Zásady ochrany osobních údajů

1 SHRNUTÍ

Společnost ASEA se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí. Jednáme v souladu s požadavky různých zákonů o ochraně soukromí a osobních údajů platných v zemích nebo na trzích, kde působíme.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje týkající se našich zákazníků a partnerů, uchazečů o zaměstnání a návštěvníků kanceláří a webových stránek (souhrnně „vy“ a „vaše“), a vysvětluje práva, která máte v souvislosti s naším používáním vašich osobních údajů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se na vás vztahuje také v případě, že zveřejňujete informace na internetu (např. na veřejně dostupných webových stránkách nebo blozích, Twitteru, Instagramu, Facebooku atd.), ze kterých můžeme shromažďovat údaje buď přímo, nebo prostřednictvím třetích stran.

Vezměte prosím v úvahu, že v závislosti na okolnostech pro vás nemusí být všechny části stejně důležité nebo použitelné. Pod pojmem „osobní údaje“ rozumíme informace, které se vás týkají a umožňují nám vás identifikovat, a to buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Než začnete používat naše webové stránky nebo aplikace nebo nám poskytnete své osobní údaje, pečlivě si přečtěte toto oznámení o ochraně osobních údajů.

2 KDO JSME A JAK NÁS KONTAKTOVAT

Společnost ASEA, LLC. a její přidružené a dceřiné společnosti (dále jen „ASEA, LLC“, „my“, „nás“ a „naše“) jsou mezinárodní skupinou společností, které nabízejí produkty osobní péče, kosmetiku, doplňky stravy a další zboží nebo služby prostřednictvím (i) webových stránek společnosti ASEA (místních nebo celosvětových) (dále jen „webové stránky“), (ii) aplikace a nástrojů ASEA Connect (dále jen „aplikace“) a (iii) sítě zákazníků a partnerů.

V závislosti na tom, kdo jste, zpracovávají vaše osobní údaje různé subjekty společnosti ASEA, LLC, a to pro různé účely.

Níže naleznete seznam subjektů společnosti ASEA, které působí jako správci údajů odpovědní za zpracování vašich osobních údajů.

Pokud máte dotazy nebo obavy, chcete aktualizovat své osobní údaje nebo uplatnit svá práva, jak je popsáno zde, kontaktujte prosím náš tým pro ochranu osobních údajů nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů [dataprotection@aseaglobal.org], nebo nám můžete napsat na adresu::

ASEA, LLC
Attn: Legal Department
1488 W. Pleasant View Dr.
Pleasant Grove, Utah 84081

Pobočka v EU:
ASEA SERVICES EUROPE GmbH [GmbH – společnost s ručením omezeným podle německého práva]
Lyonel-Feiniger-Straße 28
80807 München [Munich] Deutschland [Germany]
Kontakt:
E-mail: dataprotection@aseaglobal.org

Země/trh

Země/trh

Země/trh

Země/trh

Země/trh

AUSTRÁLIE

ASEA, LLC a ASEA Pty LTD jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA Pty LTD jako společní správci

ASEA, LLC

KANADA

ASEA, LLC a ASEA ENTERPRISES ULC jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA ENTERPRISES ULC jako společní správci

ASEA, LLC

NĚMECKO

ASEA, LLC a ASEA SERVICES EUROPE GmbH jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA SERVICES EUROPE GmbH jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA SERVICES EUROPE GmbH jako společní správci

ASEA, LLC

HONGKONG

ASEA, LLC a ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA REDOX INTERNATIONAL LTD jako společní správci

ASEA, LLC

INDONÉSIE

ASEA, LLC a PT ASEA REDOX INDONESIA jako společní správci

ASEA, LLC

ITÁLIE

ASEA, LLC a ASEA ITALY Srl jako společní správci

ASEA, LLC

LUCEMBURSKO

ASEA, LLC a ASEA LUXEMBOURG S.a.r.l. jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA LUXEMBOURG S.a.r.l. jako společní správci

ASEA, LLC

MALAJSIE

ASEA, LLC a ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA REDOX MALAYSIA SDN. BHD jako společní správci

ASEA, LLC

MEXIKO

ASEA, LLC a ASEA-REDOX de MEXICO, S. de R.L. de CV jako společní správci

ASEA, LLC

MEXIKO

ASEA, LLC a ADVANCING LIFE MEXICO, S. de R.L. de CV jako společní správci

ASEA, LLC a ADVANCING LIFE MEXICO, S. de R.L. de CV jako společní správci

ASEA, LLC

HOLANDSKO

ASEA, LLC a ASEA NETHERLAS B.V. jako společní správci

ASEA, LLC

NOVÝ ZÉLAND

ASEA, LLC a ASEA NEW ZEALA ULC jako společní správci

ASEA, LLC

FILIPÍNY

ASEA, LLC a ASEA INTERNATIONAL INC. jako společní správci

ASEA, LLC

SINGAPUR

ASEA, LLC a ASEA REDOX INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD jako společní správci

