Privacyverklaring

1 OVERZICHT

ASEA verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de vereisten van de verschillende wetten inzake privacy en gegevensbescherming die van toepassing zijn in de landen of markten waar wij actief zijn.

In deze Privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij persoonsgegevens van onze klanten en associates, sollicitanten en bezoekers van ons kantoor en onze website (gezamenlijk ‘u’ en ‘uw’) verzamelen, gebruiken en delen en wordt uitgelegd welke rechten u hebt met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is ook op u van toepassing als u informatie op het internet publiceert (bijv. openbaar toegankelijke websites of blogs, Twitter, Instagram, Facebook, enz.) waaruit wij gegevens kunnen verzamelen, hetzij rechtstreeks of via derden.

Houd er rekening mee dat niet alle rubrieken even relevant of van toepassing op u kunnen zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Wanneer wij de term ‘persoonsgegevens’ gebruiken, bedoelen wij informatie die op u betrekking heeft en ons in staat stelt u te identificeren, hetzij rechtstreeks, hetzij in combinatie met andere informatie waarover wij eventueel beschikken. Zorg ervoor dat u deze privacyverklaring aandachtig doorleest voordat u onze website of apps gebruikt en/of ons uw persoonsgegevens verstrekt.

2 WIE WIJ ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS OPNEEMT

ASEA, LLC en de met haar verbonden ondernemingen en dochterondernemingen (‘ASEA, LLC’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’) zijn een internationale groep van bedrijven die persoonlijke verzorgingsproducten, cosmetica, voedingssupplementen en andere goederen of diensten aanbieden via (i) de ASEA websites (lokaal of wereldwijd) (elk een ‘website’), (ii) ASEA Connect app en tools (de ‘app’) en (iii) een netwerk van klanten en associates.

Afhankelijk van wie u bent, worden uw persoonsgegevens verwerkt door verschillende entiteiten van ASEA, LLC en/of voor verschillende doeleinden.

Hieronder vindt u de lijst van de ASEA entiteiten die optreden als verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Neem contact op met het Privacy Team of onze Data Protection Officer [dataprotection@aseaglobal.org] als u vragen of opmerkingen hebt, uw persoonsgegevens wilt bijwerken of uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven of schrijf ons op:

ASEA, LLC
Attn: Legal Department
1488 W. Pleasant View Dr.
Pleasant Grove, Utah 84062

Vestiging in de EU:
ASEA SERVICES EUROPE GmbH [GmbH – Besloten vennootschap naar Duits recht]
Lyonel-Feiniger-Straße 28
80807 München [Munich] Deutschland [Germany]
Contact:
E-mail: dataprotection@aseaglobal.org

Land/markt

Associate/klant

Potentiële werknemer

Werknemer

Bezoeker van de website

AUSTRALIË

ASEA, LLC en ASEA Pty LTD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA Pty LTD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

INDONESIË

ASEA, LLC en PT ASEA REDOX INDONESIA als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

HONGKONG

ASEA, LLC en ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

DUITSLAND

ASEA, LLC en ASEA SERVICES EUROPE GmbH als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA SERVICES EUROPE GmbH als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA SERVICES EUROPE GmbH als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

CANADA

ASEA, LLC en ASEA ENTERPRISES ULC als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA ENTERPRISES ULC als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

ITALIË

ASEA, LLC en ASEA ITALY Srl als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

LUXEMBURG

ASEA, LLC en ASEA LUXEMBOURG S.a.r.l. als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA LUXEMBOURG S.a.r.l. als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

MALEISIË

ASEA, LLC en ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

MEXICO

ASEA, LLC en ASEA-REDOX de MEXICO, S. de R.L. de CV als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

MEXICO

ASEA, LLC en ADVANCING LIFE MEXICO, S. de R.L. de CV als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ADVANCING LIFE MEXICO, S. de R.L. de CV als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

NEDERLAND

ASEA, LLC en ASEA NETHERLENS B.V. als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

NIEUW-ZEELAND

ASEA, LLC en ASEA NEW ZEALEN ULC als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

FILIPIJNEN

ASEA, LLC en ASEA INTERNATIONAL INC. als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

SINGAPORE

ASEA, LLC en ASEA REDOX INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

ZWITSERLAND

ASEA, LLC en ASEA Redox Schweiz GmbH als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

TAIWAN

ASEA, LLC en ASEA TAIWAN, LLC als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA TAIWAN, LLC als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC. en ASEA TAIWAN, LLC als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

THAILAND

ASEA, LLC en ASEA REDOX (THAILEN) COMPANY LTD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA REDOX (THAILEN) COMPANY LTD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC en ASEA REDOX (THAILEN) COMPANY LTD als gezamenlijke verantwoordelijken

