วิทยาศาสตร์-การส่งสัญญา

การส่งสัญญาณรีดอกซ์

การส่งสัญญาณรีดอกซ์คือการสื่อสารในเซลล์ในสิ่งที่มีชีวิตและเป็นหน้าที่สำคัญของสรีรวิทยาตามปกติ ในความเป็นจริง ความหลากหลายของกระบวนการทางชีวเคมีและสรีรวิทยาขึ้นอยู่กับการส่งสัญญาณรีดอกซ์ในเซลล์และระหว่างเซลล์ของเรา


อะไรคือการส่งสัญญาณรีดอกซ์ของโมเลกุล?

การส่งสัญญาณรีดอกซ์ของโมเลกุลถูกผลิตขึ้นภายในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณและทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารของเซลล์หรือตัวกระตุ้นเซลล์

โมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นจะนำข่าวสารบอกให้เซลล์ของคุณกระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระที่เก็บอยู่ในร่างกายของคุณ สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารเคมี (ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น)

ที่ช่วยป้องกันอนุมูลอิสระที่เกิดออกซิเดชันในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เซลล์เหล่

านี้เกิดความเสียหายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม

สารต้านอนุมูลอิสระไม่ทำงานจนกว่าจะได้รับการกระตุ้นด้วยการส่งสัญญาณรีดอกซ์ของโมเลกุล

โมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร

มีความรับผิดชอบที่จะให้การสื่อสารในเซลล์เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าระบบภู

มิคุ้มกันภายในร่างกายของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อป้องกันแบคทีเรีย ไวรัส

และการติดเชื้อ


เหตุใดการส่งสัญญาณรีดอกซ์ จึงมีความสำคัญมาก?

ความเครียดออกซิเดชั่นสร้างความไม่สมดุลระหว่าง โปร-ออกซิเดนท์ กับ แอนตี้ออกซิเดนท์ในร่างกายของคุณ ความไม่สมดุลอาจเกิดจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการ เช่นการสัมผัสกับสารมลพิษ การติดเชื้อ อาหารที่ไม่ดี สารพิษ และการฉายรังสี เพื่อตอบโต้สิ่งนี้ ร่างกายของคุณใช้การส่งสัญญาณรีดอกซ์ของโมเลกุลเพื่อสื่อสารและช่วยรักษาสมดุลระหว่างโปร-ออกซิเดนท์กับแอนตี้ออกซิเดนท์

สุขภาพของคุณขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างความเครียดออกซิเดชั่นและการป้องกันแอนตี้ออกซิเดนท์ เมื่อเราอายุมากขึ้น และความเครียดและสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษทำให้ชีวิตเราลดลงและทำให้การป้องกันของเราอ่อนแอ การทำงานปกติของเซลล์จะลดลง และความสามารถของร่างกายในการผลิตและรักษาความสมดุลของการส่งสัญญาณรีดอกซ์ของโมเลกุลที่เหมาะสมก็จะลดลงด้วย

ด้วยกระบวนการนี้ โมเลกุลเหล่านี้ที่สนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญ เช่นเดียวกับการต่ออายุของเซลล์และการรักษาในทุกอายุ แต่ความสามารถในการใช้โมเลกุลเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่ออายุเรามากขึ้น

หลายปีที่ผ่านมา นักวิจัยได้สำรวจวิธีการในการเสริมการส่งสัญญาณรีดอกซ์ของโมเลกุลในร่างกายของคุณเพื่อต่อสู้กับผลกระทบของอายุ สารพิษ และความเครียดจากสิ่งแวดล้อม ASEA ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไว้ซึ่งจะจำลองโมเลกุลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหล่านี้ออกจากร่างกาย

© 2024 ASEA, LLC. All rights reserved.