ASEA, LLC

ŠVÝCARSKO

ASEA, LLC a ASEA Redox Schweiz GmbH jako společní správci

ASEA, LLC

TCHAJ-WAN

ASEA, LLC a ASEA TAIWAN, LLC jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA TAIWAN, LLC jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA TAIWAN, LLC jako společní správci

ASEA, LLC

THAJSKO

ASEA, LLC a ASEA REDOX (THAILA) COMPANY LTD jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA REDOX (THAILA) COMPANY LTD jako společní správci

ASEA, LLC a ASEA REDOX (THAILA) COMPANY LTD jako společní správci

ASEA, LLC

USA

ASEA, LLC

ASEA, LLC

ASEA, LLC

ASEA, LLC

3 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

V případě, že naše webové stránky používáte pouze pro informační účely, což znamená, že se neregistrujete ani nám jinak neposkytujete informace, budeme shromažďovat pouze údaje přenesené vaším serverem do našeho prohlížeče. Pokud si chcete prohlédnout naše webové stránky, budeme shromažďovat následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost:

 • IP adresa odesílatele
 • požadovaný zdroj (adresa URL, stažení souboru)
 • Metoda HTTP
 • Záhlaví HTTP User Agent

Tyto údaje jsou však uloženy odděleně od ostatních informací, takže je nemůžeme přiřadit ke konkrétní osobě. Po anonymním vyhodnocení pro statistické účely budou tyto údaje po 7 dnech vymazány.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení účelů zpracování uvedených výše v části 5 – „Osobní údaje, které od vás shromažďujeme“. Po ukončení našeho (smluvního) vztahu s vámi již vaše osobní údaje neukládáme, pokud není další ukládání povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy.

Pokud navštívíte naše webové stránky, abyste získali informace o naší nabídce produktů a služeb nebo abyste je mohli používat, je základem pro dočasné uložení a zpracování přístupových údajů čl. 6 odst. 1 bod 1 písm.. b) GDPR (právní základ), který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření.

Kromě toho slouží čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR jako právní základ pro dočasné uložení technických přístupových údajů. V tomto případě je naším oprávněným zájmem poskytnout vám technicky funkční a uživatelsky přívětivé webové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

KDYŽ NÁS KONTAKTUJETE E-MAILEM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE:

V takovém případě uložíme vámi sdělené údaje (vaši e-mailovou adresu, případně jméno a telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Tyto informace uchováváme z důvodu dodržování právních předpisů a pro sledování toho, zda jsme obdrželi a vyřídili vaše dotazy.

Pokud nás kontaktujete v rámci existujícího smluvního vztahu nebo nás kontaktujete předem za účelem získání informací o naší nabídce služeb, budou vámi poskytnuté údaje a informace zpracovány za účelem odpovědi na vaši žádost o kontakt v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. b) GDPR (právní základ). Dále budou zpracovány za účelem ochrany našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. f) GDPR, které spočívají v řádné odpovědi na dotazy našich zákazníků/kontaktů.

Upozorňujeme, že tyto webové stránky nejsou určeny pro mladistvé do 16 let. Vědomě nezpracováváme údaje nezletilých osob mladších 16 let a neumožňujeme jim účastnit se této příležitosti.

4 JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JAKO PARTNERA/ZÁKAZNÍKA/ZAMĚSTNANCE

Pokud se zaregistrujete a jste aktivní jako náš partner, pak zpracováváme následující osobní údaje:

 • Kategorie:
 • Identifikátory, údaje o limitované chráněné skupině (například pohlaví, rodinný stav a státní příslušnost), obchodní informace, online aktivita, geolokační údaje, smyslové informace a informace o zaměstnání.
 • Obecně shromažďujeme jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, číslo mobilního nebo domovního telefonu, číslo faxu (volitelné) a údaje o adrese (adresa ulice, adresa ulice 2 (volitelná), poštovní směrovací číslo, město), váš občanský růkaz, údaje o kreditní kartě nebo bankovním účtu. Dodací adresu, pokud se liší od fakturační adresy. Volitelně: Údaje o manželovi/manželce nebo společnosti, které se týkají vašeho podnikání v rámci ASEA.
 • Pro Švýcarsko – kromě výše uvedeného: Pohlaví, číslo sociálního pojištění, rodinný stav
 • Pro Francii – kromě výše uvedeného: Pohlaví, číslo sociálního pojištění, rodinný stav, číslo SIRET, místo narození
 • Pro Itálii – kromě výše uvedeného: daňové číslo

Tyto informace jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy jako partner, zejména pro zpracování provizních plateb, vytvoření a správu vašeho účtu, zpracování vaší objednávky produktu, doručení a zpracování vracených produktů a zpracování plateb. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR.