ASEA, LLC

VS

ASEA, LLC

ASEA, LLC

ASEA, LLC

ASEA, LLC

3 GEGEVENSVERWERKING VIA ONZE WEBSITE

Indien u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins van informatie voorziet, verzamelen wij alleen de gegevens die door uw server aan onze browser worden doorgegeven. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen presenteren en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

 • IP-adres afzender
 • opgevraagde bron (URL, bestandsdownload)
 • HTTP-methode
 • HTTP koptekst gebruikersagent

Deze gegevens worden echter gescheiden van andere informatie opgeslagen, zodat wij ze niet aan een bepaalde persoon kunnen koppelen. Na een anonieme beoordeling voor statistische doeleinden worden deze gegevens na 7 dagen gewist.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de onder punt 5, ‘Persoonsgegevens die wij van u verzamelen’ genoemde verwerkingsdoeleinden te bereiken. Wij slaan uw persoonsgegevens niet meer op wanneer onze (contractuele) relatie met u eindigt, tenzij verdere opslag is toegestaan of vereist onder de toepasselijke wetgeving.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen over ons aanbod van producten en diensten of om daarvan gebruik te maken, is de grondslag voor de tijdelijke opslag en verwerking van de toegangsgegevens Art. 6 (1) lid 1 onder. b) AVG (rechtsgrondslag), die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen toestaat.

Daarnaast dient Art. 6 (1) lid 1 onder f) de AVG als rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van technische toegangsgegevens. Ons legitiem belang hierbij is om u een technisch functionerende en gebruiksvriendelijke website te kunnen bieden en om de veiligheid van onze systemen te waarborgen.

WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT VIA E-MAIL OF ONS CONTACTFORMULIER:

in dat geval bewaren wij de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij bewaren deze informatie om de wettelijke voorschriften na te leven en om na te gaan of wij uw vragen hebben ontvangen en behandeld.

Indien u contact met ons opneemt in het kader van een bestaande contractuele relatie of vooraf contact met ons opneemt voor informatie over ons dienstenaanbod, worden de door u verstrekte gegevens en informatie verwerkt met het oog op de beantwoording van uw aanvraag, in overeenstemming met Art. 6 (1) lid 1 onder b) AVG (rechtsgrondslag). Bovendien gebeurt dat om onze legitieme belangen te beschermen op grond van Art. 6 (1) lid 1 onder f) AVG voor de juiste reactie op vragen van klanten/contactpersonen.

Let op: deze website is niet ontworpen of bedoeld voor gebruik door minderjarigen onder de 16 jaar. Wij verwerken niet bewust informatie van minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar en staan dergelijke minderjarigen niet toe om gebruik te maken van ons aanbod.

4 HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ALS ASSOCIATE/KLANT/MEDEWERKER VERWERKEN

Als u zich registreert en actief bent als een Associate, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Categorieën:
 • Identificatoren, informatie uit beperkt beschermde klasse (zoals geslacht, burgerlijke staat en nationaliteit), commerciële informatie, online activiteit, geolocatiegegevens, zintuiglijke informatie en informatie over de werksituatie.
 • Doorgaans verzamelen wij voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiel of privé telefoonnummer, faxnummer (optioneel) en adresgegevens (fysiek adres, fysiek adres 2 (optioneel), postcode, woonplaats), uw officiële identiteitskaart, creditcardgegevens of bankrekeninggegevens. Verzendadres, indien anders dan uw factuuradres. Optioneel: gegevens van echtgenoot of bedrijf die relevant zijn voor uw ASEA contact.
 • Voor Zwitserland – in aanvulling op het bovenstaande: geslacht, sociaal verzekeringsnummer, burgerlijke stand
 • Voor Frankrijk – in aanvulling op het bovenstaande: geslacht, sociaal verzekeringsnummer, burgerlijke stand, SIRET, geboorteplaats
 • Voor Italië – in aanvulling op het bovenstaande: fiscaal nummer

Deze informatie is nodig voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst als een associate, in het bijzonder voor de verwerking van commissiebetalingen, het aanmaken en beheren van uw account, de verwerking van uw productbestelling, de levering en verwerking van productretouren en de verwerking van betalingen. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 (1) lid 1 onder b) AVG.

 • Aanmelding voor onze nieuwsbrief: wij verzamelen uw e-mailadres. De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) lid 1 onder a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken zonder andere kosten dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven door gebruik te maken van de afmeldingslink in elke communicatie of door contact met ons op te nemen via communications@aseaglobal.org.
 • ·        Denk eraan dat u mogelijk het recht hebt zich te verzetten tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door te klikken op de afmeldingslink in de voettekst van ASEA nieuwsmails of door in te loggen op uw ASEA® Virtueel kantoor > MIJN ACCOUNT > Informatie wijzigen en het hokje bij e-mailtoestemming af te vinken. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@aseaglobal.org.
 • Inschrijven voor onze evenementen: wij verzamelen uw telefoonnummer, het factuuradres en de betalingsgegevens indien het een evenement tegen betaling betreft. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst om aan ons evenement deel te nemen. De rechtsgrond is Art. 6 (1) lid 1 onder b) AVG.
 • Interacties via andere middelen: d.w.z. als u een e-mail stuurt of onze klantendienst belt. In dat geval verwerken wij de aan ons verstrekte gegevens op uw eigen initiatief. De door u verstrekte gegevens en informatie zullen worden verwerkt om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 (1) lid 1 onder b) AVG (rechtsgrond).

