odwołuje się Pan/Pani do naszej Strony lub Usługi albo udziela nam zgody na dostęp do informacji z sieci społecznościowych.

Ponadto możemy gromadzić, bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług, informacje publicznie dostępne w Internecie (np. ze stron internetowych, blogów, mediów społecznościowych).

8 INNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodność z wymogami przepisów prawa: przetwarzamy dane osobowe użytkowników również w celu spełnienia innych zobowiązań prawnych, które mogą nas dotyczyć w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Należą do nich w szczególności okresy przechowywania danych wynikające z prawa handlowego, gospodarczego lub podatkowego. Przetwarzamy wtedy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO (podstawa prawna) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Egzekwowanie prawa: dane osobowe przetwarzamy również w celu dochodzenia naszych praw i egzekwowania roszczeń prawnych. Podobnie przetwarzamy dane osobowe, aby bronić się przed roszczeniami prawnymi. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do zapobiegania przestępstwom lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. W związku z tym przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO (podstawa prawna), w ramach dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony w sporach prawnych, zapobiegania przestępstwom lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie (uzasadniony interes).

Zgoda: w zakresie, w jakim udzielił(a) nam Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. wysyłanie materiałów informacyjnych i ofert), podstawą legalności takiego przetwarzania jest Pana/Pani zgoda. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Należy pamiętać, że odwołanie jest skuteczne tylko do celów przyszłych i nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu wycofania.

9 W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE

Dane osobowe Współpracowników lub Klientów wykorzystujemy do następujących celów i na następującej podstawie prawnej: 

1.      W celu realizacji zawartej umowy, co obejmuje:

 • Tworzenie konta Współpracownika lub konta Klienta/Klienta preferowanego i zarządzanie nim. Jest to niezbędne do realizacji umowy z Panem/Panią oraz do wypełnienia zobowiązań prawnych, w tym wymogów księgowych i podatkowych.
 • Zawarcie umowy o współpracy

Jest to niezbędne do realizacji umowy z oraz do wypełnienia zobowiązań prawnych, w tym wymogów księgowych i podatkowych.

 • Przetwarzanie zamówienia na produkt
  Po złożeniu zamówienia wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu jego realizacji. Kontaktujemy się z Panem/Panią za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesłania potwierdzenia zamówienia i statusu płatności. Ma to na celu wypełnienie naszych zobowiązań umownych.
 • Dostarczanie i przetwarzanie zwrotów produktów.
 • Przetwarzanie płatności.
 • Egzekwowanie naszych zasad i praw.

2. Na podstawie naszych uzasadnionych celów biznesowych, co obejmuje:

 • komunikowanie się z Panem/Panią w ramach naszych relacji biznesowych
 • przekazywanie Pana/Pani danych dotyczących wyników sprzedaży Współpracownikom należącym do Pana/Pani struktury upline, ponieważ od tych informacji zależy wysokość ich prowizji
 • analiza statystyczna i marketingowa oraz utrzymanie i rozwój
 • ochrona integralności i bezpieczeństwa naszych usług
 • poprawa jakości korzystania z naszych stron internetowych
 • dostarczanie Panu/Pani informacji i reklam dotyczących podobnych produktów, które zostały już przez Pana/Panią zakupione. W każdej chwili można sprzeciwić się wykorzystywaniu swojego adresu e-mail bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych, korzystając z linku rezygnacji zawartego w każdej wiadomości od nas. W dowolnym momencie można także wycofać swoją zgodę, klikając link rezygnacji umieszczony w stopce wiadomości od ASEA lub logując się do Wirtualnego Biura ASEA® > MOJE KONTO > Edytuj informacje i usuwając zaznaczenie pól wyboru dotyczących zgody na otrzymywania wiadomości e-mail. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej Informacji o polityce prywatności. Należy pamiętać, że przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwu wobec niektórych sposobów wykorzystania Pana/Pani danych osobowych. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji umieszczony w stopce wiadomości od ASEA lub logując się do Wirtualnego Biura ASEA® > MOJE KONTO > Edytuj informacje i usuwając zaznaczenie pól wyboru dotyczących zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej Informacji o polityce prywatności. Aby skorzystać z tych praw, można się z nami skontaktować pod adresem dataprotection@aseaglobal.org

3.      Aby spełnić nasze zobowiązania prawne, takie jak:

 • cele podatkowe i księgowe;
 • odpowiadanie na wnioski organów władzy lub innych instytucji publicznych zgodnie z wymogami prawa.

Dane osobowe osób, które są potencjalnymi lub obecnymi Pracownikami, są wykorzystywane przez nas w następujących celach i na następującej podstawie prawnej:

 1. W celu realizacji zawartej z Panem/Panią umowy o pracę.
 2. Na podstawie naszych uzasadnionych celów biznesowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej organizacji.
 3. Aby spełnić nasze zobowiązania prawne.

Dane osobowe Użytkowników strony internetowej wykorzystujemy do następujących celów i na następującej podstawie prawnej:

1.       Na podstawie naszych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak:

 • analiza statystyczna i marketingowa oraz utrzymanie i rozwój
 • ochrona integralności i bezpieczeństwa naszych usług

10 PRZEKAZYWANIE DANYCH W OBRĘBIE GRUPY SPÓŁEK ASEA

Przekazujemy dane osobowe do innych jurysdykcji, jeśli jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, w tym do jurysdykcji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak jurysdykcja, w której dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Możemy na przykład przekazywać dane użytkownika do USA, ponieważ tam znajdują się nasze spółki macierzyste.