 • Registrace k odběru našeho newsletteru: shromažďujeme vaši e-mailovou adresu. Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb, a to pomocí odhlašovacího odkazu obsaženého v každém sdělení, nebo nás kontaktujte na adrese communications@aseaglobal.org.
 • Upozorňujeme, že můžete mít právo vznést námitku proti určitému použití vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je uveden v zápatí informačních e-mailů od společnosti ASEA, nebo přihlášením do virtuální kanceláře ASEA® > MŮJ ÚČET > Upravit informace a zrušením zaškrtnutí políček týkajících se oprávnění k zasílání e-mailů. Podrobnosti naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nás kontaktovat na adrese dataprotection@aseaglobal.org.
 • Registrace na naše akce: shromažďujeme vaše telefonní číslo, fakturační adresu a platební údaje, pokud je akce zpoplatněna. Toto zpracování je nezbytné pro splnění vaší smlouvy o účasti na naší akci. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR.
 • Komunikace prostřednictvím jiných prostředků: např. když pošlete e-mail nebo zavoláte na náš zákaznický servis. V takovém případě budeme údaje, které nám poskytnete, zpracovávat na základě vašeho vlastního podnětu. Vámi poskytnuté údaje a informace budou zpracovány za účelem odpovědi na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. b) GDPR (právní základ).

Pokud se zaregistrujete anebo vytvoříte objednávku jako zákazník, pak zpracováváme následující osobní údaje:

 • Kategorie:
 • Identifikátory, údaje o limitované chráněné skupině (například pohlaví, rodinný stav a státní příslušnost), obchodní informace, online aktivita, geolokační údaje, smyslové informace a informace o zaměstnání.
 • Obecně shromažďujeme jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, číslo mobilního nebo domovního telefonu, číslo faxu (nepovinné) a údaje o adrese (adresa ulice, adresa ulice 2 (nepovinná), poštovní směrovací číslo, město), údaje o kreditní kartě nebo bankovním účtu.
 • Dodací adresa, pokud se liší od fakturační adresy.

Toto zpracování je nezbytné pro splnění vaší smlouvy týkající se registrace na našich webových stránkách nebo nákupu zboží. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR.

 • Registrace k odběru našeho newsletteru: shromažďujeme vaši e-mailovou adresu. Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb, a to pomocí odhlašovacího odkazu obsaženého v každém sdělení, nebo nás kontaktujte na adrese communications@aseaglobal.org. Upozorňujeme, že můžete mít právo vznést námitku proti určitému použití vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je uveden v zápatí informačních e-mailů od společnosti ASEA, nebo přihlášením do virtuální kanceláře ASEA® > MŮJ ÚČET > Upravit informace a zrušením zaškrtnutí políček týkajících se oprávnění k zasílání e-mailů. Podrobnosti naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nás kontaktovat na adrese dataprotection@aseaglobal.org.
 • Registrace na naše akce: shromažďujeme vaše telefonní číslo, fakturační adresu a platební údaje, pokud je akce zpoplatněna. Toto zpracování je nezbytné pro splnění vaší smlouvy o účasti na naší akci. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR.
 • Komunikace prostřednictvím jiných prostředků: např. když pošlete e-mail nebo zavoláte na náš zákaznický servis. V takovém případě budeme údaje, které nám poskytnete, zpracovávat na základě vašeho vlastního podnětu. Vámi poskytnuté údaje a informace budou zpracovány za účelem odpovědi na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. b) GDPR (právní základ).

Pokud jste zaměstnancem, zpracováváme následující osobní údaje:

 • Kategorie:
 • Identifikátory, údaje o limitované chráněné skupině (například pohlaví a státní příslušnost), smyslové informace a informace o zaměstnání.
 • Obecně shromažďujeme jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, číslo mobilního nebo domovního telefonu, údaje o adrese (adresa ulice, adresa ulice 2 (nepovinná), poštovní směrovací číslo, město), váš občanský průkaz, údaje o bankovním účtu, rodinný stav, informace o dosavadní pracovní praxi a vzdělání a provádíme prověřování minulosti (neprovádí se u zaměstnanců v Evropě, pokud to nevyžaduje zákon)

Tyto informace jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy jako zaměstnanec. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR.

 • Komunikace prostřednictvím jiných prostředků: např. když pošlete e-mail nebo zavoláte na náš zákaznický servis. V takovém případě budeme údaje, které nám poskytnete, zpracovávat na základě vašeho vlastního podnětu. Vámi poskytnuté údaje a informace budou zpracovány za účelem odpovědi na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. b) GDPR (právní základ).

5 KATEGORIE POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, KTEŘÍ OD NÁS ZÍSKÁVAJÍ OSOBNÍ ÚDAJE.

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám, například zprostředkovatelům údajů. Pro poskytování služeb nezbytných pro náš vztah s vámi však pro naše obchodní účely využíváme různé poskytovatele služeb.

V některých případech příjemci obdrží vaše osobní údaje jako zpracovatelé a jsou pak při nakládání s vašimi osobními údaji přísně zavázáni našimi pokyny. V některých případech příjemci jednají samostatně v rámci své vlastní odpovědnosti za ochranu osobních údajů a jsou rovněž povinni dodržovat požadavky GDPR a dalších předpisů o ochraně údajů.