Als u zich registreert en/of een bestelling plaatst als Klant, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Categorieën:
 • Identificatoren, informatie uit beperkt beschermde klasse (zoals geslacht, burgerlijke staat en nationaliteit), commerciële informatie, online activiteit, geolocatiegegevens, zintuiglijke informatie en informatie over de werksituatie.
 • In het algemeen verzamelen wij voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiel of privé telefoonnummer, faxnummer (optioneel) en adresgegevens (straatadres, straatadres 2 (optioneel), postcode, woonplaats), creditcardgegevens of bankrekeninggegevens.
 • Verzendadres, indien anders dan uw factuuradres.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw contract betreffende de registratie op onze website of de aankoop van goederen. De rechtsgrond is Art. 6 (1) lid 1 onder b) AVG.

·        Aanmelding voor onze nieuwsbrief: wij verzamelen uw e-mailadres. De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) lid 1 onder a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken zonder andere kosten dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven. Dat doet u door gebruik te maken van de afmeldingslink in elke communicatie of door contact met ons op te nemen via communications@aseaglobal.org. Denk eraan dat u mogelijk het recht hebt zich te verzetten tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door te klikken op de afmeldingslink in de voettekst van ASEA nieuwsmails of door in te loggen op uw ASEA® Virtueel kantoor > MIJN ACCOUNT > Informatie wijzigen en het hokje bij e-mailtoestemming af te vinken. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@aseaglobal.org.

·        Inschrijven voor onze evenementen: wij verzamelen uw telefoonnummer, het factuuradres en de betalingsgegevens indien het een evenement tegen betaling betreft. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst voor deelname aan ons evenement. De rechtsgrond is Art. 6 (1) lid 1 onder b) AVG.

·        Interacties via andere middelen: d.w.z. als u een e-mail stuurt of onze klantendienst belt. In dat geval verwerken wij de aan ons verstrekte gegevens op uw eigen initiatief. De door u verstrekte gegevens en informatie zullen worden verwerkt om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 (1) lid 1 onder b) AVG (rechtsgrond).

Bent u een werknemer, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Categorieën:
 • Identificatoren, informatie uit beperkt beschermde klasse (zoals geslacht en nationaliteit), zintuiglijke informatie en informatie over de werksituatie.
 • In het algemeen verzamelen wij voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiel of privé telefoonnummer, adresgegevens (fysiek adres, fysiek adres 2 (optioneel), postcode, woonplaats), uw officiële ID-gegevens, bankrekeninggegevens, burgerlijke staat, arbeidsverleden, opleidingsverleden en antecedentenonderzoek (niet uitgevoerd voor Europese werknemers, tenzij wettelijk verplicht)

Deze informatie is nodig voor de opstelling en uitvoering van de arbeidsovereenkomst als een werknemer. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 (1) lid 1 onder b) AVG.

·        Interacties via andere middelen: d.w.z. als u een e-mail stuurt of onze klantendienst belt. In dat geval verwerken wij de aan ons verstrekte gegevens op uw eigen initiatief. De door u verstrekte gegevens en informatie zullen worden verwerkt om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 (1) lid 1 onder b) AVG (rechtsgrond).

5 CATEGORIEËN DIENSTVERLENERS DIE PERSOONSGEGEVENS VAN ONS ONTVANGEN

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden, zoals data brokers. Om diensten te verlenen die essentieel zijn voor onze relatie met u, maken wij echter gebruik van verschillende dienstverleners voor onze zakelijke doeleinden

In sommige gevallen ontvangen dergelijke dienstverleners uw persoonsgegevens als verwerkers en zijn zij dan strikt gebonden aan onze instructies bij de behandeling van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen handelen de ontvangers onafhankelijk op hun eigen verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming en zijn zij tevens verplicht te voldoen aan de vereisten van de AVG en andere verordeningen inzake gegevensbescherming.

Voor onze toekomstige en huidige associates en onze internetgebruikers werken wij samen met de volgende categorieën van dienstverleners:

 • Logistieke bedrijven voor afhandeling van zendingen
 • Webhosts
 • Aanbieders van clouddiensten
 • Websitebeheerders en -ontwikkelaars
 • E-commerce applicatie-ontwikkelaars
 • Toepassingen voor communicatie en beheer
 • Digitale marketingdiensten
 • Communicatiediensten per e-mail
 • Applicatie-ontwikkelaars
 • De ASEA bedrijfsgroep (rechtspersonen/bedrijfsentiteiten)
 • Associates in uw upline organisatie die elk persoonlijk ondersteund worden, maar enkel in de mate dat de upline partner recht heeft op commissies op uw productverkoop. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze personen redelijke beveiligingsmechanismen hebben geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen.