W przypadku przekazywania Danych osobowych do innych krajów lub jurysdykcji, będą one chronione w sposób opisany w niniejszej Informacji o polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, nałożymy na odbiorcę danych wiążące zobowiązania umowne w celu zabezpieczenia praw osoby, której dane dotyczą. Ponadto, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, powiadomimy o wszelkich przypadkach przekazywania danych lub mechanizmach przekazywania danych właściwy organ nadzorczy.

W odniesieniu do przekazywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) do Stanów Zjednoczonych i innych jurysdykcji poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz inne stosowne rozwiązania dotyczące przekazywania danych za granicę, zgodnie z wymogami lub zezwoleniem, o których mowa w art. 46 i 49 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zabezpieczeń wprowadzonych przez nas w celu ochrony Danych osobowych podczas ich przekazywania (w tym sposobu uzyskania kopii lub konsultacji tych zabezpieczeń) należy skontaktować się z zespołem ds. ochrony danych.

11 JAK CHRONIMY PANA/PANI DANE OSOBOWE

Chronimy Pana/Pani Dane osobowe i stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia fizyczne (np. zabezpieczone szafki na dokumenty), techniczne i organizacyjne, aby chronić Pana/Pani Dane osobowe przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Używamy sieci danych chronionych przez standardowe systemy zapór sieciowych i ochrony hasłem. Do ochrony transmisji danych osobowych używamy również protokołu TLS (Transport Layer Security). Dostęp do tych informacji będą miały wyłącznie osoby upoważnione w uzasadnionych celach biznesowych.

Ponadto dostęp do Danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i usługodawcy zgodnie z zasadą „ścisłej potrzeby”.

Chociaż staramy się zawsze chronić nasze systemy, strony internetowe, operacje i informacje przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem, to ze względu na to, że Internet jest otwartym globalnym środkiem komunikacji oraz przez inne czynniki ryzyka nie możemy zagwarantować, że jakiekolwiek informacje przesyłane lub przechowywane w naszych systemach będą całkowicie bezpieczne przed ingerencją osób trzecich.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z zespołem ds. ochrony danych (dataprotection@aseaglobal.org).

12 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania wymienionych powyżej. Oznacza to na przykład, że nie przechowujemy Pana/Pani danych osobowych po zakończeniu relacji (umownej) z Panem/Panią, chyba że dalsze przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.

13 ZMIANY W NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Okresowo możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Wszelkie nowe wersje niniejszej Informacji o polityce prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany w niniejszej Informacji o polityce prywatności będą obowiązywać od momentu zamieszczenia ich na niniejszej Stronie internetowej, chyba że zaznaczono inaczej. Informacja o polityce prywatności została ostatnio aktualizowana w kwietniu 2022 r.

14 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI/PROFILOWANIE

Nie stosujemy narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą lub mają na nią wpływ.

15 PANA/PANI PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Pani/Panu następujące prawa zgodnie z wymogami ustawowymi:

Prawo do informacji: w ramach art. 15 RODO ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe Pana/Pani dotyczące; w takim przypadku ma Pan/Pani również prawo, w ramach art. 15 RODO, otrzymania informacji o tych danych osobowych, jak również pewnych innych informacji (w tym o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania, pochodzeniu danych, stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w przypadku przekazywania danych do państw trzecich – o odpowiednich zabezpieczeniach) oraz do uzyskania kopii swoich danych.

Prawo do usunięcia: zgodnie z art. 17 RODO ma Pan/Pani prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych Pana/Pani dotyczących. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje m.in. wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne np. do wypełnienia obowiązku prawnego (np. obowiązku przechowywania danych) lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych: zgodnie z postanowieniami art. 20 RODO, ma Pan/Pani prawo do żądania otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do wycofania zgody: w każdej chwili może Pan/Pani odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia deklaracji zgody udzielonej nam przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że wycofanie zgody ma zastosowanie tylko do przyszłego przetwarzania. Nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody wystarczy nieformalna informacja, np. przesłana do nas pocztą elektroniczną.

Prawo do sprzeciwu: zgodnie z art. 21 RODO ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych, co będzie skutkować zaprzestaniem dalszego przetwarzania. Prawo do sprzeciwu jest ograniczone przez postanowienia zawarte w art. 21 RODO. Ponadto nasze interesy mogą stać w sprzeczności z zakończeniem przetwarzania, w związku z czym jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych mimo sprzeciwu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: zgodnie z warunkami określonymi w art. 77 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Autoryzacja żądania:

W celu uwierzytelnienia Pana/Pani tożsamości podczas składania żądania, możemy wymagać dodatkowych informacji, aby przetworzyć żądanie. Nie możemy rozpatrzyć żądania dotyczącego ochrony danych osobowych, jeśli nie możemy potwierdzić tożsamości osoby, której dane dotyczą. Jeśli nie będziemy w stanie potwierdzić tożsamości osoby wnoszącej żądanie, wykorzystamy podane przez nią informacje, żeby wyłączyć wysyłanie do niej wiadomości marketingowych.

Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami pod adresem dataprotection@aseaglobal.org. ASEA nie będzie nikogo dyskryminować w związku ze złożeniem wniosku o skorzystanie z praw wynikających z ochrony danych osobowych.

Zespół ds. ochrony danych ASEA przeszedł szkolenie, by pomagać w korzystaniu z praw do ochrony danych osobowych.

Aby złożyć skargę przeciwko firmie, należy skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym. W przypadku trudności z ustaleniem lokalizacji organu nadzorczego prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych pod adresem dataprotection@aseaglobal.org. Pomożemy skontaktować się z organem nadzorczym.

© 2024 ASEA, LLC. All rights reserved.