Pro naše potenciální a stávající partnery, stejně jako pro naše uživatele webu, spolupracujeme s následujícími kategoriemi poskytovatelů služeb:

 • Logistické společnosti pro zpracování zásilek
 • Webhostingy
 • Poskytovatelé cloudových služeb
 • Správci a vývojáři webových stránek
 • Vývojáři aplikací pro elektronické obchodování (e-commerce)
 • Komunikační a řídicí aplikace
 • Digitální marketingové služby
 • E-mailová komunikace
 • Vývojáři aplikací
 • Rodina korporátních subjektů ASEA
 • Partneři ve vaší sponzorské (upline) organizaci, kteří byli osobně sponzorováni, ale pouze do té míry, že sponzorský (upline) partner má nárok na provize z prodeje vašich produktů. Přijmeme přiměřená opatření, abychom zajistili, že tyto osoby zavedly přiměřené bezpečnostní mechanismy na ochranu vašich osobních údajů.

Pro zaměstnance využíváme následující poskytovatele služeb::

 • Zpracovatelé mzdové agendy
 • Nástroje pro vykazování výdajů
 • Nástroje pro podporu cestování
 • Prověřování minulosti [neprovádí se u zaměstnanců v Evropě, pokud to nevyžaduje zákon (například v Itálii)].
 • Poskytovatelé cloudových služeb
 • Správci a vývojáři webových stránek
 • Vývojáři aplikací
 • Rodina korporátních subjektů ASEA

6 POUŽÍVANÉ SOUBORY COOKIE A PŘÍSLUŠNÉ TECHNOLOGIE

Na našich webových stránkách používáme tzv. soubory cookie. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější a aby umožňovaly dostupnost určitých funkcí.

Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače během používání našich webových stránek. Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené ve vašem počítači, které jsou přiděleny vámi používanému prohlížeči a jejichž prostřednictvím orgán, který soubor cookie umístil, obdrží určité informace. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů nebo k přenosu virů do vašeho počítače.

Společnost ASEA používá takzvané „cookie relace“, aby mohla přiřadit požadavky a nároky zainteresované strany. Na základě těchto cookie relace bude společnost ASEA schopna měřit četnost zobrazení stránek a celkovou navigaci po stránkách.

Naše soubory cookie relace se vyznačují tím, že se po 60 minutách od jejich umístění z pevného disku opět automaticky vymažou. V souboru cookie relace je uložen název souboru cookie a ID relace vygenerované navštívenou webovou stránkou.

Soubor cookie relace nemá žádný vliv na vaše soukromí. Nečte ani neukládá žádná vaše data, ale pouze technické údaje, které systém sám generuje.

Soubory cookie můžete samozřejmě vždy odmítnout, pokud to váš prohlížeč umožňuje. Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek, jako je například proces objednávání, nemusí být možné používat nebo je možné je používat pouze v omezené míře, pokud je váš prohlížeč nastaven tak, aby nepřijímal soubory cookie relace (našich webových stránek).

Když navštívíte naše webové stránky nebo používáte naše aplikace, automaticky shromažďujeme, ukládáme a používáme technické informace o vašem zařízení a interakci s našimi webovými stránkami a aplikacemi („obecné informace“).

Tyto obecné informace jsou nám odesílány z vašeho počítače nebo osobního zařízení pomocí různých souborů cookie a dalších technických prostředků. Některé webové prohlížeče mohou webovým stránkám, se kterými prohlížeč komunikuje, předávat signály „nesledovat“. Naše webové stránky v současné době na tyto signály „nesledovat“ nereagují.

Některé soubory cookie, které používáme na našich webových stránkách, nám poskytují třetí strany, aby nám pomohly analyzovat dopad obsahu našich webových stránek a zájmy našich návštěvníků, měřit výkon našich webových stránek nebo zobrazovat přizpůsobenou reklamu a další obsah na našich webových stránkách nebo jiných webových stránkách.

V rámci našich webových stránek používáme jak soubory cookie první strany (viditelné pouze z domény, kterou navštěvujete), tak soubory cookie třetích stran (viditelné napříč doménami a pravidelně nastavované třetími stranami).

Zpracování údajů na základě souborů cookie se provádí na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR nebo na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. V tomto případě spočívají naše oprávněné zájmy zejména v tom, abychom vám mohli poskytnout technicky optimalizované webové stránky, které jsou uživatelsky přívětivé a přizpůsobené vašim potřebám, a abychom zajistili bezpečnost našich systémů.

Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat, např. deaktivací nástrojů/pluginů založených na souborech cookie, které jsou podrobně uvedeny v následujícím přehledu. Vhodným nastavením můžete také vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů.

Na těchto webových stránkách se používají následující nástroje/pluginy založené na souborech cookie:

A.      GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky využívají funkce Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, na základě souhlasu, který jste nám udělili (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR).

Svůj souhlas nám můžete udělit dobrovolně při vstupu na naše webové stránky stisknutím příslušného tlačítka na „cookie liště“. V rámci níže popsaného zpracování jsou údaje pravidelně předávány společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Společnosti Google Ireland Limited a Google LLC jsou dále společně označovány jako „Google“. Google Analytics používá soubory cookie (cookies první strany), které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek.