Voor medewerkers maken wij gebruik van de volgende dienstverleners:

 • Verwerkers van de salarisadministratie
 • Hulpmiddelen voor onkostendeclaratie
 • Hulpmiddelen voor reizen
 • Antecedentenonderzoek [niet uitgevoerd voor werknemers in Europa, tenzij vereist door de wet (zoals in Italië)]
 • Aanbieders van clouddiensten
 • Websitebeheerders en -ontwikkelaars
 • Applicatie-ontwikkelaars
 • De ASEA bedrijfsgroep (rechtspersonen/bedrijfsentiteiten)

6 COOKIES EN GEBRUIKTE RELEVANTE TECHNOLOGIEËN

Wij maken gebruik van zogenoemde cookies op onze website. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken en om bepaalde functies beschikbaar te maken.

Cookies worden op uw computer opgeslagen tijdens uw gebruik van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden toegewezen aan de door u gebruikte browser, waardoor de instantie die de cookie plaatst bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of om virussen naar uw computer te verzenden.

ASEA gebruikt zogeheten ‘sessiecookies’ om de verzoeken en eisen van de belanghebbende te kunnen toewijzen. Op basis van deze sessiecookies kan ASEA de frequentie van pagina-impressies en de algemene navigatie meten.

Onze sessiecookies worden gekenmerkt door het feit dat ze 60 minuten na hun plaatsing weer automatisch van de harde schijf worden gewist. De naam van de cookie en de sessie-ID die door de bezochte website wordt gegenereerd, worden in de sessiecookie opgeslagen.

De sessiecookie heeft geen gevolgen voor uw privacy. Hij leest of slaat geen van uw gegevens op, maar alleen technische gegevens die door het systeem zelf worden gegenereerd.

U kunt cookies natuurlijk altijd weigeren, op voorwaarde dat uw browser dat toestaat. Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website, zoals het bestelproces, mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt indien uw browser is ingesteld om geen sessiecookies (van onze website) te aanvaarden.

Wanneer u onze website bezoekt of onze apps gebruikt, verzamelen, bewaren en gebruiken wij automatisch technische informatie over uw apparatuur en uw interactie met onze website en apps (‘Algemene Informatie’).

Deze algemene informatie wordt vanaf uw computer of persoonlijke apparaat aan ons doorgegeven met behulp van diverse cookies en andere technische middelen. Sommige webbrowsers kunnen ‘do-not-track’-signalen verzenden naar websites waarmee de browser communiceert. Onze websites reageren momenteel niet op deze ‘do-not-track’-signalen.

Sommige van de cookies die wij op onze website gebruiken, worden geleverd door derden om ons te helpen de impact van de inhoud van onze website en de interesses van onze bezoekers te analyseren, om de prestaties van onze website te meten, of om aangepaste reclame en andere inhoud op onze website of andere websites aan te bieden.

Als onderdeel van onze website gebruiken wij zowel first party cookies (alleen zichtbaar vanaf het domein dat u bezoekt) als third party cookies (zichtbaar over domeinen heen en regelmatig ingesteld door derde partijen).

De cookiegebaseerde gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de door u gegeven toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) lid 1 onder a) AVG of op basis van Art. 6 (1) lid 1 onder f) AVG om onze legitieme belangen te beschermen. Onze legitieme belangen zijn hier met name gelegen in de mogelijkheid om u een technisch geoptimaliseerde website aan te bieden, die gebruiksvriendelijk en op uw behoeften afgestemd is, alsmede in de waarborging van de veiligheid van onze systemen.

U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven te allen tijde intrekken, bijv. door de in het volgende overzicht gedetailleerd opgesomde cookiegebaseerde tools/plugins te deactiveren. Door de juiste instellingen te kiezen, kunt u ook bezwaar maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen.

In detail worden de volgende op cookies gebaseerde tools/plugins gebruikt op deze website:

A.      GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op basis van de door u aan ons gegeven toestemming (Art. 6 (1) lid 1 onder a) AVG).

U kunt ons vrijwillig uw toestemming geven wanneer u onze website bezoekt door op de betreffende knop in de ‘cookie banner’ te drukken. Op regelmatige basis worden ook gegevens doorgegeven aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) in het kader van de hieronder beschreven verwerking. Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Google’. Google Analytics maakt gebruik van cookies (first-party cookies), die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit. Google gebruikt de door de cookies gegenereerde informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen.

