แผนการตอบแทน

ไม่ว่าท่านจะเป็นมืออาชีพที่กำลังมองหาโอกาสที่จะออกจากงานประจำ หรือเป็นคุณแม่บ้านที่ต้องการเพิ่มรายได้ หรือเป็นนักลงทุนที่ปรารถนาจะสร้างรายได้ที่เหลือจากงานเต็มเวลาที่เป็นรูปธรรม ASEA ขอเสนอโอกาสที่ท่านจะบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและทางการเงินของท่าน การสร้างธุรกิจที่จะยืนหยัดทดสอบกาลเวลา ที่ท่านจะสามารถสร้างรายได้พิเศษในทุกๆระดับ จากไม่กี่พันจนถึงนับแสนบาทต่อเดือน

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมธุรกิจ ท่านจะต้องแอคทีฟ* และยังคงแอคทีฟเพื่อจะมีคุณสมบัติได้รับโบนัสและค่าตอบแทน

8 วิธี ในการได้เงิน

 • Number 1 Tag
  โบนัสขายปลีกให้ลูกค้า

  การขายผลิตภัณฑ์ของ ASEA เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดในการสร้างผลกำไร ซื้อมาในราคาขายส่ง ขายไปในราคาขายปลีก และเก็บผลต่างไว้ นั่นยังไม่พอท่านสามารถให้คนมาดูเว็บไซต์ของท่านเพื่อเขาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ ASEA ในราคาขายปลีกได้ และเราจะจ่ายส่วนต่างของการขายส่งและขายปลีกให้ท่าน คะแนนคุณสมบัติ (QV) จะสร้างมาให้ท่านเพื่อบรรลุข้อกำหนดคะแนนส่วนตัว (PV) ของท่าน และคะแนนค่าคอมมิชชั่น (CV) จะเพิ่มเข้าไปในขาที่มีคะแนนน้อยกว่าของท่านต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า

 • Number 2 Tag
  2. โบนัสลูกค้าประจำ

  เมื่อท่านลงทะเบียนให้ลูกค้าประจำ (PC) ท่านทั้งสองจะได้รับประโยชน์ ลูกค้าประจำของท่านจะได้รับราคาขายส่งโดยผ่านโปรแกรมออโต้ชิพสำหรับลูกค้าประจำของ ASEA และตัวท่านจะได้รับโบนัสเป็นเงินบาทในมูลค่า XXXX ต่อทุกๆ 50 CV ที่สร้างขึ้นมา คะแนนคุณสมบัติ (QV) จะสร้างขึ้นมาเป็นของท่านเพื่อบรรลุข้อกำหนดของคะแนนส่วนตัว และคะแนนค่าคอมมิชชั่น (CV) จะเพิ่มเข้าไปในขาที่มีคะแนนน้อยกว่าของท่านต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า

 • Number 3 Tag
  ฟาสท์สตาร์ทโบนัส

  จะได้รับฟาสท์สตาร์ทโบนัสทันทีเมื่อมีการลงทะเบียนผู้ร่วมธุรกิจคนใหม่และจะถูกคำนวนจากยอดรวมของคะแนนค่าคอมมิชชั่น (CV) ของการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการลงทะเบียน ทุกๆ

   

 • Number 5 Tag
  ไดเร็คเตอร์โบนัส

  การจะขึ้นตำแหน่งไดเร็คเตอร์ (จะต้องสมัครผู้ร่วมธุรกิจหนึ่งคนโดยมีคะแนน 100 PV ขึ้นไปทั้งขา ขวาและซ้าย) นับจาก 14 วันลงมาในปฏิทินหลังจากวันที่ท่านสมัครเอง และได้รับ

 • Number 5 Tag
  คอมมิชชั่นของทีม

  คอมมิชชั่นของทีม เป็นรากฐานของแผนการจ่ายค่าตอบแทนของ ASEA คอมมิชชั่นของทีมจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ โดยคำนวนจาก 10% ของคะแนนกลุ่ม (GV) ในขาที่น้อยกว่าใน

 • Number 6 Tag
  เอ็กเซคคิวทีฟ โมเมนตั้ม พูล

   

  ต้องแอคทีฟและเป็ นไบนารีที่ มีคุณสมบัติ จ่ายทุกสี่ สัปดาห์

  ได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ งของยอดขายทั่วโลกในช่วงเวลาหนึ่ ง ขณะที่ ท่านขึนสู ้

  ่ต�าแหน่งเอ็กเซคคิวทีฟของอาเซีย (บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทตินัม)

  โดยได้รับกองทุน 2% ของ ยอดรวม CV ทั่วโลก
  เอ็กเซคคิวทีฟ โมเมนตั้ม พูล จะถูก แบ่งเป็ นชั้นๆ

  ตามต�าแหน่งในช่วงเวลาพิเศษช่วงหนึ่ งเมื่ อ

  ส่วนแบ่งของท่านถูกปลดล็อคในสองสัปดาห์ต่อเนื่ องที่ ท่าน มีคุณสมบัติในขณะที่

  ท่านอยู่ในต�าแหน่งใหม่
  ส่วนแบ่งจะ ถูกจัดสรรและจ่ายให้ตามต�าแหน่งตามเปอร์เซนต์ของ PGV3

  (คะแนนส่วนตัวของกลุ่มในสามระดับสปอนเซอร์ชิพทรีของ ท่าน)

  ท่านอาจจะเพิ่มส่วนแบ่งของท่านในเอ็กเซคคิวทีฟ โมเมน ตั้ม พูล

  โดยการมีส่วนร่วมในเอ็กเซคคิวทีฟ โมเมนตั้ม พูล ฟาสท์แทร็ก ซึ่ งจะท�าได้

  โดยการย้ายเข้าไปและผ่านทาง
  ต�าแหน่งในระดับเอ็กเซคคิวทีฟโดยการก้าวสูงขึนไปจากวันที ้ ่ ลงทะเบียนh

 • Number 7 Tag
  เช็คจับคู่

  ต้องแอคทีฟด้วย 200 pv และเป็ นไบนารีที่ มีคุณสมบัติ จ่ายทุก สัปดาห์

  ได้รับเช็คจับคู่ที่ จ่ายให้ผู้ร่วมธุรกิจที่ ท่านสปอนเซอร์เป็ นส่วนตัว

  และจากคนทีผู้ร่วมธุรกิจของท่านสปอนเซอร์ และต่อเนื ่ ่องไปถึง เจ็ดรุ่น!

   

 • Number 8 Tag
  ไดมอนด์พูลู่

   

  ต้องแอคทีฟและเป็ นไบนารีที่ มีคุณสมบัติที่ ระดับไดมอนด์หรือ สูงกว่า จ่ายทุกสี่

  สัปดาห์

  ได้รับส่วนแบ่ง 3% ของยอดขายทั่วโลกของ ASEA ตามต�าแหน่ง

  ของท่านที่ได้รับเงินและคะแนน PGV ที่ได้ภายในระดับที่ มีสิทธิ์