To však neznamená, že díky tomu získáme přímou informaci o vaší identitě. Společnost Google používá informace generované soubory cookie naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu.

To nám umožňuje zlepšovat kvalitu našich webových stránek a jejich obsahu. Pomocí statistických analýz zjišťujeme, jak jsou webové stránky využívány, a můžeme tak neustále optimalizovat naše služby.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Údaje získané prostřednictvím nástroje Google Analytics uchováváme po dobu 14 měsíců. Po uplynutí této lhůty budou údaje vymazány.

Anonymizace IP

Na našich webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, před odesláním do USA zkrácena a tím anonymizována.

Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Podle vlastních informací společnosti Google se IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nespojuje s jinými údaji společnosti Google týkajícími se vaší osoby.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de můžete také zabránit tomu, aby údaje generované soubory cookie, týkající se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) byly předávány společnosti Google a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala..

Případně můžete povolit/zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, zejména pak na mobilních zařízeních. Po deaktivaci se nastaví soubor cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek. Služba Google Analyticspoužívá zejména následující sledovací soubory cookie: __utmz, __utma, __utmb, __utmc, __utmt.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, o zásadách zabezpečení a ochrany osobních údajů, jakož i o možnostech nastavení a námitek, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Informace třetích stran: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: 353 (1) 436 1001.

Uživatelské podmínky: http://google.com/analytics/terms/de.html, přehled o ochraně osobních údajů: http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a zásady ochrany osobních údajů: http://google.de/intl/de/policies/privacy.

Tyto webové stránky také používají službu Google Analytics pro analýzu toku návštěvníků na všech zařízeních, která se provádí prostřednictvím ID uživatele. Křížovou analýzu vašeho používání na různých zařízeních můžete zakázat ve svém zákaznickém účtu v části „Moje údaje“, „Osobní údaje“.

B. SOCIÁLNÍ MÉDIA

Naše webové stránky používají pluginy videoplatformy YouTube ke vkládání videí a jejich přehrávání přímo na našich webových stránkách. Provozovatelem videoplatformy je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je přidružená společnost společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Integrace videí YouTube probíhá v takzvaném „rozšířeném režimu ochrany údajů“, který podle poskytovatele iniciuje ukládání informací o uživateli pouze při přehrávání videa (videí). Rozšířený režim ochrany údajů však nemusí nutně vyloučit předávání údajů partnerům YouTube. YouTube tak naváže spojení se sítí Google DoubleClick – bez ohledu na to, zda video sledujete.

Pokud aktivujete vložená videa na našich webových stránkách, vytvoří se spojení se servery YouTube a zahájí se přenos dat. Nemáme žádný vliv na rozsah a obsah dat, která jsou aktivací zásuvného modulu předávána společnosti YouTube a případně dalším partnerům společnosti YouTube.

Server YouTube je mimo jiné informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Podle YouTube se tyto informace používají mimo jiné ke shromažďování statistik videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a prevenci zneužívajícího chování. YouTube používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů. Soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Ukládání souborů cookie službou YouTube můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče (viz výše).

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se před aktivací tlačítka přehrávání odhlásíte z účtu YouTube.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://google.de/intl/de/policies/privacy.

C. ZOOM V KOMBINACI SE SLUŽBAMI FACEBOOK A YOUTUBE

aa) Zoom

K pořádání online webinářů používáme nástroj Zoom. „Zoom“ je služba společnosti Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, Spojené státy americké.

Pokud navštívíte webové stránky „Zoom“, pak je za zpracování údajů odpovědný poskytovatel „Zoom“. Webové stránky je třeba navštívit pouze za účelem stažení softwaru potřebného pro použití služby „Zoom“.

Při použití nástroje „Zoom“ se zpracovávají různé typy údajů. Rozsah údajů závisí také na podrobných údajích, které o nich poskytnete před účastí na webináři nebo během něj.

Zpracovávány jsou následující osobní údaje:

Podrobnosti o uživateli: Jméno, příjmení, telefon (volitelné), e-mailová adresa, heslo (pokud není použito „jednotné přihlášení“), profilový obrázek (volitelné), oddělení (volitelné),

Metadata setkání: Téma, popis (volitelné), IP adresy účastníků, informace o zařízení/hardwaru a písemná komunikace vedená prostřednictvím chatu Zoom.

Webinář vám dává možnost využít funkce písemného chatu, otázek nebo průzkumu. Pokud tyto funkce použijete, budou vámi zadané textové údaje zpracovány tak, aby se zobrazily ve webovém semináři a případně byly zaznamenány. Zoom webináře se můžete zúčastnit pouze písemně prostřednictvím chatu. Pokud se chcete připojit k webináři, musíte uvést alespoň informace o svém jménu.

Budeme také zpracovávat otázky, které účastníci webináře položí, pro účely záznamu a následného zpracování pro zveřejnění na YouTube.
Data chatu mohou být uložena až po dobu jednoho měsíce v aplikaci „Zoom“.
Automatizované rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR se nepoužívá.