Dit stelt ons in staat de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Wij maken gebruik van statistische analyses om na te gaan hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo onze diensten voortdurend optimaliseren.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij bewaren de gegevens die zijn verkregen via de tool Google Analytics gedurende een periode van 14 maanden. Na het verstrijken van deze periode worden de gegevens gewist.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op onze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden en derhalve wordt geanonimiseerd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS worden doorgegeven en daar worden ingekort. Volgens de informatie van Google zelf wordt het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, niet samengevoegd met andere gegevens van Google over uw persoon.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics ook zelf activeren/deactiveren, met name op mobiele apparaten. Bij deactivering wordt een cookie geplaatst die verhindert dat bij toekomstige bezoeken aan deze website uw gegevens worden verzameld. Specifiek worden de volgende tracking cookies gebruikt door Google Analytics: __utmz, __utma, __utmb, __utmc, __utmt.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens en de beveiligings- en privacyprincipes, evenals de opties voor instellingen en om bezwaar te maken, zijn te vinden in het privacybeleid van Google, beschikbaar via de volgende link https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: 353 (1) 436 1001.

Gebruikersvoorwaarden http://google.com/analytics/terms/de.html, overzicht over gegevensbescherming http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en het beleid inzake gegevensbescherming http://google.de/intl/de/policies/privacy.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een analyse van bezoekersstromen over alle apparaten heen, uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt deze kruisanalyse van uw gebruik voor uw apparaat uitschakelen in uw klantenaccount onder ‘Mijn gegevens’, ‘Persoonsgegevens’.

B. SOCIALE MEDIA

Onze website gebruikt plugins van het videoplatform YouTube om video’s te integreren en rechtstreeks op onze website af te spelen. De exploitant van het videoplatform is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (‘YouTube’). YouTube is een dochteronderneming van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‘Google’).

De integratie van YouTube-video’s vindt plaats in de zogeheten ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’, die volgens de aanbieder pas begint met de opslag van gebruikersinformatie wanneer de video(‘s) wordt/worden afgespeeld. De overdracht van gegevens aan partners van YouTube is echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus verbinding met het Google DoubleClick netwerk – ongeacht of u een video bekijkt.

Als u geïntegreerde video’s op onze website activeert, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht en begint er een gegevensoverdracht. Wij hebben geen invloed op de omvang en inhoud van de gegevens die door activering van de plugin aan YouTube en eventueel andere partners van YouTube worden doorgegeven.

De server van YouTube wordt onder meer op de hoogte gebracht van welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Volgens YouTube wordt deze informatie onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. YouTube maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze wist. U kunt voorkomen dat YouTube cookies opslaat met behulp van de betreffende instellingen in uw browsersoftware (zie hierboven).

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u op de weergaveknop klikt.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lid 1 onder f) AVG.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube op https://google.de/intl/de/policies/privacy.

C. ZOOM IN COMBINATIE MET FACEBOOK EN YOUTUBE

aa) Zoom

Wij gebruiken ‘Zoom’ om online webinars te organiseren. ‘Zoom’ is een dienst van Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, Verenigde Staten van Amerika.

Als de website van Zoom oproept, is de provider van Zoom verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De website dient uitsluitend te worden bezocht om de software voor het gebruik van Zoom te downloaden.

Verschillende soorten gegevens worden verwerkt wanneer Zoom wordt gebruikt. De omvang van de gegevens hangt ook af van de informatie die u voorafgaand aan of tijdens uw deelname aan een webinar verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Gebruikersgegevens: voornaam, achternaam, telefoon (optioneel), e-mailadres, wachtwoord (tenzij ‘single sign-on’ wordt gebruikt), profielfoto (optioneel), afdeling (optioneel),

Vergader metadata: onderwerp, beschrijving (optioneel), IP-adressen van deelnemers, informatie over apparatuur/hardware, alsook schriftelijke communicatie via Zoom-chat.

Een webinar geeft u de mogelijkheid om de schriftelijke chat-, vraag-, of enquêtefuncties te gebruiken. Als u deze functies gebruikt, worden de door u ingevoerde teksten verwerkt om ze in het webinar weer te geven en eventueel geregistreerd. U kunt alleen schriftelijk, via chat, deelnemen aan ons Zoomwebinar. U moet op zijn minst uw naam opgeven als u aan een webinar wilt deelnemen.

Wij zullen ook de vragen verwerken die deelnemers van webinars stellen met het oog op opname en latere verwerking voor publicatie op YouTube.
Chatgegevens kunnen tot een maand op Zoom worden opgeslagen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van AVG 22.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking in dit geval is AVG 6 (1) a – uw toestemming om deel te nemen.

Persoonsgegevens die in verband met de deelname aan webinars worden verwerkt, worden niet aan derden doorgegeven.

Andere ontvangers: de provider van Zoom ontvangt noodzakelijkerwijze de hierboven vermelde gegevens, voor zover dit beoogd is in onze overeenkomst met Zoom voor de verwerking van bestellingen.

Zoom is een dienst die wordt uitgevoerd door een aanbieder uit de VS. Dit betekent dat de persoonsgegevens ook in een derde land worden verwerkt. Wij hebben met de aanbieder van Zoom een overeenkomst gesloten voor de verwerking van bestellingen die voldoet aan de vereisten van AVG 28.

De leverancier heeft ook de modelcontractbepalingen van de EU ondertekend. (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors)

bb) Livestreams van het Zoomwebinar op Facebook

We willen u erop wijzen dat Zoomwebinars live worden gestreamd op onze Facebook-pagina. Om deze informatiedienst te verlenen, vertrouwen wij op het technische platform van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna: Facebook). Alle informatie van de webinars, inclusief de schriftelijke chats waaraan u kunt deelnemen, wordt dus gepubliceerd op onze Facebook-pagina.

Volgens het Europese Hof van Justitie is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid in de zin van AVG 26 tussen Facebook en de exploitant van een Facebook-pagina met betrekking tot de persoonsgegevens die via de Facebook-pagina worden verwerkt. Met het oog op deze regeling hebben wij met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij verstrekken u de volgende informatie met betrekking tot de gegevensverwerking op onze Facebook-pagina:

De in dit kader verzamelde gegevens worden door Facebook verwerkt en kunnen in sommige gevallen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

In zijn gegevensbeleid geeft Facebook een algemene beschrijving van de ontvangen informatie en hoe deze gegevens worden gebruikt. Daar vindt u ook informatie over manieren om contact op te nemen met Facebook en de instellingen met betrekking tot advertenties aan te passen. Het gegevensbeleid is beschikbaar via de volgende link: http://de-de.facebook.com/about/privacy. Het volledige gegevensbeleid van Facebook vindt u hier: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy. De privacyverklaring van Facebook bevat meer informatie over de manier waarop het gegevens verwerkt: https://facebook.com/about/privacy/. Gebruikers kunnen hier hun opt-out-status instellen: https://facebook.com/settings?tab=ads net als hier http://youronlinechoices.com

Wij kunnen niet garanderen dat de persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van de Facebook-pagina niet zullen worden doorgegeven of verder verwerkt in derde landen, zoals de Verenigde Staten, noch kunnen wij de mogelijk daarmee verbonden risico’s voor gebruikers en bezoekers voorkomen.

cc) Publicatie van opgenomen webinars op YouTube

Wij willen erop wijzen dat wij video’s van de livestreams van de webinars, alsook de door ons opgenomen video’s, publiceren op Facebook, bij de provider YouTube, Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland. De webinars, samen met alle chats en informatie die u hebt toegevoegd met betrekking tot en tijdens de webinars, zullen dus op YouTube worden gepubliceerd.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy

Om een adequaat beveiligingsniveau tot stand te brengen, kan uw toestemming als rechtsgrondslag dienen voor de doorgifte aan derde landen overeenkomstig AVG 49 (1) a.

Google biedt ook een aantal opties om af te zien (‘opt-out’) van het verzamelen van persoonsgegevens door Google https://policies.google.com/privacy#infochoices

Rechtsgrond: AVG 6 (1) a

7 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN DERDEN VERZAMELEN

De meeste persoonsgegevens die wij over u verzamelen, betreft informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt. Onder sommige omstandigheden kunnen wij ook persoonsgegevens over u ontvangen van:

associates, personen die ons uw persoonsgegevens verstrekken (bijv. uw familieleden), regelgevende instanties en andere bedrijven die diensten aan ons verlenen (bijv. social-listeningbedrijven).

Sommige van deze externe bronnen kunnen openbaar toegankelijke informatiebronnen zijn. Wij kunnen persoonsgegevens ontvangen van sociale netwerken wanneer u in interactie gaat met onze inhoud, verwijst naar onze site of dienst, of ons toestemming geeft voor toegang tot informatie van de sociale netwerken.

Daarnaast kunnen wij, rechtstreeks of via externe dienstverleners, informatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is op het internet (bijv. van websites, blogs, sociale media).

8 ANDERE DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Naleving van wettelijke voorschriften: wij verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing kunnen zijn in verband met onze zakelijke activiteiten. Hieronder vallen in het bijzonder bewaartermijnen uit hoofde van commerciële, handels- of belastingwetgeving. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) lid 1 onder c) AVG (rechtsgrond) om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Wettelijke handhaving: wij verwerken uw persoonsgegevens ook om onze rechten te doen gelden en onze wettelijke aanspraken af te dwingen. Evenzo verwerken wij uw persoonsgegevens om ons te kunnen verdedigen tegen rechtsvorderingen. Ten slotte verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om strafbare feiten te voorkomen of te vervolgen. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens om onze legitieme belangen te beschermen overeenkomstig Art. 6 (1) lid 1 onder f) AVG (rechtsgrond), voor zover wij rechtsvorderingen doen gelden of ons verdedigen in juridische geschillen, dan wel om strafbare handelingen te voorkomen of te onderzoeken (legitiem belang).