Právním základem pro zpracování údajů je v tomto případě čl. 6 odst. 1 GDPR a váš souhlas s účastí.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s účastí na webinářích nebudou předávány třetím stranám.

Další příjemci: Poskytovatel služby „Zoom“ nutně obdrží výše uvedené údaje, pokud je to stanoveno v naší smlouvě o zpracování objednávek se společností „Zoom“.

„Zoom“ je služba poskytovaná poskytovatelem z USA. To znamená, že osobní údaje jsou zpracovávány i ve třetí zemi. S poskytovatelem služby „Zoom“ jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která splňuje požadavky článku 28 GDPR.

Dodavatel rovněž podepsal standardní smluvní doložky EU. (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors)

bb) Živý přenos webináře Zoom na Facebooku

Rádi bychom upozornili, že webináře Zoom jsou živě přenášeny na naší fanouškovské stránce na Facebooku. Při poskytování této informační služby využíváme technickou platformu společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen Facebook). Veškeré informace o webinářích, včetně písemných chatů, kterých se můžete zúčastnit, jsou proto zveřejněny na naší fanouškovské stránce na Facebooku.

Podle názoru Evropského soudního dvora existuje sdílená odpovědnost ve smyslu článku 26 GDPR mezi společností Facebook a provozovatelem fanouškovské stránky na Facebooku, pokud jde o osobní údaje zpracovávané prostřednictvím této fanouškovské stránky na Facebooku. S ohledem na toto ujednání jsme se společností Facebook uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti. V souvislosti se zpracováním údajů na naší fanouškovské stránce na Facebooku vám poskytujeme následující informace:

Údaje shromážděné v této souvislosti zpracovává společnost Facebook a v některých případech mohou být předány do zemí mimo Evropskou unii.

Společnost Facebook ve svých zásadách ochrany osobních údajů obecně popisuje, jaké informace získává a jak tyto údaje používá. Najdete zde také informace o způsobech kontaktování Facebooku a úpravě nastavení týkajících se reklamy. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na tomto odkazu: http://de-de.facebook.com/about/privacy. Kompletní zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete zde: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy. Prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů obsahuje další informace o způsobu zpracování údajů: https://facebook.com/about/privacy/ Uživatelé si mohou nastavit svůj status odhlášení (opt-out) zde: https://facebook.com/settings?tab=ads a zde http://youronlinechoices.com

Nemůžeme zajistit, že osobní údaje uživatelů a návštěvníků fanouškovské stránky na Facebooku nebudou předávány nebo dále zpracovávány ve třetích zemích, například ve Spojených státech, ani nemůžeme zabránit možným souvisejícím rizikům pro uživatele a návštěvníky.

cc) Zveřejnění záznamů webinářů na YouTube

Rádi bychom upozornili, že videa ze živě přenášených webinářů, stejně jako ta, která jsme nahráli, zveřejňujeme na Facebooku pomocí poskytovatele YouTube, tzn. společnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko. Webináře spolu se všemi chaty a informacemi, které jste přidali v souvislosti s webináři a během nich, tak budou zveřejněny na YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube. Najdete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: https://policies.google.com/privacy.

Za účelem zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti může váš souhlas sloužit jako právní základ pro předání do třetích zemí v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR.

Společnost Google také nabízí několik možností, jak se odhlásit od shromažďování osobních údajů společností Google: https://policies.google.com/privacy#infochoices

Právní základ: článek 6 odst. 1 GDPR 6 písm. a)

7 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME OD TŘETÍCH STRAN

Většina osobních údajů, které o vás shromažďujeme, jsou informace, které nám poskytnete přímo. Za určitých okolností můžeme získat vaše osobní údaje také od:

partnerů, fyzických osob, které nám poskytují vaše osobní údaje (např. vaši rodinní příslušníci), regulačních orgánů a dalších společností, které nám poskytují služby (např. společnosti zabývající se nasloucháním na sociálních sítích).

Některé z těchto zdrojů třetích stran mohou zahrnovat veřejně dostupné zdroje informací. Osobní údaje můžeme získat ze sociálních sítí, když interagujete s naším obsahem, odkážete na naše stránky nebo službu nebo nám udělíte povolení k přístupu k informacím ze sociálních sítí.

Kromě toho můžeme přímo nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb třetích stran shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné na internetu (např. z webových stránek, blogů, sociálních médií).

8 DALŠÍ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Dodržování zákonných požadavků: Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, abychom splnili další zákonné povinnosti, které se na nás mohou vztahovat v souvislosti s naší obchodní činností. Jedná se zejména o doby uchovávání podle obchodního, živnostenského nebo daňového práva. Vaše osobní údaje přitom zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. c) GDPR (právní základ), abychom splnili právní povinnost, která se na nás vztahuje.

Vymáhání práva: Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem uplatnění našich práv a vymáhání našich právních nároků. Stejně tak zpracováváme vaše osobní údaje, abychom se proti právním nárokům mohli bránit. V neposlední řadě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro prevenci nebo stíhání trestných činů. V této souvislosti zpracováváme vaše osobní údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. f) GDPR (právní základ), pokud uplatňujeme právní nároky nebo se bráníme v právních sporech nebo pokud předcházíme trestným činům nebo je vyšetřujeme (oprávněný zájem).

Souhlas: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely (např. zasílání informačních materiálů a nabídek), je zákonnost tohoto zpracování založena na vašem souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání je účinné pouze do budoucna a na zpracování do té doby nemá žádný vliv.

9 JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud jste naším partnerem nebo zákazníkem, pak vaše osobní údaje používáme pro následující právní základ a účel: 

1. Abychom mohli plnit naši smlouvu s vámi, například v případech jako:

 • Vytvoření a správa vašeho partnerského účtu nebo účtu zákazníka/preferovaného zákazníka
  Je to za účelem plnění naší smlouvy s vámi a plnění zákonných povinností, včetně účetních a daňových požadavků.
 • Uzavření naší partnerské smlouvy s vámi

To slouží k plnění naší smlouvy s vámi a k plnění zákonných povinností, včetně účetních a daňových požadavků.

 • Zpracování vaší objednávky
 • Pokud si objednáte náš produkt, použijeme vaše osobní údaje k vyřízení vaší objednávky. Kontaktujeme vás e-mailem, abychom vám zaslali potvrzení o stavu vaší objednávky a platby. Důvodem je splnění našich smluvních závazků vůči vám.
 • Doručování a zpracovávání vracených výrobků
 • Zpracování plateb
 • Prosazování našich zásad a právProcessing your product order

2. Na základě našich oprávněných obchodních účelů v případech, jako jsou:

 • komunikace s vámi v rámci našeho obchodního vztahu.
 • komunikace údajů o vašich prodejních výsledcích partnerům ve vaší sponzorské linii (upline), protože tyto informace jsou předmětem jejich provizních plateb.
 • statistická a marketingová analýza, jakož i údržba a vývoj
 • ochrana integrity a bezpečnosti našich služeb
 • zlepšení uživatelského zážitku z našich webových stránek
 • poskytnutí informací a reklamy na produkty podobné těm, které jste již zakoupili. Proti používání své e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb, a to pomocí odhlašovacího odkazu obsaženého v každém sdělení, nebo můžete svůj souhlas kdykoli odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz obsažený v zápatí informačních e-mailů od společnosti ASEA nebo přihlášením do své virtuální kanceláře ASEA® > MŮJ ÚČET > Upravit informace a zrušením zaškrtnutí políček týkajících se oprávnění k zasílání e-mailů. Podrobnosti naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že můžete mít právo vznést námitku proti určitému použití vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz obsažený v zápatí informačních e-mailů od společnosti ASEA, nebo přihlášením do své virtuální kanceláře ASEA® > MŮJ ÚČET > Upravit informace a zrušením zaškrtnutí políček týkajících se oprávnění k zasílání e-mailů. Podrobnosti naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nás kontaktovat na adrese dataprotection@aseaglobal.org

3. Pro splnění našich zákonných povinností v případech, jako jsou:

 • daňové a účetní účely;
 • odpovídání na žádosti úřadů nebo jiných veřejných institucí v souladu s právními předpisy

Pokud jste potenciálním nebo současným zaměstnancem, pak vaše osobní údaje používáme pro následující právní základ a účel:

 1. Plnění naší pracovní smlouvy s vámi.
 2. Na základě našich oprávněných obchodních účelů pro bezpečnost naší organizace.
 3. Pro splnění našich zákonných povinností.

Pokud jste uživatelem našich webových stránek, pak vaše osobní údaje používáme pro následující právní základ a účel:

1. Na základě našich oprávněných obchodních účelů v případech, jako jsou:

 • statistické a marketingové analýzy, jakož i údržba a rozvoj.
 • ochrana integrity a bezpečnosti našich služeb

10 PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ V RÁMCI SKUPINY SPOLEČNOSTÍ ASEA

Osobní údaje předáváme do jiných jurisdikcí, pokud je to nezbytné pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně jurisdikcí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako jurisdikce, v níž byly vaše osobní údaje původně shromážděny. Vaše údaje můžeme například předávat do USA, protože tam sídlí naše mateřské společnosti.

Při přenosu vašich osobních údajů do jiných zemí nebo jurisdikcí budeme tyto údaje chránit tak, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud to vyžadují platné právní předpisy, dohodneme s příjemcem údajů závazné smluvní povinnosti k zajištění vašich práv na ochranu osobních údajů. Kromě toho oznámíme jakýkoli přenos údajů nebo mechanismy přenosu údajů příslušnému dozorovému úřadu, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

Pokud jde o předávání údajů z Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) do Spojených států a dalších jurisdikcí mimo EHP, uplatňujeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a další vhodná řešení pro přeshraniční předávání údajů, jak vyžadují nebo povolují články 46 a 49 GDPR.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochranných opatření, která jsme zavedli na ochranu vašich osobních údajů při jejich přenosu (včetně toho, jak získat kopii těchto ochranných opatření nebo jak je konzultovat), obraťte se prosím na náš tým pro ochranu osobních údajů.