Toestemming: voor zover u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. toezending van informatiemateriaal en aanbiedingen), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming. De verstrekte toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Denk eraan dat de intrekking alleen geldt voor de toekomst en de verwerking tot die tijd er niet door wordt beïnvloed.

9 HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Als een associate of klant gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende rechtsgrondslag en het volgende doel:

1.      Om ons contract met u uit te voeren, in gevallen als:

 • Aanmaken en beheren van uw account als associate, klant of voorkeursklant.
  Op die manier kunnen wij ons contract met u uitvoeren en voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder boekhoudkundige en fiscale vereisten.
 • uitvoeren van onze partnerovereenkomst met u

Op die manier kunnen wij ons contract met u uitvoeren en voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder boekhoudkundige en fiscale vereisten

 • Verwerking van uw productbestelling
  Wanneer u een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de afwikkeling van uw bestelling. Wij nemen per e-mail contact met u op om u een bevestiging te sturen van uw bestelling en u over de status van uw betaling te informeren. Op die manier kunnen wij voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u.
 • Leveren en verwerken van geretourneerde producten
 • Verwerking van betalingen
 • Handhaving van ons beleid en onze rechten

2. Op basis van onze rechtmatige zakelijke doeleinden, in gevallen zoals:

 • Communicatie met u als deel van onze zakelijke relatie
 • Communicatie van uw verkoopprestatiegegevens aan de associates in uw upline, aangezien deze informatie van belang is voor hun commissiebetalingen
 • Statistische en marketinganalyses, evenals onderhoud en ontwikkeling
 • Bescherming van de integriteit en beveiliging van onze diensten
 • Verbetering van de gebruikerservaring van onze websites
 • Verstrekking van informatie en reclame aan u voor soortgelijke producten als degene die u reeds hebt gekocht. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder andere kosten dan alleen de overdrachtskosten volgens de basistarieven als u gebruikmaakt van de afmeldingslink in elke communicatie. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken door te klikken op de afmeldingslink in de voettekst van ASEA nieuwsmails of door in te loggen op uw ASEA® Virtueel kantoor > MIJN ACCOUNT > Informatie wijzigen en het hokje bij de e-mailtoestemming af te vinken. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Denk eraan dat u mogelijk het recht hebt zich te verzetten tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door op de afmeldingslink in de voettekst van ASEA nieuwsmails te klikken of door in te loggen op uw ASEA® Virtueel kantoor > MIJN ACCOUNT > Informatie wijzigen en het hokje bij e-mailtoestemming af te vinken. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@aseaglobal.org

3.      Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, in gevallen zoals:

 • voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden
 • het beantwoorden van verzoeken van autoriteiten of andere openbare instellingen, zoals wettelijk vereist

Als potentiële of huidige werknemer gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende rechtsgrondslag en het volgende doel:

 1. Om onze arbeidsovereenkomst met u na te komen.
 2. Op basis van onze wettige zakelijke doeleinden voor de veiligheid van onze organisatie.
 3. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als internetgebruiker gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende rechtsgrond en het volgende doel:

1.       Op basis van onze wettige zakelijke doeleinden zoals:

 • Statistische en marketinganalyses, evenals onderhoud en ontwikkeling
 • Bescherming van de integriteit en beveiliging van onze diensten

10 GEGEVENSOVERDRACHT BINNEN DE ASEA BEDRIJFSGROEP

Wij geven persoonsgegevens door aan andere rechtsgebieden voor zover dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Dat betekent ook aan rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het rechtsgebied waarin uw persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven naar de VS omdat onze moederbedrijven daar gevestigd zijn.

Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen naar andere landen of rechtsgebieden, zullen wij die gegevens beschermen zoals beschreven in deze privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen wij bindende contractuele verplichtingen met de ontvanger van de gegevens aangaan om uw rechten inzake gegevensbescherming te waarborgen. Voorts zullen wij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis stellen van elke gegevensoverdracht en/of mechanismen voor gegevensoverdracht, indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Met betrekking tot overdracht vanuit de Europese Economische Ruimte (‘EER’) naar de Verenigde Staten en andere niet-EER-rechtsgebieden passen wij door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen en andere passende oplossingen toe om grensoverschrijdende overdracht te regelen, zoals vereist of toegestaan door de artikelen 46 en 49 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Neem contact op met het Privacy Team indien u vragen hebt over de waarborgen die wij hebben ingebouwd ter bescherming van uw persoonsgegevens wanneer wij deze overdragen (met inbegrip van de wijze waarop u een kopie van deze waarborgen kunt verkrijgen of deze kunt raadplegen).

11 HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Wij beschermen uw persoonsgegevens en treffen redelijke beveiligingsmaatregelen, waaronder fysieke (bijv. beveiligde archiefkasten), technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die geschikt zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies en onopzettelijke vernietiging of beschadiging.