11 JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje chráníme a používáme přiměřená zabezpečení včetně fyzických (např. zabezpečené kartotéky), technických a organizačních bezpečnostních opatření vhodných k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Provozujeme datové sítě chráněné standardními systémy firewall a systémy na ochranu hesel. K ochraně přenosu vašich osobních údajů používáme také protokol Transport Layer Security (TLS). Přístup k těmto informacím bude umožněn pouze oprávněným osobám pro legitimní obchodní účely.

Kromě toho je přístup k vašim osobním údajům omezen na zaměstnance a poskytovatele služeb v nezbytně nutném rozsahu.

Přestože se snažíme naše systémy, stránky, operace a informace vždy chránit před neoprávněným přístupem, použitím, úpravami a zveřejněním, vzhledem k přirozené povaze internetu jako otevřeného globálního komunikačního prostředku a dalším rizikovým faktorům nemůžeme zaručit, že jakékoli informace budou během přenosu nebo uložení v našich systémech zcela v bezpečí před vniknutím jiných osob.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany vašich osobních údajů se prosím obraťte na náš tým pro ochranu osobních údajů (dataprotection@aseaglobal.org).

12 JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování. To například znamená, že po ukončení našeho (smluvního) vztahu s vámi již vaše osobní údaje neukládáme, pokud není další ukládání povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy.

13 ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit. Každou novou verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách. Veškeré změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se považují za účinné okamžitě po zveřejnění těchto změn na těchto webových stránkách, pokud není uvedeno jinak. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy revidováno v dubnu 2022.

14 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ/PROFILOVÁNÍ

Nepoužíváme automatizované rozhodování, které má pro vás právní účinky nebo vás ovlivňuje.

15 VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte podle zákonných požadavků nárok na následující práva:

Právo na informace: Máte právo od nás kdykoli v rámci čl. 15 GDPR požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají; pokud tomu tak je, máte rovněž v rámci čl. 15 GDPR právo obdržet informace o těchto osobních údajích, jakož i některé další informace (včetně účelů zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií příjemců, plánované doby uložení, původu údajů, použití automatizovaného rozhodování a v případě předání do třetí země i vhodných záruk) a kopii vašich údajů.

Právo na opravu: Máte právo požadovat, abychom opravili osobní údaje, které o vás uchováváme, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné, v souladu s čl. 16 GDPR.

Právo na výmaz: Máte právo za podmínek stanovených v čl. 17 GDPR požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se vás týkají. Právo na výmaz neexistuje mimo jiné tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné například pro splnění právní povinnosti (např. zákonné povinnosti uchovávání) nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo, za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR, požadovat, abychom vám předali osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání: Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vůči nám kdykoli odvolat. To platí i pro odvolání prohlášení o souhlasu, které nám jste nám poskytli před vstupem GDPR v platnost, tj. před 25.5.2018. Upozorňujeme, že odvolání je účinné pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, tím není ovlivněno. K prohlášení o odvolání stačí neformální sdělení, např. e-mailem na naši adresu.

Právo na námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů za podmínek čl. 21 GDPR, abychom tak přestali zpracovávat vaše osobní údaje. Právo vznést námitku existuje pouze v mezích stanovených v čl. 21 GDPR. Kromě toho mohou být naše zájmy v rozporu s ukončením zpracování, v takovém případě jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje i přes vaši námitku.

Právo na odvolání k dozorovému úřadu: Za podmínek stanovených v čl. 77 GDPR máte právo odvolat se k příslušnému dozorovému úřadu.

Autorizace vašeho požadavku:

Abychom mohli ověřit vaši totožnost, když podáváte žádost, můžeme požadovat další informace pro zpracování vaší žádosti. Nemůžeme zpracovat vaše žádosti o ochranu osobních údajů, pokud nemůžeme ověřit vaši totožnost. V případě, že se nám nepodaří ověřit vaši totožnost, použijeme informace, které jste nám poskytli, abychom vás odhlásili z odběru našich marketingových e-mailů.

Pokud chcete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na adresedataprotection@aseaglobal.org. Společnost ASEA vás nebude diskriminovat, protože jste podali žádost o uplatnění svých práv na ochranu soukromí.

Tým společnosti ASEA pro ochranu osobních údajů absolvoval školení, díky kterému vám bude schopen pomoci uplatnit vaše práva na ochranu osobních údajů.

Pokud na nás chcete podat stížnost, můžete se obrátit na místní dozorový úřad. Pokud máte potíže s vyhledáním dozorového úřadu, kontaktujte náš tým pro ochranu osobních údajů na adrese dataprotection@aseaglobal.org a my vám dozorový úřad pomůžeme kontaktovat.

© 2024 ASEA, LLC. All rights reserved.