Wij exploiteren datanetwerken die beschermd zijn met firewalls en wachtwoordsystemen volgens de normen van de sector. Daarnaast maken wij gebruik van transport layer security (TLS) om de overdracht van uw persoonsgegevens te beschermen. Toegang tot deze informatie zal alleen worden verleend aan bevoegde personen voor wettige zakelijke doeleinden.

Bovendien is de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot personeel en dienstverleners op een ‘need-to-know’-basis.

Hoewel wij trachten onze systemen, sites, activiteiten en informatie altijd te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang, wijziging en openbaarmaking, kunnen wij, wegens de inherente aard van het internet als een open wereldwijd communicatiemiddel en andere risicofactoren, niet garanderen dat informatie, tijdens de overdracht of de opslag op onze systemen, absoluut veilig zal zijn voor indringing door externen.

Neem contact op met het Privacy Team (dataprotection@aseaglobal.org) als u meer wilt weten over de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

12 HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden te bereiken. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij uw persoonsgegevens niet meer opslaan wanneer onze (contractuele) relatie met u eindigt, tenzij verdere opslag is toegestaan of vereist onder de toepasselijke wetgeving.

13 WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij zullen elke nieuwe versie van deze privacyverklaring publiceren op onze website. Eventuele wijzigingen van deze privacyverklaring worden geacht onmiddellijk van kracht te zijn nadat de wijzigingen op deze website zijn geplaatst, tenzij anders is aangegeven. De privacyverklaring is voor het laatst herzien in april 2022.

14 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING/PROFILERING

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen voor u heeft of die invloed op u heeft.

15 UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt als betrokkene de volgende rechten op grond van de wettelijke voorschriften.

Recht op informatie: u hebt te allen tijde het recht om, in het kader van Art. 15 AVG, van ons de bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Indien u die bevestiging krijgt, hebt u in het kader van Art. 15 AVG het recht informatie te ontvangen over deze persoonsgegevens, evenals bepaalde andere informatie (waaronder verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën ontvangers, geplande bewaartermijn, de herkomst van de gegevens, het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en, in het geval van overdracht naar derde landen, de passende waarborgen). U hebt ook het recht een kopie te ontvangen van uw gegevens.

Recht op rectificatie: u hebt het recht om te eisen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, rectificeren indien deze onjuist of onnauwkeurig zijn, overeenkomstig Art. 16 AVG.

Recht op schrapping: u hebt, onder de voorwaarden van Art. 17 AVG, het recht te eisen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld wissen. Het recht op schrapping bestaat onder meer niet wanneer de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een wettelijke verplichting na te komen (zoals wettelijke bewaarplicht) of om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken onder de voorwaarden van Art. 18 AVG.

Recht op gegevensportabiliteit: u hebt onder de voorwaarden van Art. 20 AVG, het recht te eisen dat wij u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat overhandigen.

Recht van herroeping: u kunt een verstrekte toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde bij ons intrekken. Dit geldt ook voor de herroeping van verklaringen van toestemming die aan ons zijn gegeven voordat de AVG in werking is getreden, d.w.z. vóór 25 mei 2018. Denk eraan dat de herroeping alleen van kracht is voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden, blijven onverlet. Om de herroeping te verklaren, volstaat een informele mededeling aan ons, bijv. per e-mail.

Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van Art. 21 AVG, zodat wij moeten stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Het recht om bezwaar te maken bestaat alleen binnen de grenzen van Art. 21 AVG. Bovendien kunnen onze belangen strijdig zijn met de beëindiging van de verwerking, zodat wij gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te blijven verwerken ondanks uw bezwaar.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit: onder de voorwaarden van Art. 77 AVG hebt u een recht van beroep bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Autorisatie van uw verzoek:

om uw identiteit te verifiëren wanneer u een verzoek indient, kunnen wij aanvullende informatie opvragen om uw aanvraag te verwerken. Wij kunnen uw aanvragen betreffende privacy niet verwerken als wij uw identiteit niet kunnen verifiëren. Indien wij uw identiteit niet kunnen verifiëren, zullen wij de informatie die u ons hebt verstrekt, gebruiken om u af te melden voor marketingmails die van ons afkomstig zijn.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@aseaglobal.org. ASEA zal u niet discrimineren omdat u een verzoek hebt ingediend voor het uitoefenen van uw privacyrechten.

Het Privacy Team van ASEA heeft een training gevolgd om u te helpen uw privacyrechten uit te oefenen.

Indien u een klacht tegen ons wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit. Mocht u problemen hebben met het vinden van een toezichthoudende autoriteit, neem dan contact op met ons Privacy Team via dataprotection@aseaglobal.org zodat wij u kunnen helpen om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit.

© 2024 ASEA, LLC. All rights reserved.